Preskočiť navigáciu

Zariadenie sociálnych služieb Vepor, Partizánska 861, 98055 Klenovec

Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:15 osôb
Voľné miesta:-1

Sociálne služby

Zariadenie sociálnych služieb Vepor, Partizánska 861
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Vepor, Partizánska 861/2, 98055 Klenovec
 

Evidencia žiadateľov - poradovník

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania evidencie žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v evidencii a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 46320, Klenovec (dátum zaradenia: 8.3.2023)
2. 50303, Hnúšťa (dátum zaradenia: 13.10.2023)
3. 51243, Košice - mestská časť Juh (dátum zaradenia: 10.11.2023)
4. 51818, Klenovec (dátum zaradenia: 22.12.2023)
5. 52061, Veľký Krtíš (dátum zaradenia: 15.1.2024)
6. 852, Klenovec (dátum zaradenia: 15.1.2024)
7. 51877, Hnúšťa (dátum zaradenia: 18.1.2024)
8. 46612, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 19.1.2024)
9. 52849, Kokava nad Rimavicou (dátum zaradenia: 27.2.2024)
10. 54527, Klenovec (dátum zaradenia: 28.3.2024)
11. 54950, Hnúšťa (dátum zaradenia: 30.4.2024)
12. 50513, Hnúšťa (dátum zaradenia: 2.5.2024)
13. 55132, Veľké Teriakovce (dátum zaradenia: 13.5.2024)