Preskočiť navigáciu

Hľadáte najbližšiu lekáreň, ambulantnú pohotovosť alebo nemocnicu? Vyskúšajte aplikáciu www.otvorenalekaren.sk v mobile.

Ambulantné zdravotnícke zariadenia, okres Ilava

všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Rostyslav Vorokhta, Ilava, (Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.) 63-36119385-A0026 všeobecná ambulancia pre dospelých Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava 7:00 - 14:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Jitka Balcárková, Nová Dubnica, (Medal ND s.r.o.) 63-51853299-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Neprítomnosti:
od 19.08.2019 do 24.08.2019
Gagarinova 773/5, 01851 Nová Dubnica dnes neordinuje
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Dubnica nad Váhom, (Škola Života, s. r. o.) 63-51271869-A0002 ortopedická ambulancia Námestie Matice slovenskej 4260/33, 01841 Dubnica nad Váhom 8:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MDDr. Gabriela Baligová, Dubnica nad Váhom, (Teneradent, s. r. o.) 63-52046095-A0001 ambulancia zubného lekárstva Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 7:30 - 15:30
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr. Vladimír Kopecký, Dubnica nad Váhom, (MEDIHOL TT, s. r. o.) 63-45584389-A0005 chirurgická ambulancia Továrenská 1408/10, 01841 Dubnica nad Váhom 15:30 - 17:00
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia, MUDr. Zuzana Miháliková, Dubnica nad Váhom, (MEDIHOL TT, s. r. o.) 63-45584389-A0004 nefrologická ambulancia Továrenská 1408/10, 01841 Dubnica nad Váhom 7:30 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Zuzana Miháliková, Dubnica nad Váhom, (MEDIHOL TT, s. r. o.) 63-45584389-A0003 ambulancia vnútorného lekárstva Továrenská 1408/10, 01841 Dubnica nad Váhom dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr.Alica Jászberényiová, Dubnica nad Váhom, (MEDIHOL TT, s. r. o.) 63-45584389-A0002 všeobecná ambulancia pre dospelých Továrenská 1408/10, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 13:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Bohumil Kolík, Dubnica nad Váhom, (Škola Života, s. r. o.) 63-51271869-A0001 neurologická ambulancia ZION Clinic, Námestie Matice slovenskej 33/4260, 01841 Dubnica nad Váhom 12:00 - 17:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, B.D.S. Amgad Mostafa Mohamed Taha, Ilava, (DENTAL DAY, s. r. o.) 63-45530220-A0001 ambulancia zubného lekárstva Mierové námestie 78/12, 01901 Ilava 8:00 - 16:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Zuzana Vlková , Dubnica nad Váhom, (MR Piešťany, s.r.o.) 51-36841676-A0002 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ZION Clinic, Námestie Matice slovenskej 33/4260, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 19:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Beata Witczak - Šnapko, Nová Dubnica, (Kožná poradňa, s.r.o.) 63-51438658-A0001 dermatovenerologická ambulancia Gagarinova 773/5, 01851 Nová Dubnica dnes neordinuje
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Anna Majtánová, Dubnica nad Váhom, (DENTAL SEVICES s.r.o.) 63-50973118-A0001 ambulancia zubného lekárstva Gagarinova 1262/45, 01841 Dubnica nad Váhom 8:00 - 12:00
ambulancia pediatrickej neurológie Ambulancia pediatrickej neurológie, MUDr. Magda Perichtová, Dubnica nad Váhom, (KONZÍLIUM s.r.o.) 63-36341151-A0007 ambulancia pediatrickej neurológie A. Kmeťa 370/15, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, MUDr. Zora Koyšová, Dubnica nad Váhom, (Brachium s.r.o.) 63-47572400-A0003 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek A. Kmeťa 370/15, 01841 Dubnica nad Váhom dnes neordinuje
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Zora Koyšová, Dubnica nad Váhom, (Brachium s.r.o.) 63-47572400-A0002 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie A. Kmeťa 370/15, 01841 Dubnica nad Váhom dnes neordinuje
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr. Dušana Kľučíková, Dubnica nad Váhom, (MUDr. Dušana Kľučiková) 63-51470373-A0001 psychiatrická ambulancia Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr.Eva Spotová, Ilava, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) 51-00738301-A0094 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVTOS a ÚVV, Mierové námestie 1, 01917 Ilava  
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr.Milan Koštek, Ilava, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) 51-00738301-A0027 všeobecná ambulancia pre dospelých ÚVTOS a ÚVV, Mierové námestie 1, 01917 Ilava 7:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr.Eva Múčková, Dubnica nad Váhom, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) 51-00738301-A0024 všeobecná ambulancia pre dospelých ÚVTOS, Dukelská štvrť 941/10, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:00
