Preskočiť navigáciu

Nízkoprahové denné centrum

§24b zákona 448/2008

V nízkoprahovom dennom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a), b), h) a i) počas dňa

  1. poskytuje
    1. sociálne poradenstvo,
    2. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
  2. utvárajú podmienky na
    1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
    2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.
Charita - dom sv. Vincenta, n. o., Košovská cesta 60
neurčitý čas | ambulantná
Charita - dom sv. Vincenta, n. o., Košovská cesta 60/19, 97101 Prievidza
 
Sociálne služby mesta Trenčín, m. r. o., M. Nešporu 216
neurčitý čas | ambulantná
Nízkoprahové denné centrum, M. Nešporu 216/8, 91101 Trenčín