Preskočiť navigáciu

Ústavné zdravotnícke zariadenia, okres Trnava

všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Ulica Andreja Žarnova, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava) (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Infektológia, JIS infekčná, Pneumológia a ftizeológia, Neurológia, JIS neurologická, Psychiatria, Pediatria, JIS pediatrická, Gynekológia a pôrodníctvo, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, Urológia, úrazová chirurgia, JIS úrazová, Otorinolaryngológia, Oftalmológia, Dermatovenerológia, Klinická onkológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Kardiológia, JIS kardiologická, Neonatológia, JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, Geriatria, Paliatívna medicína, Dlhodobá intenzívna starostlivosť) 51-00610381-A0003 všeobecná nemocnica Ulica Andreja Žarnova 7507/11, 91702 Trnava  
zariadenie biomedicínskeho výskumu Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava) (Chirurgia, Cievna chirurgia, Dermatovenerológia, Vnútorné lekárstvo, Gastroenterológia, Kardiológia, Patologická anatómia, Psychiatria, Hematológia a transfuziológia, Rádiológia, Neurológia, Pneumológia a ftizeológia, Infektológia, Klinická onkológia, Radiačná onkológia, Urológia, úrazová chirurgia) 51-00610381-A0001 zariadenie biomedicínskeho výskumu A. Žarnova 11, 91775 Trnava