Preskočiť navigáciu

DSS - Púchov - Nosice, Nosice 57, 02001 Púchov

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
Forma:pobytová - týždenná
Kapacita:4 osoby
Voľné miesta:0

Sociálne služby

Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice
neurčitý čas | pobytová - týždenná
Domov sociálnych služieb - Púchov - Nosice, 57, 02001 Púchov
 

Evidencia žiadateľov - poradovník

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad TSK pristúpil k zmene zverejňovania evidencie žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v evidencii a zverejnený na web stránke TSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade TSK, oddelenie sociálnej pomoci.

1. 30597, Partizánske (dátum zaradenia: 21.11.2022)
2. 45198, Brvnište (dátum zaradenia: 16.12.2022)
3. 47110, Nedanovce (dátum zaradenia: 9.5.2023)
4. 49965, Púchov (dátum zaradenia: 21.8.2023)