Preskočiť navigáciu

Zariadenie pre seniorov

§35 zákona 448/2008

 1. V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba
  1. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008, alebo
  2. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
 2. V zariadení pre seniorov sa
  1. poskytuje
   1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
   2. sociálne poradenstvo,
   3. sociálna rehabilitácia,
   4. ubytovanie,
   5. stravovanie,
   6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
   7. osobné vybavenie,
  2. utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
  3. zabezpečuje záujmová činnosť.
 3. V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 zákona č. 448/2008.
 4. V zariadení pre seniorov možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v budove zariadenia.
Annamaria, n.o.
neurčitý čas | pobytová - ročná
Annamaria zariadenie pre seniorov, 80, 99124 Dolné Plachtince
 
Annamaria, n.o.
neurčitý čas | pobytová - ročná
Annamaria, pobočka Sklabiná, 231, 99105 Sklabiná
 
Auxilium Plus, n.o.
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov Auxilium Plus, 139, 98043 Číž
 
Betánia v Kalinove, n.o.
neurčitý čas | pobytová - ročná
Opatrovateľské a ošetrovateľské centrum, 771, 98501 Kalinovo
 
Bonitas, n.o.
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov sociálnych služieb a domov dôchodcov OÁZA, 730, 96652 Tekovská Breznica
 
Centrum zborovej diakonie Kanaán, Lazovná 254
neurčitý čas | pobytová - ročná
Kanaán, Lazovná 254/23, 97401 Banská Bystrica
 
Chanava - Diakonické centrum reformovanej cirkvi, n.o.
neurčitý čas | pobytová - ročná
Chanava - Diakonické centrum reformovanej cirkvi, 271, 98044 Chanava
 
Chanava - Diakonické centrum reformovanej cirkvi, n.o.
neurčitý čas | pobytová - ročná
Chanava - Diakonické centrum reformovanej cirkvi, 502, 98044 Chanava
 
Diakonické sociálne centrum Élim, n.o., Elektrárenská 484
neurčitý čas | pobytová - ročná
Diakonické sociálne centrum Élim, Elektrárenská 484/7, 96001 Zvolen
 
DOM Božieho milosrdenstva, n.o., Tibora Andrašovana 14300
neurčitý čas | pobytová - ročná
DOM Božieho milosrdenstva, Tibora Andrašovana 14300/44, 97401 Banská Bystrica
 
Dom dôchodcov Oáza staroby, n.o., Pod horou 260
neurčitý čas | pobytová - ročná
Oáza staroby, Pod horou 260/6, 96271 Dudince
 
Dom pokojného života, n.o.
neurčitý čas | pobytová - ročná
Dom pokojného života, 246, 98033 Hajnáčka
 
Dom seniorov Lučenecké kúpele n.o., Lučenské kúpele 1124
neurčitý čas | pobytová - ročná
Dom seniorov Lučenecké kúpele, Lučenské kúpele 1124/1A, 98401 Lučenec
 
DOM SENIOROV VITALITA
neurčitý čas | pobytová - ročná
DOM SENIOROV VITALITA, 116, 96901 Banský Studenec
 
DOMINIK, n.o.
neurčitý čas | pobytová - ročná
DOMINIK, 440, 96641 Veľká Lehota
 
DOMINIK, n.o.
neurčitý čas | pobytová - ročná
DOMINIK, 431, 96641 Veľká Lehota
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, 72, 98012 Sušany
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, 281, 98012 Hrnčiarske Zalužany
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, 1, 96268 Terany
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb BUKOVEC, Sebedín 37
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb BUKOVEC, Sebedín 37, 97401 Sebedín-Bečov
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON, Štvrť Kapitána Nálepku 769
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON, Štvrť Kapitána Nálepku 769/19, 97697 Nemecká
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA, Fraňa Kráľa 1975
neurčitý čas | pobytová - ročná
DD a DSS LUNA, Fraňa Kráľa 1975/23, 97701 Brezno
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium, Jilemnického 1710
neurčitý čas | pobytová - ročná
DD a DSS Senium, Jilemnického 1710/48, 97404 Banská Bystrica
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SOCIETA
určitý čas | pobytová - ročná
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SOCIETA, 283, 96661 Hodruša-Hámre
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Hriňová, Krivec
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Krivec 785, 96205 Hriňová
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Klenovec, Partizánska 861
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Partizánska 861/2, 98055 Klenovec
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Kremnica, Bystrická ulica 447
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Bystrická ulica 447/25, 96701 Kremnica
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Krupina, Partizánska 24
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Partizánska 24/2, 96301 Krupina
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Rimavská Sobota
neurčitý čas | pobytová - ročná
Stredisko DDaDSS Nová Bašta, 138, 98034 Nová Bašta
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Rimavská Sobota, Kirejevská 1192
neurčitý čas | pobytová - ročná
DD a DSS Rimavská Sobota, Kirejevská 1192/23, 97901 Rimavská Sobota
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Slovenská Ľupča, Czambelova 283
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Czambelova 283/17, 97613 Slovenská Ľupča
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Slovenská Ľupča, Czambelova 286
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Czambelova 286/23, 97613 Slovenská Ľupča
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Tisovec, Bakulínyho 905
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Bakulínyho 905/1, 98061 Tisovec
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Tornaľa, Úzka 377
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Úzka 377/49, 98201 Tornaľa
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Veľký Krtíš, A.H.Škultétyho 329
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, A.H.Škultétyho 329/102, 99001 Veľký Krtíš
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Žiar nad Hronom, SNP 594
neurčitý čas | pobytová - ročná
DD a DSS Žiar nad Hronom, SNP 594/139, 96501 Žiar nad Hronom
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Zvolen, Sládkovičova 523
neurčitý čas | pobytová - ročná
Stredisko DD a DSS "Slatinka", Sládkovičova 523/2, 96201 Zvolenská Slatina
 
