Preskočiť navigáciu

Združenie DŽIVIPEN - ŽIVOT

Druh sociálnej služby: Útulok
Rozsah:určitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§26 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať
Kapacita:7 osôb
Deň začatia poskytovania:15.8.2006
Miesto poskytovania:Útulok pre chlapcov z detských domovov a krízových rodín, Kopernica 45, 96701 Kopernica
Email:

cdr.emklub@gmail.com

zdruzeniedzivipen@gmail.com

Mobil:

0903 902 682

0907 400 705 (Ing. Rudolf Toma - riaditeľ)

Telefón:

045/674 30 92

Zodpovední zástupcoviaIng. Rudolf Toma
Poskytovateľ: Združenie DŽIVIPEN - ŽIVOT
IČO: 35667028