Preskočiť navigáciu

Domov sociálnych služieb

§38 zákona 448/2008

 1. V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba týždennou pobytovou sociálnou službou alebo ambulantnou sociálnou službou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba
  1. odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008, alebo
  2. nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008.
 2. V domove sociálnych služieb sa
  1. poskytuje 
   1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
   2. sociálne poradenstvo,
   3. sociálna rehabilitácia,
   4. ubytovanie,
   5. stravovanie,
   6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
   7. osobné vybavenie,
  2. zabezpečuje
   1. rozvoj pracovných zručností,
   2. pomoc pri pracovnom uplatnení,
   3. záujmová činnosť, 
  3. utvárajú podmienky na
   1. vzdelávanie,
   2. úschovu cenných vecí.
 3. Ak sa v domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.
 4. Na vzdelávanie podľa odseku 2 písm. c) prvého bodu sa neutvárajú podmienky v domove sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe.
 5. V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje domov sociálnych služieb ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22. zákona č. 448/2008.
 6. Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, táto sociálna služba sa jej poskytuje aj naďalej.
 7. V domove sociálnych služieb možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v budove zariadenia.
 8. Sociálnu službu v domove sociálnych služieb nemožno poskytovať ako celoročnú pobytovú sociálnu službu.
ATHÉNA, Klokočova 741
neurčitý čas | ambulantná
Denný detský stacionár DEDESO, Klokočova 741/25, 98101 Hnúšťa
 
Denné centrum Divadla z Pasáže, n.o., Lazovná 252
neurčitý čas | ambulantná
Denné centrum Divadla z Pasáže, Lazovná 252/21, 97401 Banská Bystrica
 
Dom matky Terezy n.o., Družby 747
neurčitý čas | ambulantná
Dom matky Terezy, Družby 747/7, 97404 Banská Bystrica
 
Dom matky Terezy n.o., Družby 747
neurčitý čas | pobytová - týždenná
Dom matky Terezy, Družby 747/7, 97404 Banská Bystrica
 
Dom matky Terezy n.o., Družby 747
neurčitý čas | pobytová - ročná
Dom matky Terezy, Družby 747/7, 97404 Banská Bystrica
 
DOMINIK, n.o.
neurčitý čas | pobytová - ročná
DOMINIK, 431, 96641 Veľká Lehota
 
Domov n.o.
neurčitý čas | pobytová - ročná
DOMOV, 8, 96674 Veľké Pole
 
Domov n.o.
neurčitý čas | pobytová - ročná
DOMOV, 4, 96674 Veľké Pole
 
Domov n.o.
neurčitý čas | pobytová - ročná
DOMOV, 9, 96674 Veľké Pole
 
Domov n.o.
neurčitý čas | pobytová - ročná
DOMOV, 5, 96674 Veľké Pole
 
Domov n.o.
neurčitý čas | pobytová - ročná
DOMOV, 6, 96674 Veľké Pole
 
Domov n.o.
neurčitý čas | pobytová - ročná
DOMOV, 7, 96674 Veľké Pole
 
Domov sociálnych služieb "Nádej" Krupina n.o., Sládkovičova 41
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov sociálnych služieb "Nádej", Sládkovičova 41/10, 96301 Krupina
 
Domov sociálnych služieb, Detva, Piešť II 128
neurčitý čas | pobytová - ročná
Piešť, Piešť II 128, 96212 Detva
 
Domov sociálnych služieb, Detva, Pionierska 850
neurčitý čas | ambulantná
Zariadenie sociálnych služieb Detvan, Pionierska 850/13, 96212 Detva
 
Hélia, n.o.
neurčitý čas | pobytová - ročná
97, 98045 Neporadza
 
Mikroregión HORNOHRAD, Školská 199
neurčitý čas | ambulantná
Integrované sociálne centrum Málinec, Školská 199/29, 98526 Málinec
 
Mikroregión HORNOHRAD, Školská 199
neurčitý čas | pobytová - ročná
Integrované sociálne centrum Málinec, Školská 199/29, 98526 Málinec
 
Občianske združenie NÁŠ DOMOV, domov sociálnych služieb, chránené bývanie a chránené dielne
neurčitý čas | ambulantná
NÁŠ DOMOV, 593, 98011 Ožďany
 
Občianske združenie NÁŠ DOMOV, domov sociálnych služieb, chránené bývanie a chránené dielne
neurčitý čas | pobytová - ročná
NÁŠ DOMOV, 593, 98011 Ožďany
 
SENIOR ACTIVE Hriňová n.o., Školská 1566
neurčitý čas | pobytová - ročná
SENIOR ACTIVE Hriňová, Školská 1566/12, 96205 Hriňová
 
Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Štiavnica, Bratská 1482
neurčitý čas | ambulantná
Sociálne stredisko SČK - Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých, Bratská 1482/9, 96901 Banská Štiavnica
 
STADETORE, n.o., Slnečná 3813
neurčitý čas | ambulantná
Slniečko, Slnečná 3813/34, 97404 Banská Bystrica
 
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA, Rúbanisko III 2934
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA, Rúbanisko III 2934/49, 98403 Lučenec
 
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA, Rúbanisko III 2938
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA, Rúbanisko III 2938/52, 98403 Lučenec
 
Zariadenie sociálnych služieb Breza - Szociális Szolgáltatások Intézménye Breza, Úzka 377
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Breza - Szociális Szolgáltatások Intézménye Breza, Úzka 377/49, 98201 Tornaľa
 
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica, 1.mája 57
neurčitý čas | ambulantná
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica, 1.mája 57/72, 97669 Pohorelá
 
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica, 1.mája 57
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica, 1.mája 57/72, 97669 Pohorelá
 
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica, 1.mája 73
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica, 1.mája 73/22, 97669 Pohorelá
 
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica, Hlavná 654
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Čemerica, Hlavná 654/38, 97671 Šumiac
 
Zariadenie sociálnych služieb Domov Márie, Ludvíka Svobodu 1548
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Domov Márie, Ludvíka Svobodu 1548/38, 96901 Banská Štiavnica
 
Zariadenie sociálnych služieb Domov Márie, Strieborná 161
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Domov Márie, Strieborná 161/15, 96901 Banská Štiavnica
 
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina, SNP 419
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina, SNP 419/4, 98022 Veľký Blh
 
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA, Námestie Tuhárske 2903
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA, Námestie Tuhárske 2903/10A, 98401 Lučenec
 
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA, Námestie Tuhárske 886
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA, Námestie Tuhárske 886/10, 98401 Lučenec
 
Zariadenie sociálnych služieb Hont
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Hont, 1, 96268 Terany
 
Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny, Rekreačná cesta 6393
neurčitý čas | pobytová - týždenná
Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny, Rekreačná cesta 6393/60, 96801 Nová Baňa
 
Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny, Rekreačná cesta 6393
neurčitý čas | ambulantná
Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny, Rekreačná cesta 6393/60, 96801 Nová Baňa
 
Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny, Rekreačná cesta 6393
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny, Rekreačná cesta 6393/60, 96801 Nová Baňa
 
Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan, Krivec 785
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan, Krivec 785, 96205 Hriňová
 
Zariadenie sociálnych služieb Hron, Štvrť Kapitána Nálepku 769
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Hron, Štvrť Kapitána Nálepku 769/19, 97697 Nemecká
 
Zariadenie sociálnych služieb Libertas, Námestie Tuhárske 2578
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Libertas, Námestie Tuhárske 2578/11, 98401 Lučenec
 
Zariadenie sociálnych služieb Lipa, SNP 594
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Lipa, SNP 594/139, 96501 Žiar nad Hronom
 
Zariadenie sociálnych služieb Lipa, SNP 66
neurčitý čas | ambulantná
Doména, SNP 66/64, 96501 Žiar nad Hronom
 
