Preskočiť navigáciu

Obec Beluša, Farská 1157

Druh sociálnej služby: Zariadenie opatrovateľskej služby (§ 12 ods. 1 písm. c) bod 1 a § 36 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu
Kapacita:15 osôb
Deň začatia poskytovania:3.6.2011
Miesto poskytovania:Zariadenie opatrovateľskej služby, Farská 1157/54, 01861 Beluša
Mobil:

+421 903405410

Email:

prednosta@belusa.sk

Telefón:

+421 424624820

Web:http://www.belusa.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Zdena Hyžáková
Poskytovateľ: Obec Beluša
Farská  1045/6
01861  Beluša
IČO: 00317063