Preskočiť navigáciu

Yoki, s.r.o., Na Karlove 3718

Druh sociálnej služby: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa
Rozsah:určitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - Rodičia s deťmi od 1 do 3 rokov a fyzické osoby, ktoré majú deti od 1 do 3 rokov zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ktorí spĺňajú podmienky § 32b zákona č. 448/2008 Z.z.).
Kapacita:6 osôb
Deň začatia poskytovania:5.3.2018
Miesto poskytovania:Detské opatrovateľské centrum BABYHAPPY, Na Karlove 3718/23, 97401 Banská Bystrica
Mobil:

0905346048 (Erik Tomaškovič)

Email:

yokisro@gmail.com (Erik Tomaškovič)

Zodpovední zástupcoviaErik Tomaškovič
Poskytovateľ: Yoki, s.r.o.
Na Karlove  3718/23
97401  Banská Bystrica
IČO: 47329831