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr.Eva Múčková, Dubnica nad Váhom, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) 51-00738301-A0057 psychiatrická ambulancia ÚVTOS, Dukelská štvrť 941/10, 01841 Dubnica nad Váhom dnes neordinuje
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr.Eva Múčková, Ilava, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) 51-00738301-A0061 psychiatrická ambulancia ÚVTOS a ÚVV, Mierové námestie 1, 01917 Ilava dnes neordinuje
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Anna Kusovská, Ilava, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) 51-00738301-A0060 ambulancia zubného lekárstva ÚVTOS a ÚVV, Mierové námestie 1, 01917 Ilava 7:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr.Dušan Bustín, Dubnica nad Váhom, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) 51-00738301-A0055 ambulancia zubného lekárstva ÚVTOS, Dukelská štvrť 941/10, 01841 Dubnica nad Váhom 10:00 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr.Ján Raffaj, Dubnica nad Váhom, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) 51-00738301-A0056 ambulancia vnútorného lekárstva ÚVTOS, Dukelská štvrť 941/10, 01841 Dubnica nad Váhom dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej kardiológie Ambulancia pediatrickej kardiológie, MUDr. Zuzana Barinková, Ilava, (CARDIONI, s.r.o.) 63-51087880-A0001 ambulancia pediatrickej kardiológie Ľ. Štúra 3, 019O1 Ilava 7:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Anna Štefancová, Dubnica nad Váhom, (ANNA DENT DCA s.r.o.) 63-50616561-A0001 ambulancia zubného lekárstva Dukelská štvrť 1401, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Igor Jelčic, Pruské, (J&J Dental Care, s.r.o.) 63-50838351-A0001 ambulancia zubného lekárstva 293, 01852 Pruské 6:30 - 12:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Jana Ambrosová, Dubnica nad Váhom, (uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s.) 63-50705105-A0012 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, MUDr. Gabriel Grnáč st., Dubnica nad Váhom, (uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s.) 63-50705105-A0013 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, MUDr. Ján Lukáč, Dubnica nad Váhom, (uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s.) 63-50705105-A0011 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:00
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Andrea Tomašovicová, Dubnica nad Váhom, (uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s.) 63-50705105-A0010 reumatologická ambulancia Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 17:00
poliklinika Poliklinika, Pod hájom, Dubnica nad Váhom, (uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s.) 63-50705105-A0001 poliklinika Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Ján Rafaj, Dubnica nad Váhom, (uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s.) 63-50705105-A0008 ambulancia vnútorného lekárstva Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Ján Lukáč, Dubnica nad Váhom, (uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s.) 63-50705105-A0009 ambulancia vnútorného lekárstva Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Gabriel Grnáč st, Dubnica nad Váhom, (uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s.) 63-50705105-A0006 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:00
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, doc. Mgr. art. Jaroslava Gajdošíková Zeleiová, PhD., Dubnica nad Váhom, (uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s.) 63-50705105-A0007 ambulancia klinickej psychológie Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 12:00 - 20:30
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Elena Šmotláková, Dubnica nad Váhom, (uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s.) 63-50705105-A0005 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Pod hájom, Dubnica nad Váhom, (uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s.) 63-50705105-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:00
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Elena Kruteková, Dubnica nad Váhom, (uni-POLIKLINIKA Dubnica nad Váhom, a.s.) 63-50705105-A0004 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr. Dominik Kosorín, Dubnica nad Váhom, (StomChir, s.r.o.) 63-50724959-A0002 chirurgická ambulancia Mestská poliklinika C III, Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 6:30 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Vlasta Kosorínová, Pruské, (StomChir, s.r.o.) 63-50724959-A0001 ambulancia zubného lekárstva Pruské 293, 01852 Pruské 6:00 - 14:30
