Preskočiť navigáciu

CINRE s. r. o.

IČO:51012138
Sídlo:Tematínska 3778/5A, 85105 Bratislava-Petržalka

Zdravotnícke zariadenia

všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Ulica Ivana Kadlečíka, Bratislava-Lamač (Vnútorné lekárstvo, Neurológia, JIS neurologická, Chirurgia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Neurochirurgia, JIS neurochirurgická, Kardiológia, JIS kardiologická, Angiológia, Cievna chirurgia, Kardiochirurgia, Arytmia a koronárna jednotka) 61-51012138-A0001 všeobecná nemocnica nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Bratislava-Lamač (Anestéziológia a intenzívna medicína) 61-51012138-A0040 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Bratislava-Lamač (Anestéziológia a intenzívna medicína) 61-51012138-A0011 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač dnes neordinuje
ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie, Bratislava-Lamač (Cievna chirurgia) 61-51012138-A0004 ambulancia cievnej chirurgie nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie, Bratislava-Lamač (Cievna chirurgia) 61-51012138-A0038 ambulancia cievnej chirurgie nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
ambulancia neurochirurgická Ambulancia neurochirurgická, Bratislava-Lamač (Neurochirurgia) 61-51012138-A0039 ambulancia neurochirurgická nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
ambulancia neurochirurgická Ambulancia neurochirurgická, Bratislava-Lamač (Neurochirurgia) 61-51012138-A0026 ambulancia neurochirurgická nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 14:00 - 16:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Bratislava-Lamač (Vnútorné lekárstvo) 61-51012138-A0032 ambulancia vnútorného lekárstva nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Bratislava-Lamač (Vnútorné lekárstvo) 61-51012138-A0015 ambulancia vnútorného lekárstva nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Angiológia) 61-51012138-A0034 angiologická ambulancia nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Angiológia) 61-51012138-A0010 angiologická ambulancia nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Bratislava-Lamač (Chirurgia) 61-51012138-A0037 chirurgická ambulancia nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Bratislava-Lamač (Chirurgia) 61-51012138-A0002 chirurgická ambulancia nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Bratislava-Lamač (Chirurgia) 61-51012138-A0021 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 12:30 - 16:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Bratislava-Lamač (Chirurgia) 61-51012138-A0057 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, cievna chirurgia, Bratislava-Lamač (Cievna chirurgia) 61-51012138-A0024 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, cievna chirurgia, Bratislava-Lamač (Cievna chirurgia) 61-51012138-A0058 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Kardiológia) 61-51012138-A0008 kardiologická ambulancia nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Kardiológia) 61-51012138-A0009 kardiologická ambulancia nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač dnes neordinuje
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Kardiológia) 61-51012138-A0046 kardiologická ambulancia nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Kardiológia) 61-51012138-A0028 kardiologická ambulancia nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Kardiológia, Echokardiografia) 61-51012138-A0042 kardiologická ambulancia nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Neurológia) 61-51012138-A0035 neurologická ambulancia nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Neurológia) 61-51012138-A0007 neurologická ambulancia nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Neurológia) 61-51012138-A0041 neurologická ambulancia nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Neurológia) 61-51012138-A0006 neurologická ambulancia nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 16:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Pneumológia a ftizeológia) 61-51012138-A0027 pneumologicko-ftizeologická ambulancia nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 13:30 - 17:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Lamač (Pneumológia a ftizeológia) 61-51012138-A0036 pneumologicko-ftizeologická ambulancia nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, Bratislava-Lamač (Funkčná diagnostika) 61-51012138-A0052 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Bratislava-Lamač (Rádiológia, Počítačová tomografia - CT) 61-51012138-A0018 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Bratislava-Lamač (Rádiológia, Intervenčná rádiológia) 61-51012138-A0019 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Bratislava-Lamač (Rádiológia) 61-51012138-A0030 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Bratislava-Lamač (Rádiológia) 61-51012138-A0031 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Bratislava-Lamač (Rádiológia, Magnetická rezonancia) 61-51012138-A0029 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek nemocnica BORY, Ulica Ivana Kadlečíka 6851/2, 84103 Bratislava-Lamač 8:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30