Preskočiť navigáciu

Sociálna pomoc

Sociálne služby v Banskobystrickom samosprávnom kraji (745) Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života - detská skupina | Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života | Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa | Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | Sociálna rehabilitácia | Pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností | Odľahčovacia služba | Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií | Sprostredkovanie tlmočníckej služby | Tlmočnícka služba | Sprievodcovská služba a predčitateľská služba | Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti | Integračné centrum | Terénna sociálna služba krízovej intervencie | Nocľaháreň | Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci | Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu | Jedáleň | Domov na polceste | Nízkoprahové denné centrum | Podpora samostatného bývania | Zariadenie podporovaného bývania | Rehabilitačné stredisko | Sprostredkovanie osobnej asistencie | Zariadenie núdzového bývania | Útulok | Sociálne poradenstvo - špecializované | Práčovňa | Špecializované zariadenie | Denné centrum | Prepravná služba | Sociálne poradenstvo - základné | Denný stacionár | Služba včasnej intervencie | Stredisko osobnej hygieny | Požičiavanie pomôcok | Komunitné centrum | Zariadenie pre seniorov | Zariadenie opatrovateľskej služby | Domov sociálnych služieb | Opatrovateľská služba  
Evidencia žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby - BBSK DSS "SLATINKA", Ulica Dekr. Matejovie 1623/7, 98403 Lučenec | DSS "SLATINKA", Ulica Hviezdoslavova 1081/5, 98401 Lučenec | DSS "SLATINKA" Ulica Martina Rázusa 138/18, 98401 Lučenec | DD a DSS Senium, Jilemnického 1710/48, 97404 Banská Bystrica | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb BUKOVEC, Námestie Andreja Sládkoviča 339/13, 97637 Hrochoť | Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA, Námestie Tuhárske 2903/10A, 98401 Lučenec | Stredisko DSS NÁDEJ, Zvolenská 486/9, 98559 Vidiná | DSS "SLATINKA", Ulica Sládkovičova 136/8, 98401 Lučenec | Stredisko DSS NÁDEJ, Zvolenská 486/9, 98559 Vidiná | Stredisko ŠZ KOTVA, Predné Halny 1878/39, 97701 Brezno | Domov sociálnych služieb, Pohorelská Maša 57, 97669 Pohorelá | Domov sociálnych služieb, Pohorelská Maša 57, 97669 Pohorelá | Stredisko DSS Symbia Zvolen, Š. Moyzesa 641/50, 96001 Zvolen | Stredisko DSS Symbia Zvolen, Š. Moyzesa 934/48, 96001 Zvolen | Stredisko DSS Symbia Zvolen, Š. Moyzesa 641/50, 96001 Zvolen | DD a DSS Žiar nad Hronom, ul. SNP 139, 96501 Žiar nad Hronom | Stredisko DSS DOMÉNA Žiar nad Hronom, ul. SNP 64, 96501 Žiar nad Hronom | Domov Márie, Strieborná 161/15, 96901 Banská Štiavnica | Domov Márie, ul. L.Svobodu 1548/38, 96901 Banská Štiavnica | Stredisko DSS Detva, Pionierska 850/13, 96212 Detva | Domov sociálnych služieb, Ladomerská Vieska 84, 96501 Žiar nad Hronom | Zariadenie podporovaného bývania, M.R.Štefánika 672, 97669 Pohorelá | Stredisko DD a DSS , Sládkovičova 2, 96201 Zvolenská Slatina | Stredisko DSS M.R.Štefánika Zvolen, M.R. Štefánika 3385/51, 96001 Zvolen | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Czambelova 286/23, 97613 Slovenská Ľupča | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Terany 1, 96268 Terany | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Bakulínyho 905, 98061 Tisovec | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Úzka 377/49, 98201 Tornaľa | DD a DSS Záhonok Zvolen, Záhonok 3205/2, 96001 Zvolen | DSS HRABINY, Rekreačná 393/1, 96801 Nová Baňa | DSS HRABINY, Rekreačná 393/1, 96801 Nová Baňa | DSS HRABINY, Rekreačná 393/1, 96801 Nová Baňa | DSS HRABINY, Rekreačná 393/1, 96801 Nová Baňa | Stredisko DDaDSS Nová Bašta, Nová