Preskočiť navigáciu

Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A. Reimana Prešov

IČO:00610577
Sídlo:Hollého 14, 08181 Prešov

Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Nemocničná lekáreň s výdajom verejnosti Nemocničná lekáreň s výdajom verejnosti 52-00610577-A0001
(Nemocničná lekáreň s výdajom verejnosti) Nemocničná lekáreň s výdajom verejnosti
Prekážky v prevádzkovaní:
od 05.07.2022 do 05.07.2022
Hollého 14, 08181 Prešov 7:00 - 16:00
Výdajňa zdravotníckych pomôcok Reimanova výdajňa zdravotníckych pomôcok 67-00610577-A0149
(Výdajňa zdravotníckych pomôcok) Výdajňa zdravotníckych pomôcok
Prekážky v prevádzkovaní:
od 05.07.2022 do 05.07.2022
Jána Hollého 5898/14, 08001 Prešov 7:00 - 16:00

Zdravotnícke zariadenia

všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Hollého, Prešov (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Infektológia, Neurológia, JIS neurologická, Psychiatria, Pediatria, JIS pediatrická, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS gynekologická, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, JIS ortopedická, Urológia, úrazová chirurgia, Otorinolaryngológia, Oftalmológia, Dermatovenerológia, Klinická onkológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Hematológia a transfuziológia, Plastická chirurgia, Radiačná onkológia, Neonatológia, JRSN /jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov, JVSN / jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov, Geriatria, Cievna chirurgia, Maxilofaciálna chirurgia, Medicína drogových závislostí, Dlhodobo chorých, Onkológia v urológii, Onkológia v gynekológii, Onkológia v gynekológii, Arytmia a koronárna jednotka, Arytmia a koronárna jednotka, Liečebná výživa, Detská psychiatria) 67-00610577-A0001 všeobecná nemocnica Hollého 14, 08181 Prešov  
algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, Prešov (Algeziológia) 67-00610577-A0046 algeziologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov dnes neordinuje
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Prešov (Anestéziológia a intenzívna medicína) 67-00610577-A0036 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Hollého 14, 08181 Prešov  
ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie, Prešov (Cievna chirurgia) 67-00610577-A0057 ambulancia cievnej chirurgie Hollého 14, 08181 Prešov  
ambulancia dentálnej hygieny Ambulancia dentálnej hygieny, Prešov (Dentálna hygiena) 67-00610577-A0067 ambulancia dentálnej hygieny Hollého 14, 08181 Prešov  
ambulancia detskej psychiatrie Ambulancia detskej psychiatrie, Prešov (Detská psychiatria) 67-00610577-A0141 ambulancia detskej psychiatrie Hollého 14, 08181 Prešov 7:00 - 15:00
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Prešov (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 67-00610577-A0052 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Hollého 14, 08181 Prešov  
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Prešov (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 67-00610577-A0134 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Hollého 14, 08181 Prešov 8:00 - 12:00
ambulancia klinickej farmakológie Ambulancia klinickej farmakológie, Prešov (Klinická farmakológia) 67-00610577-A0056 ambulancia klinickej farmakológie Hollého 14, 08181 Prešov  
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Prešov (Klinická imunológia a alergológia) 67-00610577-A0065 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Hollého 14, 08181 Prešov  
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie 3 - pre chemoterapiu nádorov, Prešov (Klinická onkológia) 67-00610577-A0035 ambulancia klinickej onkológie Hollého 14, 08181 Prešov 7:00 - 15:00
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie 3 - pre chemoterapiu nádorov, Prešov (Klinická onkológia, Chemoterapia nádorov) 67-00610577-A0113 ambulancia klinickej onkológie Hollého 14, 08181 Prešov  
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Prešov (Klinická onkológia) 67-00610577-A0033 ambulancia klinickej onkológie Hollého 14, 08181 Prešov  
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Prešov (Klinická onkológia) 67-00610577-A0034 ambulancia klinickej onkológie Hollého 14, 08181 Prešov  
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie 2 - linka dôvery, Prešov (Klinická psychológia) 67-00610577-A0060 ambulancia klinickej psychológie Hollého 14, 08181 Prešov  
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Prešov (Klinická psychológia) 67-00610577-A0059 ambulancia klinickej psychológie Hollého 14, 08181 Prešov  
ambulancia maxilofaciálnej chirurgie Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie, Prešov (Maxilofaciálna chirurgia) 67-00610577-A0136 ambulancia maxilofaciálnej chirurgie Hollého 14, 08181 Prešov  
