Preskočiť navigáciu

Iskierka nádeje SD, n. o., Pri parku 39

Druh sociálnej služby: Zariadenie opatrovateľskej služby (§ 36 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu
Kapacita:2 osoby
Deň začatia poskytovania:3.6.2014
Miesto poskytovania:Pri parku 39/19, 91106 Trenčín
Mobil:

+421 948 582 020

Email:

info@iskierkanadeje.sk

Web:http://www.seniorville.eu
Zodpovední zástupcoviaMgr. Emília Cigániková
Poskytovateľ: Iskierka nádeje SD, n. o.
Pri parku  39/19
91106  Trenčín
IČO: 45732515