Preskočiť navigáciu

Mesto Lučenec, Ulica Jókaiho 95

Druh sociálnej služby: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov a fyzické osoby, ktoré majú deti od 6 mesiacov do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. užbách).
Kapacita:40 osôb
Deň začatia poskytovania:28.2.2018
Miesto poskytovania:Detské Jasle, Ulica Jókaiho 95/13, 98401 Lučenec
Telefón:

047 4307229 (Ing. Ivana Jasenková Olšágová)

047 4307220 (PhDr. Alexandra Pivková)

Email:

ivana.jasenkova@lucenec.sk (Ing. Ivana Jasenková Olšágová)

primatorka@lucenec.sk (PhDr. Alexandra Pivková)

Web:http://www.lucenec.sk
Zodpovední zástupcoviaIng. Ivana Jasenková Olšágová
Poskytovateľ: Mesto Lučenec
Ulica novohradská  316/1
98401  Lučenec
IČO: 00316181