ambulancia pediatrickej chirurgie Ambulancia pediatrickej chirurgie, Prešov (Detská chirurgia) 67-00610577-A0142 ambulancia pediatrickej chirurgie Hollého 14, 08181 Prešov dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Prešov (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 67-00610577-A0061 ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Hollého 14, 08181 Prešov  
ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, Prešov (Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa) 67-00610577-A0062 ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Hollého 14, 08181 Prešov 7:00 - 15:00
ambulancia pediatrickej kardiológie Ambulancia pediatrickej kardiológie, Prešov (Pediatrická kardiológia) 67-00610577-A0063 ambulancia pediatrickej kardiológie Hollého 14, 08181 Prešov  
ambulancia pediatrickej nefrológie Ambulancia pediatrickej nefrológie, Prešov (Pediatrická nefrológia) 67-00610577-A0054 ambulancia pediatrickej nefrológie Hollého 14, 08181 Prešov  
ambulancia pediatrickej neurológie Ambulancia pediatrickej neurológie, Prešov (Pediatrická neurológia) 67-00610577-A0058 ambulancia pediatrickej neurológie Hollého 14, 08181 Prešov  
ambulancia pediatrickej neurológie Ambulancia pediatrickej neurológie, Prešov (Pediatrická neurológia) 67-00610577-A0140 ambulancia pediatrickej neurológie Hollého 14, 08181 Prešov dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, Prešov (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 67-00610577-A0005 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Hollého 14, 08181 Prešov  
ambulancia pediatrickej urológie Ambulancia pediatrickej urológie, Prešov (Pediatrická urológia) 67-00610577-A0148 ambulancia pediatrickej urológie Hollého 14, 08181 Prešov 7:00 - 15:00
ambulancia plastickej chirurgie Ambulancia plastickej chirurgie, Prešov (Plastická chirurgia) 67-00610577-A0041 ambulancia plastickej chirurgie Hollého 14, 08181 Prešov  
ambulancia pracovného lekárstva Ambulancia pracovného lekárstva, Prešov (Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia) 67-00610577-A0064 ambulancia pracovného lekárstva Hollého 14, 08181 Prešov  
ambulancia radiačnej onkológie Ambulancia radiačnej onkológie 3 - pre chemoterapiu nádorov, Prešov (Radiačná onkológia, Chemoterapia nádorov) 67-00610577-A0044 ambulancia radiačnej onkológie Hollého 14, 08181 Prešov  
ambulancia radiačnej onkológie Ambulancia radiačnej onkológie, Prešov (Radiačná onkológia) 67-00610577-A0042 ambulancia radiačnej onkológie Hollého 14, 08181 Prešov  
ambulancia radiačnej onkológie Ambulancia radiačnej onkológie, Prešov (Radiačná onkológia) 67-00610577-A0043 ambulancia radiačnej onkológie Hollého 14, 08181 Prešov  
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, Prešov (úrazová chirurgia) 67-00610577-A0114 ambulancia úrazovej chirurgie Hollého 14, 08181 Prešov  
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, Prešov (úrazová chirurgia) 67-00610577-A0025 ambulancia úrazovej chirurgie Hollého 14, 08181 Prešov  
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, Prešov (úrazová chirurgia) 67-00610577-A0115 ambulancia úrazovej chirurgie Hollého 14, 08181 Prešov  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Prešov (Vnútorné lekárstvo) 67-00610577-A0146 ambulancia vnútorného lekárstva Hollého 14, 08181 Prešov 7:00 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Prešov (Vnútorné lekárstvo) 67-00610577-A0137 ambulancia vnútorného lekárstva Hollého 14, 08181 Prešov  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Prešov (Vnútorné lekárstvo) 67-00610577-A0129 ambulancia vnútorného lekárstva Hollého 14, 08181 Prešov 7:30 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Prešov (Vnútorné lekárstvo) 67-00610577-A0128 ambulancia vnútorného lekárstva Hollého 14, 08181 Prešov 7:30 - 14:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Prešov (Vnútorné lekárstvo) 67-00610577-A0127 ambulancia vnútorného lekárstva Hollého 14, 08181 Prešov  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Prešov (Zubné lekárstvo) 67-00610577-A0053 ambulancia zubného lekárstva Hollého 14, 08181 Prešov 7:00 - 15:00
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia, Prešov (Angiológia) 67-00610577-A0066 angiologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov 7:00 - 15:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia 1 - stomická, Prešov (Chirurgia) 67-00610577-A0017 chirurgická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia 2 - endochirurgická, Prešov (Chirurgia) 67-00610577-A0018 chirurgická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov dnes neordinuje
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Prešov (Chirurgia) 67-00610577-A0019 chirurgická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov dnes neordinuje
