Preskočiť navigáciu

Sociálna pomoc

Sociálne služby v Banskobystrickom samosprávnom kraji (774) Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života - detská skupina | Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života | Pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa | Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa | Sociálna rehabilitácia | Pomoc pri zabezpečení opatrovníckych práv a povinností | Odľahčovacia služba | Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií | Sprostredkovanie tlmočníckej služby | Tlmočnícka služba | Sprievodcovská služba a predčitateľská služba | Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti | Integračné centrum | Terénna sociálna služba krízovej intervencie | Nocľaháreň | Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci | Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu | Jedáleň | Domov na polceste | Nízkoprahové denné centrum | Podpora samostatného bývania | Zariadenie podporovaného bývania | Rehabilitačné stredisko | Sprostredkovanie osobnej asistencie | Zariadenie núdzového bývania | Útulok | Sociálne poradenstvo - špecializované | Práčovňa | Špecializované zariadenie | Denné centrum | Prepravná služba | Sociálne poradenstvo - základné | Denný stacionár | Služba včasnej intervencie | Stredisko osobnej hygieny | Požičiavanie pomôcok | Komunitné centrum | Zariadenie pre seniorov | Zariadenie opatrovateľskej služby | Domov sociálnych služieb | Opatrovateľská služba  
Evidencia žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby - BBSK Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami, Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami, A.H.Škultétyho 327/98, 99001 Veľký Krtíš | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok, Sebedín 37, 97401 Sebedín-Bečov | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok, Námestie Andreja Sládkoviča 339/13, 97637 Hrochoť | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok, Sebedín 37, 97401 Sebedín-Bečov | Zariadenie sociálnych služieb Slatinka, Ulica Hviezdoslavova 1081/5, 98401 Lučenec | Zariadenie sociálnych služieb Slatinka, Ulica Dekr. Matejovie 1623/7, 98403 Lučenec | Zariadenie sociálnych služieb Slatinka, Ulica Martina Rázusa 138/18, 98401 Lučenec | Zariadenie sociálnych služieb Senium, Jilemnického 1710/48, 97404 Banská Bystrica | Zariadenie sociálnych služieb Čemerica, Pohorelská Maša 57, 97669 Pohorelá | Zariadenie sociálnych služieb Luna, Predné Halny 1878/39, 97701 Brezno | Zariadenie sociálnych služieb Slatinka, Zvolenská 486/9, 98559 Vidiná | Zariadenie sociálnych služieb Slatinka, Zvolenská 486/9, 98559 Vidiná | Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA, Námestie Tuhárske 2903/10A, 98401 Lučenec | Zariadenie sociálnych služieb Slatinka, Ulica Sládkovičova 136/8, 98401 Lučenec | Zariadenie sociálnych služieb Čemerica, Pohorelská Maša 57, 97669 Pohorelá | Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, M.R. Štefánika 3385/51, 96001 Zvolen | Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Sládkovičova 2, 96201 Zvolenská Slatina | Zariadenie sociálnych služieb Lipa, ul. SNP 64, 96501 Žiar nad Hronom | Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Š. Moyzesa 641/50, 96001 Zvolen | Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Š. Moyzesa 934/48, 96001 Zvolen | Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Š. Moyzesa 641/50, 96001 Zvolen | Zariadenie sociálnych služieb Lipa, ul. SNP 139, 96501 Žiar nad Hronom | Zariadenie sociálnych služieb Domov Márie, Strieborná 161/15, 96901 Banská Štiavnica | Zariadenie sociálnych služieb Domov Márie, ul. L.Svobodu 1548/38, 96901 Banská Štiavnica | Zariadenie sociálnych služieb Detvan, Pionierska 850/13, 96212 Detva | Zariadenie sociálnych služieb Radmera, Ladomerská Vieska 84, 96501 Žiar nad Hronom | Zariadenie sociálnych služieb Čemerica, M.R.