Preskočiť navigáciu

CSS - NÁDEJ, Dolný Lieskov 197, 01821 Dolný Lieskov

Druh sociálnej služby: špecializované zariadenie
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:58 osôb
Voľné miesta:0

Sociálne služby

Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ, Dolný Lieskov 197, 01821 Dolný Lieskov
 

Evidencia žiadateľov - poradovník

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad TSK pristúpil k zmene zverejňovania evidencie žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v evidencii a zverejnený na web stránke TSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade TSK, oddelenie sociálnej pomoci.

1. 6609, st. VI, Považská Bystrica (dátum zaradenia: 24.4.2018)
2. 9707, st. VI, Klátova Nová Ves (dátum zaradenia: 14.5.2020)
3. 20223, st. VI, Považská Bystrica (dátum zaradenia: 16.8.2021)
4. 18277, st. VI, Považská Bystrica (dátum zaradenia: 16.9.2021)
5. 4767, st. VI, Púchov (dátum zaradenia: 30.3.2023)
6. 46718, st. VI, Dubnica nad Váhom (dátum zaradenia: 30.3.2023)
7. 4788, st. VI, Považská Bystrica (dátum zaradenia: 30.3.2023)
8. 47254, st. neurčený, Považská Bystrica (dátum zaradenia: 26.4.2023)
9. 48283, st. VI, Lysá pod Makytou (dátum zaradenia: 21.7.2023)
10. 50853, st. VI, Púchov (dátum zaradenia: 24.10.2023)
11. 5705, st. VI, Stupné (dátum zaradenia: 11.3.2024)
12. 54462, st. VI, (dátum zaradenia: 25.3.2024)