ambulancia rýchlej lekárskej pomoci Ambulancia rýchlej lekárskej pomoci, Továrenská, Dubnica nad Váhom, (Falck Záchranná a.s.) 51-35900130-A0049 ambulancia rýchlej lekárskej pomoci Továrenská, 01841 Dubnica nad Váhom  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, MUDr. Marián Sitár, Dubnica nad Váhom, (DIAGNOS-SM, s. r. o.) 63-44283512-A0003 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Továrenská 1408/10, 01841 Dubnica nad Váhom  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MDDr. Petra Majzlová, Ilava, (Váš Úsmev, s.r.o.) 63-50544918-A0001 ambulancia zubného lekárstva Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava 7:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Jana Bezecná, Ilava, (JMBPed s.r.o.) 63-50529706-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava 7:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Michaela Mikulíková, Nová Dubnica, (Michaela Dental, s.r.o.) 63-50418475-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Neprítomnosti:
od 19.08.2019 do 30.08.2019
Sady Cyrila a Metoda 20/17, 01851 Nová Dubnica dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, MUDr. Miroslav Staník, Ilava, (Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.) 63-36119385-A0023 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava 7:00 - 11:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Ján Galajda, Ilava, (Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.) 63-36119385-A0024 ambulancia vnútorného lekárstva Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava 9:00 - 13:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Marta Filová, Dubnica nad Váhom, (Interná ambulancia NZZ, s.r.o.) 63-48097021-A0001 ambulancia vnútorného lekárstva
Neprítomnosti:
od 29.08.2019 do 29.08.2019
Pod kaštieľom 638/29, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 14:30
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, MUDr. Mario Kirka, Ilava, (GE-AMB, s.r.o.) 63-50020862-A0001 gastroenterologická ambulancia Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava 7:30 - 15:30
ambulancia pediatrickej nefrológie ! Ambulancia pediatrickej nefrológie, MUDr. Alena Karasová, Ilava, (ALKANA s.r.o.) 63-50042360-A0002 ambulancia pediatrickej nefrológie Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, Dubnica nad Váhom, (KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.) 51-36406554-A0019 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Dubnica nad Váhom, (KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.) 51-36406554-A0020 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Miloš Marček, Nová Dubnica, (APOPHIS s.r.o.) 63-47620315-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Gagarinova 5, 01851 Nová Dubnica 7:00 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Ilava, (Centrum klinickej a naturálnej reumatológie s.r.o.) 63-36347566-A0002 ambulancia vnútorného lekárstva Ľ. Štúra 846/3, 01901 Ilava  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Katarína Ftorková, Ilava, (MUDr. Ftorková s.r.o.) 63-36822248-A0002 ambulancia zubného lekárstva Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava 8:30 - 12:30
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, MUDr. Jozef Takáč, Ilava, (JT Ortho, s.r.o.) 63-45720231-A0001 ortopedická ambulancia
Neprítomnosti:
od 19.08.2019 do 30.08.2019
Ľ. Štúra 846/3, 01901 Ilava dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Štefánia Volánková, Dubnica nad Váhom, (STEVOL, s. r. o.) 63-45309752-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Anna Rábeková, Dubnica nad Váhom, (SANOX, s. r. o.) 63-45309451-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 13:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Alena Figurová, Ilava, (PULMOSPOL, s. r. o.) 63-44439482-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 19.08.2019 do 23.08.2019
Ľ. Štúra 845/3, 01901 Ilava dnes neordinuje
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Dubnica nad Váhom, (MUDr. Soňa Ondríšková) 63-36123765-A0001 ambulancia zubného lekárstva Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 12:30
13:00 - 15:30
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, MUDr. Katarína Suchánková, Ilava, (Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.) 63-36119385-A0019 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava 7:30 - 14:00