Zariadenie sociálnych služieb Luna, Fraňa Kráľa 1975
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Luna, Fraňa Kráľa 1975/23, 97701 Brezno
 
Zariadenie sociálnych služieb Marína, Partizánska 24
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Marína, Partizánska 24/2, 96301 Krupina
 
Zariadenie sociálnych služieb Náruč
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Náruč, 72, 98012 Sušany
 
Zariadenie sociálnych služieb Pod Skalkou, Bystrická ulica 447
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Pod Skalkou, Bystrická ulica 447/25, 96701 Kremnica
 
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami, A.H.Škultétyho 329
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami, A.H.Škultétyho 329/102, 99001 Veľký Krtíš
 
Zariadenie sociálnych služieb Radmera
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Radmera, 84, 96501 Ladomerská Vieska
 
Zariadenie sociálnych služieb Rimava - Szociális Szolgáltatások Intézménye Rimava
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Rimava - Szociális Szolgáltatások Intézménye Rimava, 138, 98034 Nová Bašta
 
Zariadenie sociálnych služieb Rimava - Szociális Szolgáltatások Intézménye Rimava, Kirejevská 1192
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Rimava - Szociális Szolgáltatások Intézménye Rimava, Kirejevská 1192/23, 97901 Rimavská Sobota
 
Zariadenie sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia, Kírť 220
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia, Kírť 220, 99122 Čeláre
 
Zariadenie sociálnych služieb Senium, 29.augusta 1583
neurčitý čas | ambulantná
Kompa, 29.augusta 1583/13, 97401 Banská Bystrica
 
Zariadenie sociálnych služieb Senium, Dolná Strieborná 932
neurčitý čas | pobytová - týždenná
Prameň, Dolná Strieborná 932/5, 97401 Banská Bystrica
 
Zariadenie sociálnych služieb Senium, Dolná Strieborná 932
neurčitý čas | ambulantná
Prameň, Dolná Strieborná 932/5, 97401 Banská Bystrica
 
Zariadenie sociálnych služieb Senium, Jilemnického 1710
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Senium, Jilemnického 1710/48, 97404 Banská Bystrica
 
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka, Haličská cesta 2138
neurčitý čas | ambulantná
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka, Haličská cesta 2138/9A, 98403 Lučenec
 
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka, Ulica Dekr. Matejovie 1623
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka, Ulica Dekr. Matejovie 1623/7, 98403 Lučenec
 
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka, Zvolenská 486
neurčitý čas | pobytová - týždenná
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka, Zvolenská 486/9, 98559 Vidiná
 
Zariadenie sociálnych služieb Tisovček, Bakulínyho 905
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Tisovček, Bakulínyho 905/1, 98061 Tisovec
 
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok, Czambelova 283
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok, Czambelova 283/17, 97613 Slovenská Ľupča
 
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok, Czambelova 286
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok, Czambelova 286/23, 97613 Slovenská Ľupča
 
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok, Sebedín 37
určitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok, Sebedín 37, 97401 Sebedín-Bečov
 
Zariadenie sociálnych služieb Vepor, Partizánska 861
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Vepor, Partizánska 861/2, 98055 Klenovec
 
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka, 24, 97653 Drábsko
 
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, M.R.Štefánika 3385
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, M.R.Štefánika 3385/51, 96001 Zvolen
 
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Š.Moyzesa 641
neurčitý čas | ambulantná
Symbia, Š.Moyzesa 641/50, 96001 Zvolen
 
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Š.Moyzesa 934
neurčitý čas | pobytová - týždenná
Symbia, Š.Moyzesa 934/48, 96001 Zvolen
 
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Sládkovičova 523
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Sládkovičova 523/2, 96201 Zvolenská Slatina
 
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 96001 Zvolen
 
Združenie Vienala, na podporu a pomoc duševne a telesne chorým deťom, Hviezdoslavova 482
neurčitý čas | ambulantná
Denný stacionár pre deti, mládež a dospelých, Hviezdoslavova 482/37, 97901 Rimavská Sobota