Preskočiť navigáciu

Domov n.o.

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby
Kapacita:18 osôb
Deň začatia poskytovania:1.7.2005
Miesto poskytovania:DOMOV, Veľké Pole 6, 96674 Veľké Pole
Mobil:

+421 911240111

Email:

dss.velkepole@gmail.com

Web:http://www.domov-n-o.sk
Zodpovední zástupcoviaIng. Milena Demeterová
Poskytovateľ: Domov n.o.
5
96674  Veľké Pole
IČO: 31908675