Preskočiť navigáciu

CSS - DEMY, Biskupická 46, 91104 Trenčín

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
Forma:pobytová - týždenná
Kapacita:25 osôb
Voľné miesta:8

Sociálne služby

Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 2046
neurčitý čas | pobytová - týždenná
Biskupická 2046/46, 91101 Trenčín
 

Evidencia žiadateľov - poradovník

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad TSK pristúpil k zmene zverejňovania evidencie žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v evidencii a zverejnený na web stránke TSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade TSK, oddelenie sociálnej pomoci.

1. 51490, Beluša (dátum zaradenia: 11.3.2024)