Preskočiť navigáciu

Zariadenie sociálnych služieb Vepor, Partizánska 861

Druh sociálnej služby: Domov sociálnych služieb
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§38 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO s nepriaznivým zdravotným stavom - telesné postihnutie
Kapacita:8 osôb
Deň začatia poskytovania:26.5.1999
Miesto poskytovania:Zariadenie sociálnych služieb Vepor, Partizánska 861/2, 98055 Klenovec
Telefón:

+421 475484103

Mobil:

+421 911033958

Email:

zamborova.ddadss@azet.sk

Web:http://www.ddadssklenovec.sk
Zodpovední zástupcoviaPhDr. Katarína Zamborová
Poskytovateľ: Zariadenie sociálnych služieb Vepor
IČO: 35982535

Evidencia žiadateľov - poradovník

Zariadenie sociálnych služieb Vepor, Partizánska 861, 98055 Klenovec
K:8 V:0 Ž:2
domov sociálnych služieb | pobytová - ročná forma