Preskočiť navigáciu

ZOS Krajné, n. o.

Druh sociálnej služby: Zariadenie opatrovateľskej služby (§36 zákona 448/2008)
Rozsah:určitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu
Kapacita:144 osôb
Deň začatia poskytovania:19.9.2016
Miesto poskytovania:ZOS Krajné, n. o., Krajné 292, 91616 Krajné
Mobil:

0948 047 933

Email:

riaditel@zoskrajne.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Ľudmila Gressnerová
Poskytovateľ: ZOS Krajné, n. o.
292
91616  Krajné
IČO: 50451596