Preskočiť navigáciu

Všeobecná nemocnica, Ulica Andreja Žarnova, Trnava, (Fakultná nemocnica Trnava)

Druh zariadenia: všeobecná nemocnica všeobecná nemocnica
Identifikátor: 51-00610381-A0003
Odborné zameranie: vnútorné lekárstvo
JIS interná
infektológia
JIS infekčná
pneumológia a ftizeológia
neurológia
JIS neurologická
psychiatria
pediatria
JIS pediatrická
gynekológia a pôrodníctvo
chirurgia
JIS chirurgická
ortopédia
urológia
úrazová chirurgia
JIS úrazová
otorinolaryngológia
oftalmológia
dermatovenerológia
klinická onkológia
anestéziológia a intenzívna medicína
kardiológia
JIS kardiologická
neonatológia
JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov
geriatria
paliatívna medicína
dlhodobá intenzívna starostlivosť
Miesto prevádzkovania:
Ulica Andreja Žarnova  7507/11
91702  Trnava
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Poskytovateľ: Fakultná nemocnica Trnava
Ulica Andreja Žarnova  7507/11
91775  Trnava
IČO: 00610381

Ďalšie zariadenia prevádzkované v areáli nemocnice

algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, MUDr. Mária Kubaláková. 51-00610381-A0039 algeziologická ambulancia 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie. 51-00610381-A0040 ambulancia cievnej chirurgie 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy. 51-00610381-A0044 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy dnes neordinuje
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. 51-00610381-A0026 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia klinickej farmakológie Ambulancia klinickej farmakológie. 51-00610381-A0043 ambulancia klinickej farmakológie 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie (MUDr. M. Bajer) / Ambulancia vnútorného lekárstva (MUDr. J. Marecová). 51-00610381-A0072 ambulancia klinickej imunológie a alergológie 7:30 - 15:30
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie. 51-00610381-A0077 ambulancia klinickej logopédie  
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie. 51-00610381-A0041 ambulancia klinickej psychológie 7:30 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie. 51-00610381-A0069 ambulancia klinickej psychológie 7:30 - 15:30
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie. 51-00610381-A0076 ambulancia klinickej psychológie  
ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy. 51-00610381-A0042 ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia pediatrickej gynekológie Ambulancia pediatrickej gynekológie. 51-00610381-A0036 ambulancia pediatrickej gynekológie  
ambulancia pediatrickej nefrológie Ambulancia pediatrickej nefrológie. 51-00610381-A0022 ambulancia pediatrickej nefrológie  
ambulancia pediatrickej neurológie Ambulancia pediatrickej neurológie. 51-00610381-A0021 ambulancia pediatrickej neurológie 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
infektologická ambulancia Ambulancia pre cudzokrajné choroby a cestovnú medicínu. Klinika infektológie, samostatná budova v starej časti areálu, ozn. budovy S, 51-00610381-A0005 infektologická ambulancia 7:30 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva. 51-00610381-A0004 ambulancia vnútorného lekárstva 7:00 - 15:00
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Anestéziologická ambulancia. 51-00610381-A0025 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny 8:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
chirurgická ambulancia Cievna chirurgická ambulancia. Pavilón chirurgických disciplín, 51-00610381-A0014 chirurgická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia. Dermatovenerologická ambulancia, 51-00610381-A0037 dermatovenerologická ambulancia 7:30 - 13:00 - 13:30 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia. Dermatovenerologická ambulancia - pohlavné choroby, 51-00610381-A0038 dermatovenerologická ambulancia  
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, MUDr. Andrea Bobályová. Budova internej kliniky, 51-00610381-A0034 endokrinologická ambulancia 13:30 - 15:30
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia. 51-00610381-A0030 gastroenterologická ambulancia 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia. 51-00610381-A0032 geriatrická ambulancia 7:30 - 14:30
oftalmologická ambulancia Glaukómová a Retinologická ambulancia. PCHD, 51-00610381-A0020 oftalmologická ambulancia 7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia. 51-00610381-A0013 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 7:00 - 15:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia. Hematológia a transfuziológia II, 51-00610381-A0028 hematologická a transfúziologická ambulancia 7:30 - 14:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia. Hematológia a transfuziológia I, 51-00610381-A0027 hematologická a transfúziologická ambulancia 7:30 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Intervenčná rádiológia FN Trnava. Pavilón chirurgických disciplín, 51-00610381-A0047 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 0:00 - 24:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia. 51-00610381-A0058 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 7:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia. 51-00610381-A0063 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 7:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo. 51-00610381-A0057 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 7:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia. 51-00610381-A0056 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia. 51-00610381-A0059 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia. 51-00610381-A0062 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia. 51-00610381-A0061 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 9:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia. 51-00610381-A0060 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 7:00 - 15:00
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia. 51-00610381-A0031 kardiologická ambulancia 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia úrazovej chirurgie Klinická traumatologická ambulancia. budova PCHD, 51-00610381-A0035 ambulancia úrazovej chirurgie 9:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Mamografia a sonografia prsníkov. Pavilón chirurgických disciplín FN Trnava, 51-00610381-A0048 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:30 - 14:45
ambulancia klinickej onkológie MDS. 51-00610381-A0024 ambulancia klinickej onkológie 7:30 - 14:30
oftalmologická ambulancia Metabolicko - cievna a Mikrochirurgická ambulancia. PCHD, 51-00610381-A0019 oftalmologická ambulancia 7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:00
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia. 51-00610381-A0033 nefrologická ambulancia 11:45 - 15:30
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia. 51-00610381-A0075 neurologická ambulancia  
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia. 51-00610381-A0007 neurologická ambulancia 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Odborná gynekologická ambulancia. Gynekologicko-pôrodnická klinika, 3. poschodie, 51-00610381-A0011 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 7:00 - 15:00
ambulancia klinickej onkológie Onkologické centrum FN Trnava. 51-00610381-A0070 ambulancia klinickej onkológie 7:30 - 14:30
ambulancia klinickej onkológie Onkologické centrum FN Trnava. 51-00610381-A0071 ambulancia klinickej onkológie 7:30 - 14:30
ambulancia klinickej onkológie Onkologické centrum FN Trnava. Onkologická ambulancia (POKO), 51-00610381-A0023 ambulancia klinickej onkológie 7:30 - 14:30
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia. 51-00610381-A0016 ortopedická ambulancia dnes neordinuje
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Marián Sabo. 51-00610381-A0018 otorinolaryngologická ambulancia  
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia. 51-00610381-A0010 pediatrická ambulancia dnes neordinuje
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia. 51-00610381-A0009 pediatrická ambulancia 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia. 51-00610381-A0006 pneumologicko-ftizeologická ambulancia 12:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Počítačová tomografia - CT FN Trnava. Pavilón chirurgických disciplín FN Trnava, 51-00610381-A0046 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 0:00 - 24:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Prehliadka pôrodnice. Klinika GPK, 51-00610381-A0012 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia dnes neordinuje
chirurgická ambulancia Proktologická ambulancia a ambulanica na chirurgickú liečbu morbídnej obezity. Pavilón chirurgických disciplín - prízemie, vchod od starej nemocnice, 51-00610381-A0015 chirurgická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia. 51-00610381-A0008 psychiatrická ambulancia dnes neordinuje
reumatologická ambulancia Reumatologická a osteologická ambulancia, MUDR. Pavol DOBROVODSKÝ. Budova kliniky vnútorného lekárstva, 51-00610381-A0029 reumatologická ambulancia 12:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Skiaskopia FN Trnava. Pavilón chirurgických disciplín FN Trnava, 51-00610381-A0045 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 0:00 - 24:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Sonografia/ultrazvuk FN Trnava. Pavilón chirurgických disciplín FN Trnava, 51-00610381-A0049 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 0:00 - 24:00
stacionár Stacionár, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. 51-00610381-A0068 stacionár  
stacionár Stacionár, neurológia. 51-00610381-A0064 stacionár 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
stacionár Stacionár, pediatrická neurológia. 51-00610381-A0066 stacionár 7:30 - 15:30
stacionár Stacionár, pediatrická pneumológia a ftizeológia. 51-00610381-A0067 stacionár 7:30 - 15:30
stacionár Stacionár, psychiatria. 51-00610381-A0065 stacionár 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, centrálna sterilizácia. 51-00610381-A0055 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 0:00 - 24:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika. 51-00610381-A0054 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia I, 51-00610381-A0050 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia II, 51-00610381-A0051 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia. 51-00610381-A0053 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 0:00 - 24:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, patologická anatómia. 51-00610381-A0052 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
urologická ambulancia Urologická ambulancia, MUDr. Vladimír Drozda (pondelok). 51-00610381-A0017 urologická ambulancia 7:00 - 15:00
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.