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, Zvolen, Záhonok 3205
neurčitý čas | pobytová - ročná
DD a DSS Záhonok Zvolen, Záhonok 3205/2, 96001 Zvolen
 
Domov dôchodcov, Štúrova 838
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov dôchodcov, Štúrova 838/33, 96212 Detva
 
Domov Márie, Ludvíka Svobodu 1548
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov Márie, Ludvíka Svobodu 1548/38, 96901 Banská Štiavnica
 
DOMOV PRI KAŠTIELI n.o., SNP 1247
neurčitý čas | pobytová - ročná
DOMOV PRI KAŠTIELI, SNP 1247/16A, 96501 Žiar nad Hronom
 
Domov seniorov Dolinka, ČSA 67
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov seniorov Dolinka, ČSA 67/57, 96223 Očová
 
Domov sociálnych služieb "Nádej" Krupina n.o., Sládkovičova 41
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov sociálnych služieb "Nádej", Sládkovičova 41/10, 96301 Krupina
 
Inštitút Krista Veľkňaza
neurčitý čas | pobytová - ročná
Dom Lazár, 18, 99102 Ľuboriečka
 
JA Home life n.o., Pletiarska 1613
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov Domov Života, Pletiarska 1613/9, 96901 Banská Štiavnica
 
M - VITAL - V.I.P.
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb KRÁSNA, 232, 98051 Veľké Teriakovce
 
Mesto Banská Bystrica, 9.mája 5965
neurčitý čas | pobytová - ročná
Stredisko sociálnych služieb, 9.mája 5965/74, 97401 Banská Bystrica
 
Mesto Banská Bystrica, Internátna 1869
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov Jeseň, Internátna 1869/10, 97404 Banská Bystrica
 
Mesto Banská Bystrica, Krivánska 6613
neurčitý čas | pobytová - ročná
Komunitné multifunkčné centrum - KOMUCE, Banská Bystrica, Krivánska 6613/16, 97411 Banská Bystrica
 
Mesto Banská Bystrica, Krivánska 6613
neurčitý čas | pobytová - ročná
Komunitné multifunkčné centrum - KOMUCE, Banská Bystrica, Krivánska 6613/18, 97411 Banská Bystrica
 
Mesto Banská Bystrica, Krivánska 6613
neurčitý čas | pobytová - ročná
Komunitné multifunkčné centrum - KOMUCE, Banská Bystrica, Krivánska 6613/20, 97411 Banská Bystrica
 
Mesto Banská Bystrica, Krivánska 6614
neurčitý čas | pobytová - ročná
Komunitné multifunkčné centrum - KOMUCE, Banská Bystrica, Krivánska 6614/22, 97411 Banská Bystrica
 
Mesto Banská Bystrica, Krivánska 6614
neurčitý čas | pobytová - ročná
Komunitné multifunkčné centrum - KOMUCE, Banská Bystrica, Krivánska 6614/24, 97411 Banská Bystrica
 
Mesto Banská Bystrica, Krivánska 6614
neurčitý čas | pobytová - ročná
Komunitné multifunkčné centrum - KOMUCE, Banská Bystrica, Krivánska 6614/26, 97411 Banská Bystrica
 
Mesto Brezno, Boženy Němcovej 1090
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár "Boženka", Boženy Němcovej 1090/25, 97701 Brezno
 
Mesto Nová Baňa, Moyzesova 951
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov ÚSMEV, Moyzesova 951/10, 96801 Nová Baňa
 
Mesto Sliač, Pionierska 351
neurčitý čas | pobytová - ročná
Domov pre seniorov Sliač, Pionierska 351/12, 96231 Sliač
 