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Alexej Drobný, Ilava, (Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.) 63-36119385-A0013 kardiologická ambulancia Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava dnes neordinuje
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr. Dušan Stratený, Ilava, (Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.) 63-36119385-A0014 chirurgická ambulancia Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava 7:00 - 15:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, MUDr. Eva Dingová, Ilava, (Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.) 63-36119385-A0015 hematologická a transfúziologická ambulancia Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava 7:30 - 15:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, MUDr. Miroslav Staník, Ilava, (Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.) 63-36119385-A0016 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava 11:00 - 15:00
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, MUDr. Jozef Glos, Ilava, (Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.) 63-36119385-A0017 gastroenterologická ambulancia Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava 6:00 - 8:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Eva Spotová, Ilava, (Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.) 63-36119385-A0008 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava 7:00 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, MUDr. Eva Dingová, Ilava, (Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.) 63-36119385-A0009 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava 7:00 - 15:00
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, MUDr. Dušan Stratený, Ilava, (Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.) 63-36119385-A0011 ambulancia úrazovej chirurgie Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava 7:00 - 13:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Jozef Dlábik, Ilava, (Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.) 63-36119385-A0012 ambulancia vnútorného lekárstva Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava 7:30 - 11:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, MUDr. Dušan Stratený, Ilava, (Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.) 63-36119385-A0003 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava 7:00 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, MUDr. Juraj Šebík, Ilava, (Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.) 63-36119385-A0004 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, MUDr. Alexej Drobný, Ilava, (Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.) 63-36119385-A0005 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Nová Dubnica, (MUDr. Jaroslav Balažovjech, s. r. o.) 63-45578630-A0002 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gagarinova 773/5, 01851 Nová Dubnica dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Dubnica nad Váhom, (MUDr. Jaroslav Balažovjech, s. r. o.) 63-45578630-A0001 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Továrenská 1408/10, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 14:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Ilava, (MUDr. Adriana Petrykowska, s.r.o.) 63-45503885-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Neprítomnosti:
od 12.08.2019 do 30.08.2019 , zubná pohotovosť Púchov poliklinika Zdravie od 8.00h -14.00h
Mierové námestie 863, 01901 Ilava dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr.Monika Grambličková, Dubnica nad Váhom, (MEDIHOL TT, s. r. o.) 63-45584389-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Neprítomnosti:
od 26.08.2019 do 08.09.2019
Továrenská 1408/10, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 13:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. František Jászberényi, Dubnica nad Váhom, (MEDIFER, s. r. o.) 63-45294399-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Daniela Krajčiová, Pruské, (MED DK, s. r. o.) 63-44566425-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast 293, 01852 Pruské 6:45 - 13:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, MUDr. Ctirad Mokráš, Dubnica nad Váhom, (MCM GYNPED, s. r. o.) 63-43839380-A0001 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Mária Marczinková, Ilava, (MUDr. Mária Marczinková) 63-31118828-A0002 ambulancia vnútorného lekárstva Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava 15:00 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Slavomír Kotrík, Dubnica nad Váhom, (MUDr. Slavomír Kotrík) 63-42014671-A0001 ambulancia zubného lekárstva Pod kaštieľom 638/29, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:30
