Preskočiť navigáciu

Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan, Krivec 785, 96205 Hriňová

Druh sociálnej služby: domov sociálnych služieb
Forma:pobytová - ročná
Kapacita:35 osôb
Voľné miesta:2

Sociálne služby

Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan, Krivec 785
neurčitý čas | pobytová - ročná
Zariadenie sociálnych služieb Hriňovčan, Krivec 785, 96205 Hriňová
 

Evidencia žiadateľov - poradovník

Na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad BBSK pristúpil k zmene zverejňovania evidencie žiadateľov o uzatvorenie zmluvy na poskytnutie sociálnej služby. Každému žiadateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód, pod ktorým bude vedený v evidencii a zverejnený na web stránke BBSK. Pridelený jedinečný číselný kód Vám bude oznámený listom. V období, kým Vám bude jedinečný kód doručený je možné informovať sa o poradí priamo v zariadení sociálnych služieb alebo na Úrade BBSK, odbor sociálnych služieb a zdravotníctva.

1. 3845, st. VI, Detva (dátum zaradenia: 4.1.2024) - v procese umiestňovania
2. 55923, st. VI, Hriňová (dátum zaradenia: 1.7.2024) - v procese umiestňovania