Preskočiť navigáciu

Mesto Stará Turá, 8.apríla 217

Druh sociálnej služby: Zariadenie opatrovateľskej služby (§ 36 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu
Kapacita:13 osôb
Deň začatia poskytovania:12.4.2010
Miesto poskytovania:8.apríla 217/2, 91601 Stará Turá
Telefón:

+421 327461628

Email:

socialne@staratura.sk

zos@staratura.sk

Mobil:

+421905554872

Web:http://www.staratura.sk
Zodpovední zástupcoviaBc. Janka Macúchová
Poskytovateľ: Mesto Stará Turá
Gen. M. R. Štefánika  375/63
91601  Stará Turá
IČO: 00312002