Preskočiť navigáciu

Zariadenie opatrovateľskej služby "NEZÁBUDKA", Hurbanova 621

Druh sociálnej služby: Zariadenie opatrovateľskej služby (§ 36 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z.z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu
Kapacita:140 osôb
Deň začatia poskytovania:3.4.2012
Miesto poskytovania:Zariadenie opatrovateľskej služby, Hurbanova 621/13, 90701 Myjava
Telefón:

+421 346983697

Email:

riaditel@zosnezabudka.sk

Mobil:

0917 829197 (Mgr. Bučková - riaditeľka)

Web:http://www.zosnezabudka.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Barbora Bučková
Poskytovateľ: Zariadenie opatrovateľskej služby "NEZÁBUDKA"
Hurbanova  621/13
90701  Myjava
IČO: 42149762