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr. Vladimír Kopecký, Dubnica nad Váhom, (MUDr. Vladimír Kopecký) 63-35675934-A0001 chirurgická ambulancia Továrenská 1408/10, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Ľubica Hořejší, Dubnica nad Váhom, (MUDr. Ľubica Hořejší) 63-31912796-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Neprítomnosti:
od 22.08.2019 do 30.08.2019 , len urgentné prípady, od 7.00 do 8.30
Mestská poliklinika C III, Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Dubnica nad Váhom, (MUDr. Lýdia Harušincová) 63-35665858-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Štúrova 101/1, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 12:00
12:30 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, MUDr. Peter Petrykowski, Ilava, (GYNPOL, s.r.o.) 63-45535914-A0001 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Neprítomnosti:
od 15.08.2019 do 30.08.2019
Mierové námestie 863, 01901 Ilava dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, MUDr. Dagmar Galiovská, Dubnica nad Váhom, (CITOGYN, s. r. o.) 63-44460147-A0001 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Neprítomnosti:
od 19.08.2019 do 30.08.2019
Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Mária Domagalská, Dubnica nad Váhom, (Detská ambulancia DCA, s. r. o.) 63-44868936-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Neprítomnosti:
od 05.08.2019 do 30.08.2019
Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom dnes neordinuje
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Jozef Daško, Ilava, (COR JESU s.r.o.) 63-36350559-A0002 kardiologická ambulancia Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava dnes neordinuje
algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, MUDr. Anna Zelenáková, Dubnica nad Váhom, (MUDr. Viliam Cíbik, PhD., s.r.o.) 63-46877525-A0001 algeziologická ambulancia Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom dnes neordinuje
algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, MUDr. Anna Zelenáková, MUDr. Viliam Cíbik PhD., Pruské, (MUDr. Viliam Cíbik, PhD., s.r.o.) 63-46877525-A0002 algeziologická ambulancia Pruské 293, 01852 Pruské 6:00 - 6:30
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Viliam Rus, Dubnica nad Váhom, (Agentúra sociálnych služieb ASS, n.o.) 63-45732078-A0001 kardiologická ambulancia Gagarinova 1261, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Zuzana Turčanová, Dubnica nad Váhom, (MUDr. Zuzana Turčanová, s.r.o.) 63-47918691-A0001 ambulancia zubného lekárstva Mestská poliklinika C III, Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Maríán Kadlubiak, Dubnica nad Váhom, (M.K. MEDIC, s.r.o.) 63-36552453-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Ilava, (VEJ dent, s.r.o.) 63-47934328-A0001 ambulancia zubného lekárstva Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava 7:00 - 15:00
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, MUDr. Miloš Jurisa, Dubnica nad Váhom, (MUDr. Miloš Jurisa, s.r.o.) 63-47836750-A0002 endokrinologická ambulancia Tajovského 1169/50, 01841 Dubnica nad Váhom dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Miloš Jurisa, Dubnica nad Váhom, (MUDr. Miloš Jurisa, s.r.o.) 63-47836750-A0001 ambulancia vnútorného lekárstva Tajovského 1169/50, 01841 Dubnica nad Váhom dnes neordinuje
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Denisa Mičková, Pruské, (DENTAM, s. r. o.) 63-47934255-A0001 ambulancia zubného lekárstva Pruské 293, 01852 Pruské 6:30 - 14:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Mária Augustínová, Nová Dubnica, (MUDr. Mária Augustínová s.r.o.) 63-47324368-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Nová 191, 01851 Nová Dubnica dnes neordinuje
ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci, Záhumenská, Ilava, (Falck Záchranná a.s.) 51-35900130-A0079 ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Záhumenská 5, 01901 Ilava  
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Renáta Karasová, Ilava, (Neuro - PDT, s.r.o.) 63-47789662-A0001 neurologická ambulancia Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava 7:30 - 14:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Dubnica nad Váhom, (SOA DENT s.r.o.) 63-47734442-A0001 ambulancia zubného lekárstva Kvášovecká 4167/13, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr. Zlatica Krupičková, Dubnica nad Váhom, (DERMATOP, s. r. o.) 63-44337370-A0001 dermatovenerologická ambulancia Pod kaštieľom 638/29, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Ľubomír Ježík, Dubnica nad Váhom, (Brachium s.r.o.) 63-47572400-A0001 neurologická ambulancia A. Kmeťa 370/15, 01841 Dubnica nad Váhom dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Michaela Podkovičová, Ilava, (BabyMedic s.r.o.) 63-47553928-A0001 objednávanie všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Neprítomnosti:
od 20.08.2019 do 31.08.2019 , akútne stavy ošetrí Dr.Bezecná
Ľ. Štúra 845/3, 01901 Ilava dnes neordinuje
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia, Ilava, (Logman a.s.) 51-46343008-A0005 nefrologická ambulancia Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava 7:00 - 15:00
stacionár Stacionár, nefrológia, Ilava, (Logman a.s.) 51-46343008-A0018 stacionár Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava 0:00 - 0:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Ľ. Štúra, Ilava, (ADOS - ČERVENÁ, s.r.o.) 63-36333336-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava 7:00 - 15:30
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr. Jozef Staník, Ilava, (ARCHE s. r. o.) 63-43875815-A0001 chirurgická ambulancia
Neprítomnosti:
od 26.08.2019 do 30.08.2019
Ľ. Štúra 846/39, 01901 Ilava 7:00 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Magdaléna Púčiková, Ilava, (ARCHE s. r. o.) 63-43875815-A0002 otorinolaryngologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 26.08.2019 do 30.08.2019
Ľ. Štúra 846/39, 01901 Ilava 7:00 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Dubnica nad Váhom, (AG - DENT, s. r. o.) 63-44561997-A0001 ambulancia zubného lekárstva Dukelská štvrť 1401/3, 01841 Dubnica nad Váhom 7:30 - 15:30
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Miroslav Kopřiva, Ilava, (Centrum klinickej a naturálnej reumatológie s.r.o.) 63-36347566-A0001 reumatologická ambulancia Ľ. Štúra 846/3, 01901 Ilava 7:00 - 15:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Jana Tholtová, Dubnica nad Váhom, (CABADOVÁ, s.r.o.) 63-46239324-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:00
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Dubnica nad Váhom, (Bubeník s.r.o.) 63-36611247-A0001 ortopedická ambulancia Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Dubnica nad Váhom, (BOLE, s. r. o.) 63-44474431-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Štúrova 1483/1, 01841 Dubnica nad Váhom 6:30 - 14:30
ambulancia akupunktúry Ambulancia akupunktúry, MUDr. Viliam Cíbik, PhD., Dubnica nad Váhom, (MUDr. Viliam Cíbik, PhD.) 63-33491178-A0001 ambulancia akupunktúry Pod hájom 1288/116, 01852 Dubnica nad Váhom dnes neordinuje
ambulancia akupunktúry Ambulancia akupunktúry, MUDr. Viliam Cíbik, PhD., Pruské, (MUDr. Viliam Cíbik, PhD.) 63-33491178-A0002 ambulancia akupunktúry Pruské 293, 01852 Pruské dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Marta Čileková, Dubnica nad Váhom, (MUDr. Marta Čileková) 63-35660732-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Silvia Štefániková, Dubnica nad Váhom, (CO - Medika III, s.r.o.) 63-44950471-A0001 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Továrenská 1408/10, 01841 Dubnica nad Váhom 9:00 - 14:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Marián Sitár, Dubnica nad Váhom, (DIAGNOS-SM, s. r. o.) 63-44283512-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Továrenská 1408/10, 01841 Dubnica nad Váhom 6:30 - 7:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Marián Sitár, Dubnica nad Váhom, (DIAGNOS-SM, s. r. o.) 63-44283512-A0002 ambulancia vnútorného lekárstva Továrenská 1408/10, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 14:30
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr. Imrich Glézl, Dubnica nad Váhom, (Duševné centrum, s. r. o.) 63-36323390-A0001 psychiatrická ambulancia Továrenská 1408/10, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, MUDr. Anton Ďurkech, Dubnica nad Váhom, (GYNEDUR s. r. o.) 63-44453485-A0001 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Neprítomnosti:
od 12.08.2019 do 23.08.2019
Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Pruské, (GYNEKON s.r.o.) 63-45244553-A0001 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Pruské 293, 01852 Pruské 6:30 - 15:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, MUDr. Eva Gogová, Ilava, (Gynekológia - MUDr. Eva Gogová, s. r. o.) 63-44452403-A0001 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Neprítomnosti:
od 19.08.2019 do 23.08.2019
od 26.08.2019 do 29.08.2019
od 19.08.2019 do 23.08.2019
Ľ. Štúra 843/36, 01901 Ilava dnes neordinuje
