Preskočiť navigáciu

Ústavné zdravotnícke zariadenia, okres Bratislava I

dom ošetrovateľskej starostlivosti Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Námestie SNP, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.) (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 61-31386563-A0067 dom ošetrovateľskej starostlivosti UNsP Milosrdní bratia, Námestie SNP 469/10, 81465 Bratislava-Staré Mesto  
hospic Hospic, Námestie SNP, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.) (ústavná hospicová starostlivosť) 61-31386563-A0066 hospic UNsP Milosrdní bratia, Námestie SNP 469/10, 81465 Bratislava-Staré Mesto  
všeobecná nemocnica Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s., Satinského, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s.) (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Neurológia, JIS neurologická, Gynekológia a pôrodníctvo, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, Urológia, úrazová chirurgia, Otorinolaryngológia, Oftalmológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Neurochirurgia, Gastroenterológia, Kardiológia, JIS kardiologická) 51-44570783-A0001 všeobecná nemocnica Nemocnica svätého Michala, Satinského 7770/1, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Námestie SNP, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r. o.) (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Chirurgia, JIS chirurgická, Klinická onkológia, JIS onkologická, Anestéziológia a intenzívna medicína, Geriatria, JIS geriatrická, Gerontopsychiatria, Dlhodobo chorých, Paliatívna medicína) 61-31386563-A0008 všeobecná nemocnica UNsP Milosrdní bratia, Námestie SNP 469/10, 81465 Bratislava-Staré Mesto  
špecializovaná nemocnica Špecializovaná nemocnica, Partizánska, Bratislava-Staré Mesto, (GPN s.r.o.) (Gynekológia a pôrodníctvo, Neonatológia) 51-36713422-A0001 špecializovaná nemocnica Partizánska 27, 81103 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie biomedicínskeho výskumu Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Biomedicínsky výskum - všeobecne, Algeziológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Angiológia, Cievna chirurgia, Dermatovenerológia, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, Endokrinológia, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Gastroenterológia, Gastroenterologická chirurgia, Geriatria, Gerontopsychiatria, Hematológia a transfuziológia, Hepatológia, Chirurgia, Kardiológia, Klinická imunológia a alergológia, Klinická onkológia, Medicína drogových závislostí, Nefrológia, Neurológia, Neuropsychiatria, Nukleárna medicína, Onkológia v chirurgii, Onkológia v urológii, Psychiatria, Psychiatrická sexuológia, Reumatológia, Urgentná medicína, Urológia, Vnútorné lekárstvo) 51-31813861-A0011 zariadenie biomedicínskeho výskumu Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 2247/13, 81107 Bratislava-Staré Mesto  
všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Mickiewiczova, Bratislava-Staré Mesto, (Univerzitná nemocnica Bratislava) (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Neurológia, JIS neurologická, Psychiatria, JIS psychiatrická, Chirurgia, JIS chirurgická, Dermatovenerológia, Nukleárna medicína, Kardiológia, Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-31813861-A0005 všeobecná nemocnica Nemocnica Staré mesto, Mickiewiczova 2247/13, 81107 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie biomedicínskeho výskumu Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Bratislava-Staré Mesto, (Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.) (Radiačná onkológia, Laboratórna medicína, Klinická onkológia) 51-35681462-A0002 zariadenie biomedicínskeho výskumu Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
špecializovaná nemocnica Špecializovaná nemocnica, Heydukova, Bratislava-Staré Mesto, (Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.) (Vnútorné lekárstvo, Chirurgia, Onkológia v chirurgii, Gynekológia a pôrodníctvo, Onkológia v gynekológii, Otorinolaryngológia, Klinická onkológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Neurochirurgia, Radiačná onkológia, Nukleárna medicína, Maxilofaciálna chirurgia, Urológia, Onkológia v urológii, Paliatívna medicína, Pediatrická anestéziológia, JIS interná, JIS chirurgická, JIS gynekologická, JIS onkologická, JIS maxilofaciálna chirurgia, JIS onkologická) 51-35681462-A0001 špecializovaná nemocnica Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto