Preskočiť navigáciu

Národný ústav reumatických chorôb

IČO:00165271
Sídlo:Nábr. I. Krasku 4782/4, 92101 Piešťany

Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Nemocničná lekáreň s výdajom verejnosti Nemocničná lekáreň s výdajom verejnosti 52-00165271-A0001
(Nemocničná lekáreň s výdajom verejnosti) Nemocničná lekáreň s výdajom verejnosti
Národný ústav reumatických chorôb, Nábrežie Ivana Krasku 4782/4, 92112 Piešťany 7:30 - 15:30

Zdravotnícke zariadenia

špecializovaná nemocnica Špecializovaná nemocnica, Nábr. I. Krasku, Piešťany (Reumatológia) 51-00165271-A0001 špecializovaná nemocnica Nábr. I. Krasku 4782/4, 92101 Piešťany  
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-00165271-A0006 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nábr. I. Krasku 4782/4, 92101 Piešťany  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Piešťany (Vnútorné lekárstvo) 51-00165271-A0005 ambulancia vnútorného lekárstva Nábr. I. Krasku 4782/4, 92101 Piešťany  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Piešťany (Ortopédia) 51-00165271-A0019 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nábr. I. Krasku 4782/4, 92101 Piešťany  
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Piešťany (Ortopédia) 51-00165271-A0004 ortopedická ambulancia Nábr. I. Krasku 4782/4, 92101 Piešťany  
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Piešťany (Reumatológia) 51-00165271-A0016 reumatologická ambulancia Nábr. I. Krasku 4782/4, 92101 Piešťany  
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Piešťany (Reumatológia) 51-00165271-A0018 reumatologická ambulancia Nábr. I. Krasku 4782/4, 92101 Piešťany  
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Piešťany (Reumatológia) 51-00165271-A0017 reumatologická ambulancia Nábr. I. Krasku 4782/4, 92101 Piešťany  
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Piešťany (Reumatológia) 51-00165271-A0003 reumatologická ambulancia Nábr. I. Krasku 4782/4, 92101 Piešťany  
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Piešťany (Reumatológia) 51-00165271-A0015 reumatologická ambulancia Nábr. I. Krasku 4782/4, 92101 Piešťany  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, Piešťany (Funkčná diagnostika) 51-00165271-A0012 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nábr. I. Krasku 4782/4, 92101 Piešťany  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Piešťany (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-00165271-A0013 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nábr. I. Krasku 4782/4, 92101 Piešťany  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, Piešťany (Klinická biochémia) 51-00165271-A0008 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nábr. I. Krasku 4782/4, 92101 Piešťany  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, Piešťany (Klinická imunológia a alergológia) 51-00165271-A0009 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nábr. I. Krasku 4782/4, 92101 Piešťany  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Piešťany (Rádiológia) 51-00165271-A0011 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nábr. I. Krasku 4782/4, 92101 Piešťany  
zariadenie biomedicínskeho výskumu Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Piešťany (Reumatológia) 51-00165271-A0002 zariadenie biomedicínskeho výskumu Nábr. I. Krasku 4782/4, 92101 Piešťany