Preskočiť navigáciu

Obec Považany

Druh sociálnej služby: Zariadenie opatrovateľskej služby (§ 36 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z)
Rozsah:určitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - plnoletá fyzická osoba, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu
Kapacita:12 osôb
Deň začatia poskytovania:3.3.2010
Miesto poskytovania:Považany 144, 91626 Považany
Telefón:

+421 327797205

+421 327797198

Email:

podatelna@obec-povazany.sk

Web:http://www.obec-povazany.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Sylvia Kuricová
Poskytovateľ: Obec Považany
187
91626  Považany
IČO: 00311944