Preskočiť navigáciu

Zariadenie sociálnych služieb Vepor, Partizánska 861, 98055 Klenovec

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:8 osôb
Voľné miesta:0

Sociálne služby

Zariadenie sociálnych služieb Vepor, Partizánska 861
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Vepor, Partizánska 861/2, 98055 Klenovec
 

Evidencia žiadateľov - poradovník

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania evidencie žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v evidencii a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 46864, st. VI, Hnúšťa (dátum zaradenia: 28.4.2023)
2. 54526, st. VI, Klenovec (dátum zaradenia: 28.3.2024)