Štefánika 672, 97669 Pohorelá | Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 96001 Zvolen | Zariadenie sociálnych služieb Breza - Szociális Szolgáltatások Intézménye Breza, Úzka 377/49, 98201 Tornaľa | Zariadenie sociálnych služieb Tisovček, Bakulínyho 905, 98061 Tisovec | Zariadenie sociálnych služieb Hont, Terany 1, 96268 Terany | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok, Czambelova 286/23, 97613 Slovenská Ľupča | Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny, Rekreačná 393/1, 96801 Nová Baňa | Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny, Rekreačná 393/1, 96801 Nová Baňa | Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny, Rekreačná 393/1, 96801 Nová Baňa | Zariadenie sociálnych služieb Rimava - Szociális Szolgáltatások Intézménye Rimava, Nová Bašta 138, 98034 Nová Bašta | Zariadenie sociálnych služieb Rimava - Szociális Szolgáltatások Intézménye Rimava, Kirejevská 23, 97901 Rimavská Sobota | Zariadenie sociálnych služieb Senium, ul. 29. augusta 1583/13, 97401 Banská Bystrica | Zariadenie sociálnych služieb Senium, Dolná Strieborná 932/5, 97401 Banská Bystrica | Zariadenie sociálnych služieb Senium, Dolná Strieborná 932/5, 97401 Banská Bystrica | Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny, Rekreačná 393/1, 96801 Nová Baňa | Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny, Rekreačná 393/1, 96801 Nová Baňa | Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny, Rekreačná 393/1, 96801 Nová Baňa | Zariadenie sociálnych služieb Luna, Predné Halny 1878/39, 97701 Brezno | Zariadenie sociálnych služieb Marína, Partizánska 24/2, 96301 Krupina | Zariadenie sociálnych služieb Vepor, Partizánska 861, 98055 Klenovec | Zariadenie sociálnych služieb AMBRA, Rúbanisko III 2938/52, 98480 Lučenec | Zariadenie sociálnych služieb AMBRA, Rúbanisko III 2938/52, 98480 Lučenec | Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok, Czambelova 286/23, 97613 Slovenská Ľupča | Zariadenie sociálnych služieb Senium, Jilemnického 1710/48, 97404 Banská Bystrica | Zariadenie sociálnych služieb Náruč, Sušany 72, 98012 Sušany | Zariadenie sociálnych služieb Tisovček, Bakulínyho 905, 98061 Tisovec | Zariadenie sociálnych služieb Breza - Szociális Szolgáltatások Intézménye Breza, Úzka 377/49, 98201 Tornaľa | Zariadenie sociálnych služieb Breza - Szociális Szolgáltatások Intézménye Breza, Úzka 377/49, 98201 Tornaľa | Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami, A.H.Škultétyho 329/102, 99001 Veľký Krtíš | Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Sládkovičova 2, 96201 Zvolenská Slatina | Zariadenie sociálnych služieb Domov Márie, Špitálska 1324/3, 96901 Banská Štiavnica | Zariadenie sociálnych služieb Domov Márie, ul. L.Svobodu 1548/38, 96901 Banská Štiavnica | Zariadenie sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia, Čeláre - Kirť 189, 99122 Čeláre | Zariadenie sociálnych služieb Záhonok, Záhonok 3205/2, 96001 Zvolen | Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny, Rekreačná 393/1, 96801 Nová Baňa | Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA, Námestie Tuhárske 886/10, 98401 Lučenec | Zariadenie sociálnych služieb Vepor, Partizánska 861, 98055 Klenovec | Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan, Krivec 785, 96205 Hriňová | Zariadenie sociálnych služieb Hron, ŠKN 19, Nemecká | Zariadenie sociálnych služieb Pod Skalkou, Bystrická 447/25, 96701 Kremnica | Zariadenie sociálnych služieb Marína, Partizánska 24/2, 96301 Krupina | Zariadenie sociálnych služieb Luna, Fraňa Kráľa 23, Brezno | Zariadenie sociálnych služieb Hont, Terany 1, 96268 Terany | Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA, Námestie Tuhárske 886/10, 98401 Lučenec | Zariadenie sociálnych služieb Libertas, Námestie Tuhárske 2578/11, 98401 Lučenec | Zariadenie sociálnych služieb Hrabiny, Rekreačná 393/1, 96801 Nová Baňa | Zariadenie sociálnych služieb Femina - Szociális Szolgáltatások Intézménye Femina, Ul. SNP 419, 98022 Veľký Blh | Zariadenie sociálnych služieb Rimava - Szociális Szolgáltatások Intézménye Rimava, Kirejevská 23, 97901 Rimavská Sobota | Zariadenie sociálnych služieb Rimava - Szociális Szolgáltatások Intézménye Rimava, Nová Bašta 138, 98034 Nová Bašta | Zariadenie sociálnych služieb Náruč, Sušany 72, 98012 Sušany | Zariadenie sociálnych služieb Lipa, ul. SNP 139, 96501 Žiar nad Hronom | Zariadenie sociálnych služieb Salustia - Szociális Szolgáltatások Intézménye Salustia, Čeláre - Kirť 189, 99122 Čeláre | Zariadenie sociálnych služieb Detvan, Detva - Piešť II. 128, 96212 Detva | Zariadenie sociálnych služieb Vrchárka, Drábsko 24, 97653 Drábsko | Zariadenie sociálnych služieb Senium, Jilemnického 1710/48, 97404 Banská Bystrica | Zariadenie sociálnych služieb Luna, Fraňa Kráľa 23, Brezno | Zariadenie sociálnych služieb Pod vinicami, A.H.Škultétyho 329/102, 99001 Veľký Krtíš | Zariadenie sociálnych služieb Pod Skalkou, Bystrická 447/25, 96701 Kremnica | Zariadenie sociálnych služieb Hron, ŠKN 19, Nemecká | Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan, Krivec 785, 96205 Hriňová | Zariadenie sociálnych služieb Tereza, Švermova 35/27, 97645 Hronec