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie, Dubnica nad Váhom, (Mgr. Helena Holíčková) 63-31202497-A0001 ambulancia klinickej logopédie Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 6:30 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Erika Drábová, Nová Dubnica, (ICHTOS s.r.o.) 63-36345857-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Gagarinova 773/5, 01851 Nová Dubnica 8:30 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Mária Hennelová Bartošová, Ilava, (INTERN, s.r.o.) 63-46664238-A0001 ambulancia vnútorného lekárstva Ľ. Štúra 846/39, 01901 Ilava 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, MUDr. Marcela Blašková, Dubnica nad Váhom, (KONZÍLIUM s.r.o.) 63-36341151-A0001 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek A. Kmeťa 370/15, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Marcela Blašková, Dubnica nad Váhom, (KONZÍLIUM s.r.o.) 63-36341151-A0002 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie A. Kmeťa 370/15, 01841 Dubnica nad Váhom dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, MUDr. Marcela Blašková, Nová Dubnica, (KONZÍLIUM s.r.o.) 63-36341151-A0003 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Gagarinova 773/5, 01851 Nová Dubnica 6:30 - 14:30
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Marcela Blašková, Nová Dubnica, (KONZÍLIUM s.r.o.) 63-36341151-A0004 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Gagarinova 773/5, 01851 Nová Dubnica 6:30 - 14:30
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Magda Perichtová, Dubnica nad Váhom, (KONZÍLIUM s.r.o.) 63-36341151-A0005 neurologická ambulancia A. Kmeťa 370/15, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 14:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Jozef Latkoczy, Nová Dubnica, (MUDr. Jozef Latkoczy) 63-34055851-A0002 ambulancia zubného lekárstva Gagarinova 5, 01851 Nová Dubnica 12:00 - 16:00
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Eva Kozempelová, Dubnica nad Váhom, (MUDr. Eva Kozempelová) 63-35655313-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Dubnica nad Váhom, (MUDr. Anna Malíčková) 63-31116400-A0001 ambulancia zubného lekárstva Štúrova 1, 01841 Dubnica nad Váhom 6:30 - 13:30
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, MUDr. Marína Hantáková, Ilava, (LEKIA s.r.o.) 63-36348066-A0001 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ľ. Štúra 1920, 01901 Ilava 7:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Dubnica nad Váhom, (MUDr. Slavomír Legdan) 63-35675152-A0001 ambulancia zubného lekárstva Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Viera Györiová, Dubnica nad Váhom, (MEDICO PLUS, s. r. o.) 63-44474687-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Neprítomnosti:
od 19.08.2019 do 30.08.2019
Továrenská 1408/10, 01841 Dubnica nad Váhom dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Viera Györiová, Ladce, (MEDICO PLUS, s. r. o.) 63-44474687-A0002 všeobecná ambulancia pre dospelých Janka Kráľa 1, 01863 Ladce dnes neordinuje
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Radoslav Michal, Dubnica nad Váhom, (MICHALMED, s.r.o.) 63-46398163-A0001 otorinolaryngologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 12.08.2019 do 23.08.2019
Továrenská 1408/10, 01841 Dubnica nad Váhom dnes neordinuje
ambulancia čeľustnej ortopédie Ambulancia čeľustnej ortopédie, MUDr. Katarína Ftorková, Ilava, (MUDr. Ftorková s.r.o.) 63-36822248-A0001 ambulancia čeľustnej ortopédie Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava 7:00 - 8:30
13:00 - 15:00
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Mohamed Reza Djaberi Gerashi, Dubnica nad Váhom, (OMZA TRADE s.r.o.) 63-36339253-A0003 otorinolaryngologická ambulancia Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Ingrid Šebíková, Ilava, (NITRAM, s. r. o.) 63-43852301-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava 7:00 - 15:00
ambulancia pracovného lekárstva Ambulancia pracovného lekárstva, MUDr. Jozef Ďadan, Dubnica nad Váhom, (OMZA TRADE s.r.o.) 63-36339253-A0001 ambulancia pracovného lekárstva Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 11:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Eva Rosinová, Ilava, (MUDr. Eva Rosinová) 63-34748784-A0001 oftalmologická ambulancia Ľ. Štúra 846/3, 01901 Ilava 7:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Rudolf Rebry, Dubnica nad Váhom, (MUDr. Rudolf Rebry) 63-31935753-A0001 ambulancia zubného lekárstva Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Dubnica nad Váhom, (SANTES, s. r. o.) 63-44379366-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých Pod hájom 1288/116, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:30
<< < 1 2 > >>