Preskočiť navigáciu

Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

§32b zákona 448/2008

 1. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života poskytovaním starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, ak sa rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť.
 2. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytuje starostlivosť o dieťa do troch rokov veku aj rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, ak
  1. nemôže z dôvodov podľa § 31 ods. 3 zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody, pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu,
  2. voľné miesto nemožno obsadiť dieťaťom rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, podľa písmena a) alebo odseku 1.
 3. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa poskytujú
  1. bežné úkony starostlivosti o dieťa,
  2. stravovanie,
  3. výchova.
 4. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa sociálna služba poskytuje do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa.
 5. V zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa možno poskytovať starostlivosť najviac o 12 detí v jednej dennej miestnosti, ktorá spĺňa funkciu herne a spálne; to platí, aj ak je spálňa stavebne oddelená od herne a deti užívajú oba tieto priestory. Počet detí podľa prvej vety možno zvýšiť najviac o tri deti, ak sa v dennej miestnosti alebo v priestoroch spálne a herne neposkytuje starostlivosť o dieťa do jedného roku veku.
BENKO family s.r.o., Kúpeľná 88
určitý čas | ambulantná
Jasličky včeličky u BENKOV, Kúpeľná 88/58, 96237 Kováčová
 
Detské centrum Blooming Kids, Tulská 1357
určitý čas | ambulantná
Jasle Blooming Kids, Tulská 1357/4, 96001 Zvolen
 
Detské centrum U Macka Macíka, Tajovského 411
určitý čas | ambulantná
Súkromné detské jasle U Macka Macíka, Tajovského 411/5, 97401 Banská Bystrica
 
Detský raj spol. s r.o., Školská 1901
určitý čas | ambulantná
Detský raj, Školská 1901/4A, 97901 Rimavská Sobota
 
Domček Lienka, Žánovská 5327
určitý čas | ambulantná
Domček Lienka, Žánovská 5327/1, 97901 Rimavská Sobota
 
FILI s.r.o., Tajovského 741
určitý čas | ambulantná
Detské centrum Bublinka, Tajovského 741/35, 97632 Badín
 
GULIVER, n.o., Poľovnícka 1914
určitý čas | ambulantná
Súkromné jasle Guliver, Poľovnícka 1914/3B, 96901 Banská Štiavnica
 
Ing. Csilla Floreková, Mládeže 928
určitý čas | ambulantná
Detské centrum Agneska, Mládeže 928/25, 97901 Rimavská Sobota
 
Jaja Baby Care s.r.o., Nad plážou 4489
neurčitý čas | ambulantná
Jaja Baby Care, Nad plážou 4489/20A, 97401 Banská Bystrica
 
Martina Silberová (obchodné meno: Martina Silberová - LIENKA - OC), Javorová 808
určitý čas | ambulantná
LIENKA - OC, Javorová 808/10, 97409 Banská Bystrica
 
Mesto Banská Bystrica, Trieda SNP 1763
neurčitý čas | ambulantná
Rozprávkové jasličky, Trieda SNP 1763/15, 97401 Banská Bystrica
 
Mesto Lučenec, Ulica Jókaiho 95
neurčitý čas | ambulantná
Detské Jasle, Ulica Jókaiho 95/13, 98401 Lučenec
 
Mesto Žiar nad Hronom, Sládkovičova 480
neurčitý čas | ambulantná
Mestské detské jasle, Sládkovičova 480/1, 96501 Žiar nad Hronom
 
Mesto Zvolen, 1.Mája 161
neurčitý čas | ambulantná
Detské jasle, 1.Mája 161/1, 96001 Zvolen
 
Mgr. Ivana Štefanidesová, ČSA 67
určitý čas | ambulantná
HAPPY TOWN - detské jasle, ČSA 67/21, 96231 Sliač
 
Mgr. Mariana Mitterová, Bernolákova 6032
určitý čas | ambulantná
PARÁDA, Bernolákova 6032/9, 97405 Banská Bystrica
 
Mgr. Martina Kuzmová, J. Bánika 1912
určitý čas | ambulantná
JASLIČKOVO, J. Bánika 1912/1, 96001 Zvolen
 
Miroslava Dobríková, Mlynská ulica 537
určitý čas | ambulantná
Detské jasle - Selce, Mlynská ulica 537/37, 97611 Selce
 
MISERICORDIA n.o., Nálepkova 1190
neurčitý čas | ambulantná
Centrum pre rodinu MISERICORDIA, Nálepkova 1190/7, 97701 Brezno
 
PaedDr. Renáta Kráčiková, Československej armády 380
neurčitý čas | ambulantná
Súkromné detské centrum HUGO, Československej armády 380/4, 97401 Banská Bystrica
 
SDZ - Margarétka, s.r.o., Školská 172
určitý čas | ambulantná
SDZ - Margarétka, Školská 172/41, 97701 Brezno
 
Svet HARMÓNIE, s.r.o., Slnečná 3813
neurčitý čas | ambulantná
Opatrovateľské centrum Harmónia, Slnečná 3813/34, 97404 Banská Bystrica
 
Yoki, s.r.o., Na Karlove 3718
určitý čas | ambulantná
Detské opatrovateľské centrum BABYHAPPY, Na Karlove 3718/23, 97401 Banská Bystrica