Preskočiť navigáciu

Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan, Krivec 785, 96205 Hriňová

Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:55 osôb
Voľné miesta:1

Sociálne služby

Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan, Krivec 785
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan, Krivec 785, 96205 Hriňová
 

Evidencia žiadateľov - poradovník

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania evidencie žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v evidencii a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 46945, st. VI, Detva (dátum zaradenia: 21.4.2023)
2. 20046, st. V, Polomka (dátum zaradenia: 24.4.2023)
3. 47139, st. V, Hriňová (dátum zaradenia: 5.5.2023)
4. 590, st. V, Podkriváň (dátum zaradenia: 9.5.2023)
5. 47399, st. VI, Hriňová (dátum zaradenia: 24.5.2023)
6. 47556, st. VI, Hriňová (dátum zaradenia: 1.6.2023)
7. 47445, st. V, Brezno (dátum zaradenia: 5.6.2023)
8. 47998, st. V, Lučenec (dátum zaradenia: 6.7.2023)
9. 46796, st. VI, Detva (dátum zaradenia: 19.7.2023)
10. 49951, st. IV, Hriňová (dátum zaradenia: 23.8.2023)
11. 49954, st. IV, Hriňová (dátum zaradenia: 23.8.2023)
12. 50818, st. VI, Železná Breznica (dátum zaradenia: 13.10.2023)
13. 51033, st. IV, Hriňová (dátum zaradenia: 25.10.2023)
14. 51081, st. IV, Detvianska Huta (dátum zaradenia: 30.10.2023)
15. 51195, st. VI, Detva (dátum zaradenia: 6.11.2023)
16. 51345, st. VI, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 13.11.2023)
17. 3417, st. IV, Veľká Ves nad Ipľom (dátum zaradenia: 1.12.2023)
18. 51647, st. VI, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 11.12.2023)
19. 52307, st. IV, Hriňová (dátum zaradenia: 23.1.2024)
20. 3401, st. V, Detva (dátum zaradenia: 26.1.2024)
21. 2725, st. V, Hriňová (dátum zaradenia: 5.2.2024)
22. 52673, st. VI, Hriňová (dátum zaradenia: 13.2.2024)
23. 52631, st. VI, Dobrá Niva (dátum zaradenia: 15.2.2024)
24. 7128, st. IV, Hriňová (dátum zaradenia: 21.2.2024)
25. 9760, st. V, Hriňová (dátum zaradenia: 4.3.2024)
26. 2227, st. VI, Hriňová (dátum zaradenia: 12.3.2024)
27. 54596, st. VI, Hriňová (dátum zaradenia: 28.3.2024)
28. 54418, st. VI, Budča (dátum zaradenia: 28.3.2024)
29. 49991, st. VI, Hriňová (dátum zaradenia: 18.4.2024) - v procese umiestňovania
30. 54909, st. VI, Hriňová (dátum zaradenia: 26.4.2024)
31. 30706, st. IV, Hriňová (dátum zaradenia: 29.4.2024)
32. 2719, st. IV, Lučenec (dátum zaradenia: 3.5.2024)
33. 54814, st. V, Lučenec (dátum zaradenia: 6.5.2024)
34. 54816, st. IV, Lučenec (dátum zaradenia: 6.5.2024)
35. 55327, st. VI, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 30.5.2024)
36. 55336, st. VI, Čierny Balog (dátum zaradenia: 4.6.2024)
37. 55474, st. VI, Stožok (dátum zaradenia: 5.6.2024)
38. 55426, st. VI, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 6.6.2024)
39. 55699, st. VI, Kriváň (dátum zaradenia: 20.6.2024)
40. 55777, st. VI, Detva (dátum zaradenia: 24.6.2024)
41. 55782, st. VI, Hriňová (dátum zaradenia: 27.6.2024)
42. 52013, st. VI, Hriňová (dátum zaradenia: 3.7.2024)
43. 55937, st. VI, Detva (dátum zaradenia: 4.7.2024)
44. 44361, st. IV, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 8.7.2024)
45. 55993, st. IV, Látky (dátum zaradenia: 10.7.2024)
46. 1011, st. IV, Banská Štiavnica (dátum zaradenia: 15.7.2024)
47. 56077, st. IV, Hriňová (dátum zaradenia: 18.7.2024)
48. 56078, st. VI, Detva (dátum zaradenia: 19.7.2024)