Bašta 138, 98034 Nová Bašta | DDaDSS Rimavská Sobota, Kirejevská 23, 97901 Rimavská Sobota | Stredisko DSS KOMPA, ul. 29. augusta 1583/13, 97401 Banská Bystrica | Stredisko DSS PRAMEŇ, Dolná Strieborná 932/5, 97401 Banská Bystrica | Stredisko DSS PRAMEŇ, Dolná Strieborná 932/5, 97401 Banská Bystrica | DSS HRABINY, Rekreačná 393/1, 96801 Nová Baňa | DSS HRABINY, Rekreačná 393/1, 96801 Nová Baňa | Zariadenie sociálnych služieb AMBRA, Rúbanisko III 2938/52, 98480 Lučenec | Zariadenie sociálnych služieb AMBRA, Rúbanisko III 2938/52, 98480 Lučenec | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb BUKOVEC, Sebedín 37, 97401 Sebedín-Bečov | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb BUKOVEC, Sebedín 37, 97401 Sebedín-Bečov | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Partizánska 861, 98055 Klenovec | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Partizánska 24/2, 96301 Krupina | Stredisko ŠZ KOTVA, Predné Halny 1878/39, 97701 Brezno | DD a DSS Záhonok Zvolen, Záhonok 3205/2, 96001 Zvolen | Stredisko DD a DSS , Sládkovičova 2, 96201 Zvolenská Slatina | Domov Márie, Špitálska 1324/3, 96901 Banská Štiavnica | Domov Márie, ul. L.Svobodu 1548/38, 96901 Banská Štiavnica | Domov sociálnych služieb, Čeláre - Kirť 189, 99122 Čeláre | DSS HRABINY, Rekreačná 393/1, 96801 Nová Baňa | Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA, Námestie Tuhárske 886/10, 98401 Lučenec | DD a DSS Senium, Jilemnického 1710/48, 97404 Banská Bystrica | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Czambelova 286/23, 97613 Slovenská Ľupča | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Sušany 72, 98012 Sušany | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Bakulínyho 905, 98061 Tisovec | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Úzka 377/49, 98201 Tornaľa | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Úzka 377/49, 98201 Tornaľa | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, A.H.Škultétyho 329/102, 99001 Veľký Krtíš | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Terany 1, 96268 Terany | Zariadenie pre seniorov - DD a DSS LUNA, Fraňa Kráľa 23, Brezno | Domov dôchodcov a domov sociálnch služieb, Partizánska 24/2, 96301 Krupina | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Bystrická 447/25, 96701 Kremnica | Zariadenie pre seniorov - DD a DSS HRON, ŠKN 19, Nemecká | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Krivec 785, 96205 Hriňová | DD a DSS Rimavská Sobota, Kirejevská 23, 97901 Rimavská Sobota | Stredisko DDaDSS Nová Bašta, Nová Bašta 138, 98034 Nová Bašta | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Partizánska 861, 98055 Klenovec | FEMINA Domov sociálnch služieb, Ul. SNP 419, 98022 Veľký Blh | DSS HRABINY, Rekreačná 393/1, 96801 Nová Baňa | DSS LIBERTAS, Námestie Tuhárske 2578/11, 98401 Lučenec | Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA, Námestie Tuhárske 886/10, 98401 Lučenec | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, A.H.Škultétyho 329/102, 99001 Veľký Krtíš | Domov sociálnch služieb, Drábsko 24, 97653 Drábsko | Stredisko DSS Piešť, Detva - Piešť II. 128, 96212 Detva | Domov sociálnych služieb, Čeláre - Kirť 189, 99122 Čeláre | DD a DSS Žiar nad Hronom, ul. SNP 139, 96501 Žiar nad Hronom | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Sušany 72, 98012 Sušany | DD a DSS Senium, Jilemnického 1710/48, 97404 Banská Bystrica | Domov sociálnych služieb - DD a DSS LUNA, Fraňa Kráľa 23, Brezno | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Krivec 785, 96205 Hriňová | Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Bystrická 447/25, 96701 Kremnica | Domov sociálnych služieb - DD a DSS HRON, ŠKN 19, Nemecká | Špecializované zariadenie Tereza, Švermova 35/27, 97645 Hronec