Preskočiť navigáciu

Združenie DŽIVIPEN - ŽIVOT

Druh sociálnej služby: Útulok
Rozsah:určitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať
Kapacita:14 osôb
Deň začatia poskytovania:10.9.2003
Miesto poskytovania:Útulok pre chlapcov, 80, 96701 Lúčky
Telefón:

045/674 30 92

Mobil:

0907 400 705

0903 902 682

Email:

cdr.emklub@gmail.com

Zodpovední zástupcoviaIng. Rudolf Toma
Poskytovateľ: Združenie DŽIVIPEN - ŽIVOT
Kollárova  1043/14
97401  Banská Bystrica
IČO: 35667028