Preskočiť navigáciu

Domov n.o.

IČO:31908675
Sídlo:Veľké Pole 5, 96674 Veľké Pole

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:neverejný poskytovateľ
Registračné číslo:47
Dátum zápisu do registra:1.7.2005
Dátum poslednej zmeny:20.12.2017
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
DOMOV, Veľké Pole 6, 96674 Veľké Pole
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
DOMOV, Veľké Pole 5, 96674 Veľké Pole
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
DOMOV, Veľké Pole 7, 96674 Veľké Pole
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
DOMOV, Veľké Pole 8, 96674 Veľké Pole
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
DOMOV, Veľké Pole 9, 96674 Veľké Pole
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
DOMOV, Veľké Pole 4, 96674 Veľké Pole
Zariadenie podporovaného bývania
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
DOMOV, Veľké Pole 261, 96674 Veľké Pole