Preskočiť navigáciu

CSS - DEMY, Biskupická 7707/46A, 91104 Trenčín

Druh sociálnej služby: špecializované zariadenie
Forma:ambulantná
Kapacita:3 osoby
Voľné miesta:0

Sociálne služby

Centrum sociálnych služieb - DEMY, Biskupická 7707
neurčitý čas | ambulantná
Autistické centrum, Biskupická 7707/46A, 91101 Trenčín
 

Evidencia žiadateľov - poradovník

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad TSK pristúpil k zmene zverejňovania evidencie žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v evidencii a zverejnený na web stránke TSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade TSK, oddelenie sociálnej pomoci.

1. 9430, Trenčín (dátum zaradenia: 10.2.2020)
2. 15996, Hrádok (dátum zaradenia: 20.8.2020)