Preskočiť navigáciu

Prírodné liečebné kúpele, Winterova, Piešťany, (SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.)

Druh zariadenia: prírodné liečebné kúpele prírodné liečebné kúpele
Identifikátor: 53-34144790-A0001
Odborné zameranie: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Miesto prevádzkovania:
Winterova  1739/29
92101  Piešťany
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Poskytovateľ: SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.
Winterova  1739/29
92101  Piešťany
IČO: 34144790

Indikačné zameranie

ústavná a ambulantná kúpeľná starostlivosť
VI. Nervové choroby
VII. Choroby pohybového ústrojenstva
XII. Choroby z povolania:
XII/3 Ochorenie vyvolané prácou v stlačenom vzduchu (iba kostné a zhybové zmeny).
XII/4 Ochorenia kostí, kĺbov, svalov, šliach, ciev a nervov končatín spôsobené prácou s vibrujúcimi nástrojmi a zariadením alebo dlhodobým nadmerným jednostranným preťažením.
XII/8 Choroby periférneho alebo centrálneho nervového systému bez výrazných psychických porúch vyvolané toxickými látkami, hlukom alebo fyzikálnymi škodlivinami.

Indikácie u pacientov, ktorí nedovŕšili 18. rok veku
ústavná a ambulantná kúpeľná starostlivosť
XXVI. Nervové choroby
XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva
B.Indikačné zameranie prírodných liečebných kúpeľov v Smrdákoch je:
Indikácie u pacientov, ktorí dovŕšili 18. rok veku
ústavná a ambulantná kúpeľná starostlivosť
VII. Choroby pohybového ústrojenstva
X. Kožné choroby
XII. Choroby z povolania:
XII/2 Profesionálne dermatózy s výnimkou infekčných profesionálnych dermatóz.
Indikácie u pacientov, ktorí nedovŕšili 18. rok veku
ústavná a ambulantná kúpeľná starostlivosť
XXX. Kožné choroby
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.