Preskočiť navigáciu

Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok, Czambelova 286

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - FO v dôchodkovom veku; FO s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom
Kapacita:10 osôb
Deň začatia poskytovania:1.1.2012
Miesto poskytovania:Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok, Czambelova 286/23, 97613 Slovenská Ľupča
Telefón:

048/4187209 (ústredňa)

Mobil:

0903 557 760 (riaditeľka)

0904 165 787 (sociálno-zdravotný úsek)

Email:

denisa.hraskova@seniordom.sk (riaditeľka)

barbora.berkyova@seniordom.sk (sociálna pracovníčka)

Web:http://www.seniordom.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Denisa Hrašková
Poskytovateľ: Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok
Czambelova  286/23
97613  Slovenská Ľupča
IČO: 00632287

Evidencia žiadateľov - poradovník

Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok, Czambelova 286/23, 97613 Slovenská Ľupča
K:13 V:1 Ž:46
zariadenie pre seniorov | pobytová - ročná forma