Preskočiť navigáciu

Charita - dom sv. Vincenta, n. o., Košovská cesta 60

Druh sociálnej služby: Nízkoprahové denné centrum (a § 12 ods. 1 písm. a) bod 2.2.1 a § 24b zákona č. 448/2008 Z. z)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§24b zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a), b), h) a i) počas dňa
Kapacita:20 osôb
Deň začatia poskytovania:4.3.2011
Miesto poskytovania:Charita - dom sv. Vincenta, n. o., Košovská cesta 60/19, 97101 Prievidza
Mobil:

+421 905 951 854

Email:

charitapd@gmail.com

Zodpovední zástupcoviaMilan Petráš
Poskytovateľ: Charita - dom sv. Vincenta, n. o.
Košovská cesta  60/19
97101  Prievidza
IČO: 45735301