Preskočiť navigáciu

Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok, Czambelova 286/23, 97613 Slovenská Ľupča

Druh sociálnej služby: zariadenie pre seniorov
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:13 osôb
Voľné miesta:1

Sociálne služby

Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok, Czambelova 286
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok, Czambelova 286/23, 97613 Slovenská Ľupča
 
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok, Czambelova 283
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Trojlístok, Czambelova 283/17, 97613 Slovenská Ľupča
 

Evidencia žiadateľov - poradovník

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania evidencie žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v evidencii a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 9748, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 1.6.2020)
2. 19761, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 19.5.2021)
3. 20123, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 16.7.2021)
4. 29646, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 2.12.2021)
5. 29918, Mýto pod Ďumbierom (dátum zaradenia: 10.1.2022)
6. 30448, Selce (dátum zaradenia: 8.3.2022)
7. 30693, Slovenská Ľupča (dátum zaradenia: 4.4.2022) - v procese umiestňovania
8. 43092, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 22.8.2022)
9. 43556, Brusno (dátum zaradenia: 29.9.2022)
10. 43552, Šumiac (dátum zaradenia: 14.10.2022)
11. 43604, Špania Dolina (dátum zaradenia: 21.10.2022)
12. 44454, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 25.10.2022)
13. 46044, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 20.2.2023)
14. 46497, Šumiac (dátum zaradenia: 23.3.2023)
15. 30611, Slovenská Ľupča (dátum zaradenia: 27.3.2023)
16. 46609, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 30.3.2023)
17. 46450, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 12.4.2023)
18. 47045, Slovenská Ľupča (dátum zaradenia: 4.5.2023)
19. 47124, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 10.5.2023)
20. 4329, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 18.5.2023)
21. 47559, Brusno (dátum zaradenia: 7.6.2023)
22. 47589, Staré Hory (dátum zaradenia: 9.6.2023)
23. 47660, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 13.6.2023)
24. 48317, Slovenská Ľupča (dátum zaradenia: 1.8.2023)
25. 48334, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 2.8.2023)
26. 48346, Poniky (dátum zaradenia: 4.8.2023)
27. 47357, SlovenskáĽupča (dátum zaradenia: 4.8.2023)
28. 50443, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 26.9.2023)
29. 21070, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 16.10.2023)
30. 50995, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 24.10.2023)
31. 51041, Medzibrod (dátum zaradenia: 27.10.2023)
32. 51088, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 31.10.2023)
33. 51546, Slovenská Ľupča (dátum zaradenia: 1.12.2023)
34. 51647, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 11.12.2023)
35. 51687, Slovenská Ľupča (dátum zaradenia: 13.12.2023)
36. 51689, Slovenská Ľupča (dátum zaradenia: 13.12.2023)
37. 51345, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 24.1.2024)
38. 52516, Slovenská Ľupča (dátum zaradenia: 8.2.2024)
39. 52932, Kynceľová (dátum zaradenia: 5.3.2024)
40. 54293, Ponická Huta (dátum zaradenia: 15.3.2024)
41. 54435, Banská Bystrica (dátum zaradenia: 21.3.2024)
42. 54458, Hronec (dátum zaradenia: 25.3.2024)
43. 54418, Budča (dátum zaradenia: 28.3.2024)
44. 54946, Medzibrod (dátum zaradenia: 2.5.2024)
45. 54979, Slovenská Ľupča (dátum zaradenia: 6.5.2024)
46. 55164, Sklabiná (dátum zaradenia: 20.5.2024)