Nezábudka, n.o., Záhradnícka 1987
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Nezábudka, Záhradnícka 1987/2, 98601 Fiľakovo
 
Nezisková organizácia NOVÝ DOMOV
neurčitý čas | pobytová - ročná
NOVÝ DOMOV - centrum sociálnych služieb, 37, 97669 Vaľkovňa
 
Občianske združenie NÁDEJ Slovenská Ľupča, Czambelova 284
určitý čas | pobytová - ročná
Domov pre seniorov NÁDEJ Slovenská Ľupča, Czambelova 284/19, 97613 Slovenská Ľupča
 
Občianske združenie NÁŠ DOMOV, domov sociálnych služieb, chránené bývanie a chránené dielne
neurčitý čas | pobytová - ročná
NÁŠ DOMOV, 593, 98011 Ožďany
 
Obec Dúbravy
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov, 515, 96212 Dúbravy
 
Obec Janova Lehota
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb "Nádej" Janova Lehota, 71, 96624 Janova Lehota
 
! Obec Janova Lehota
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb "Nádej" Janova Lehota, 164, 96624 Janova Lehota
 
Obec Prenčov
neurčitý čas | pobytová - ročná
SENIOR PARK PRENČOV, 242, 96973 Prenčov
 
Obec Prochot
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Jesienka, 39, 96604 Prochot
 
Obec Strelníky
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb STROM, 42, 97655 Strelníky
 
Radosť n.o.
určitý čas | pobytová - ročná
Radosť, 150, 97673 Telgárt
 
Samaritánka, n.o., Partizánska ulica 242
neurčitý čas | pobytová - ročná
Samaritánka, Partizánska ulica 242/20, 96681 Žarnovica
 
SENIOR ACTIVE Hriňová n.o., Školská 1566
neurčitý čas | pobytová - ročná
SENIOR ACTIVE Hriňová, Školská 1566/12, 96205 Hriňová
 
Senior centrum BB, n.o., Kovačická ulica 15689
neurčitý čas | pobytová - ročná
Senior centrum BB, Kovačická ulica 15689/1, 97404 Banská Bystrica
 
Senior centrum n. o.
určitý čas | pobytová - ročná
ZpS Senior centrum, 80, 98013 Hrnčiarska Ves
 
Senior centrum n. o.
určitý čas | pobytová - ročná
ZpS Senior centrum, 330, 98013 Hrnčiarska Ves
 
SENIOR DOBRÁ NIVA n.o.
neurčitý čas | pobytová - ročná
HOSPIC Ľubietová, 448, 97655 Ľubietová
 
Senior Dom Magnólia n.o.
určitý čas | pobytová - ročná
Senior Dom Magnólia, 283, 97611 Priechod
 
SENIORDOM Betonika, n.o., Senická cesta 15064
neurčitý čas | pobytová - ročná
SENIORDOM Betonika, Senická cesta 15064/35, 97401 Banská Bystrica
 
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Hontianske Moravce, Kostolná 292
neurčitý čas | pobytová - ročná
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Hontianske Moravce, Kostolná 292/28, 96271 Hontianske Moravce
 
Stredisko sociálnych služieb Tereza - Vaľkovňa n.o.
neurčitý čas | pobytová - ročná
Stredisko sociálnych služieb Tereza, 9, 97669 Vaľkovňa
 
SVETLO Krupina, n.o., 29. augusta 630
neurčitý čas | pobytová - ročná
SVETLO Krupina, 29. augusta 630/25, 96301 Krupina
 
TILIA nezisková organizácia, Slaná Lehota 15
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov TILIA, Slaná Lehota 15, 98701 Poltár
 
! TILIA nezisková organizácia, Slaná Lehota 17
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov TILIA - Jasmin, Slaná Lehota 17, 98701 Poltár
 
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Nemocničná 756
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie pre seniorov, Nemocničná 756/1, 99001 Veľký Krtíš
 
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA, Rúbanisko III 2934
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA, Rúbanisko III 2934/49, 98403 Lučenec
 
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA, Rúbanisko III 2938
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA, Rúbanisko III 2938/52, 98403 Lučenec
 
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA, Námestie Tuhárske 2903
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA, Námestie Tuhárske 2903/10A, 98401 Lučenec
 
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA, Námestie Tuhárske 886
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA, Námestie Tuhárske 886/10, 98401 Lučenec
 
Zariadenie sociálnych služieb, Poltár, Slobody 761
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb, Slobody 761/57, 98701 Poltár
 
Združenie priateľov Domu svätého Juraja, Obchodná 257
neurčitý čas | pobytová - ročná
Dom svätého Juraja, Obchodná 257/2A, 98511 Stará Halič