Preskočiť navigáciu

CSS - Lednicé Rovne, Medňanská 80/10, 02061 Lednické Rovne

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:4 osoby
Voľné miesta:0

Sociálne služby

Centrum sociálnych služieb - Lednické Rovne, Medňanská 80
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum sociálnych služieb - Lednicé Rovne, Medňanská 80/10, 02061 Lednické Rovne
 

Evidencia žiadateľov - poradovník

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad TSK pristúpil k zmene zverejňovania evidencie žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v evidencii a zverejnený na web stránke TSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade TSK, oddelenie sociálnej pomoci.

1. 19896, Lednické Rovne (dátum zaradenia: 7.6.2021)