Preskočiť navigáciu

Útulok

§26 zákona 448/2008

 1. V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa §2 ods. 2 písm. a) a i) zákona č. 448/2008, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,
  1. poskytuje
   1. ubytovanie na určitý čas,
   2. sociálne poradenstvo,
   3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
   4. nevyhnutné ošatenie a obuv,
  2. zabezpečuje
   1. rozvoj pracovných zručností,
   2. pomoc pri pracovnom uplatnení,
  3. utvárajú podmienky na
   1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
   2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
   3. upravtovanie,
   4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
   5. záujmovú činnosť.
 2. Poskytovateľ sociálnej služby v útulku poskytuje túto sociálnu službu oddelene pre jednotlivcov a oddelene pre rodiny s dieťaťom alebo jednotlivcov s dieťaťom.
Diecézna charita Banská Bystrica, Tajovského 407
neurčitý čas | pobytová - ročná
Dom pre núdznych, Tajovského 407/1, 97401 Banská Bystrica
 
DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z.
neurčitý čas | pobytová - ročná
Malá hospodárska usadlosť Jána Pavla II – Útulok, Ambrošov laz, Bzovík 243, 96241 Bzovík
 
DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z.
neurčitý čas | pobytová - ročná
Malá hospodárska usadlosť Jána Pavla II – Útulok, Ambrošov laz, Bzovík 241, 96241 Bzovík
 
DOBRÝ PASTIER - KLÁŠTOR POD ZNIEVOM, o.z.
neurčitý čas | pobytová - ročná
Malá hospodárska usadlosť Jána Pavla II – Útulok, Ambrošov laz, Bzovík 240, 96241 Bzovík
 
DORKA , n.o., Bystrický rad 210
určitý čas | pobytová - ročná
Bystrický rad 210/71, 96001 Zvolen
 
Dorka, n.o., Bystrický rad
určitý čas | pobytová - ročná
Centrum Dorka, Bystrický rad 71, 96001 Zvolen
 
eMKLub
neurčitý čas | pobytová - ročná
Útulok pre dievčatá, Lovčica-Trubín 13, 96623 Lovčica-Trubín
 
eMKLub
neurčitý čas | pobytová - ročná
Útulok pre dievčatá z detských domovov a krízových rodín, Malá Lehota 10, 96642 Malá Lehota
 
eMKLub, Nová Dolina 760
neurčitý čas | pobytová - ročná
Útulok pre dievčatá, Nová Dolina 760/51, 96701 Kremnica
 
Krízové centrum SOS n.o., Čerenčianska 208
určitý čas | pobytová - ročná
Krízové centrum SOS, Čerenčianska 208/27, 97901 Rimavská Sobota
 
Martinus
určitý čas | pobytová - ročná
Útulok sv. Martina, Banský Studenec 70, 96901 Banský Studenec
 
Mesto Banská Bystrica, Mičinská cesta 4347
určitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie núdzového bývania pre rodiny s deťmi KOTVA, Mičinská cesta 4347/19A, 97401 Banská Bystrica
 
Mesto Zvolen, Stráž 282
neurčitý čas | pobytová - ročná
Útulok Nádej, Stráž 282/1, 96001 Zvolen
 
Občianske združenie "Za dôstojný život", Ulica Vajanského 3063
neurčitý čas | pobytová - ročná
Centrum pre občana a rodinu, Ulica Vajanského 3063/71B, 98401 Lučenec
 
Slovenské misijné hnutie, Kollárova 1043
neurčitý čas | pobytová - ročná
Dom sv. Vincenta, Kollárova 1043/14, 97401 Banská Bystrica
 
Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Bystrica, Tulská 5986
neurčitý čas | pobytová - ročná
Sociálno-charitatívne centrum SČK Ivana Šedibu - "Prístav", Tulská 5986/38, 97404 Banská Bystrica
 
Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Bystrica, Tulská 5986
neurčitý čas | pobytová - ročná
Sociálno charitatívne centrum SČK Ivana Šedibu - "Nádej - Šanca", Tulská 5986/38A, 97404 Banská Bystrica
 
Stredisko evanjelickej DIAKONIE Horná Mičiná, Topoľová 4924
určitý čas | pobytová - ročná
DEBORA útulok pre matky s deťmi, Topoľová 4924/8, 97401 Banská Bystrica
 
Zariadenie sociálnych služieb Lipa, SNP 61
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Lipa, SNP 61/54, 96501 Žiar nad Hronom
 
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka, Ulica špitálska 2418
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Slatinka, Ulica špitálska 2418/6, 98401 Lučenec
 
Zariadenie sociálnych služieb Vepor, 9. mája 769
určitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Vepor, 9. mája 769/74, 98055 Klenovec
 
Združenie DŽIVIPEN - ŽIVOT
určitý čas | pobytová - ročná
Útulok pre chlapcov z detských domovov a krízových rodín, Kopernica 45, 96701 Kopernica
 
Združenie DŽIVIPEN - ŽIVOT
určitý čas | pobytová - ročná
Útulok pre chlapcov, Lúčky 80, 96701 Lúčky