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Prešov (Chirurgia, Gastroenterologická chirurgia) 67-00610577-A0143 chirurgická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov 7:00 - 15:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Prešov (Dermatovenerológia) 67-00610577-A0031 dermatovenerologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Prešov (Dermatovenerológia) 67-00610577-A0032 dermatovenerologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Prešov (Dermatovenerológia) 67-00610577-A0118 dermatovenerologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, Prešov (Endokrinológia) 67-00610577-A0055 endokrinologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, Prešov (Endokrinológia) 67-00610577-A0147 endokrinologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov 7:00 - 10:00
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Prešov (Gastroenterológia) 67-00610577-A0047 gastroenterologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Prešov (Gastroenterológia) 67-00610577-A0048 gastroenterologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia, Prešov (Geriatria) 67-00610577-A0135 geriatrická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia 3 - pre rizikovú graviditu, Prešov (Gynekológia a pôrodníctvo) 67-00610577-A0012 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Prešov (Gynekológia a pôrodníctvo, Onkológia v gynekológii) 67-00610577-A0120 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Prešov (Gynekológia a pôrodníctvo) 67-00610577-A0010 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Prešov (Gynekológia a pôrodníctvo) 67-00610577-A0011 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Prešov (Gynekológia a pôrodníctvo, Gynekologická urológia) 67-00610577-A0013 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Prešov (Gynekológia a pôrodníctvo) 67-00610577-A0014 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Prešov (Gynekológia a pôrodníctvo, Mamológia) 67-00610577-A0016 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Prešov (Gynekológia a pôrodníctvo) 67-00610577-A0015 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Prešov (Gynekológia a pôrodníctvo) 67-00610577-A0119 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, Prešov (Hematológia a transfuziológia) 67-00610577-A0037 hematologická a transfúziologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, Prešov (Hematológia a transfuziológia) 67-00610577-A0038 hematologická a transfúziologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, Prešov (Hematológia a transfuziológia, Chemoterapia nádorov) 67-00610577-A0040 hematologická a transfúziologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická ambulancia 3 - pre chemoterapiu nádorov, Prešov (Hematológia a transfuziológia) 67-00610577-A0039 hematologická a transfúziologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia, Prešov (Infektológia) 67-00610577-A0121 infektologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia, Prešov (Infektológia) 67-00610577-A0003 infektologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Prešov (Chirurgia) 67-00610577-A0074 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, cievna chirurgia, Prešov (Cievna chirurgia) 67-00610577-A0085 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia, Prešov (Gastroenterológia) 67-00610577-A0084 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Prešov (Gynekológia a pôrodníctvo) 67-00610577-A0078 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Prešov (Gynekológia a pôrodníctvo) 67-00610577-A0079 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, maxilofaciálna chirurgia, Prešov (Maxilofaciálna chirurgia) 67-00610577-A0083 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, Prešov (Oftalmológia) 67-00610577-A0080 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Prešov (Ortopédia) 67-00610577-A0075 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, Prešov (Otorinolaryngológia) 67-00610577-A0081 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, plastická chirurgia, Prešov (Plastická chirurgia) 67-00610577-A0077 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, Prešov (úrazová chirurgia) 67-00610577-A0076 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Prešov (Urológia) 67-00610577-A0082 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Hollého 14, 08181 Prešov  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia 3 - pre poruchy srdcového rytmu, Prešov (Kardiológia, Arytmia a koronárna jednotka) 67-00610577-A0051 kardiologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Prešov (Kardiológia) 67-00610577-A0049 kardiologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Prešov (Kardiológia) 67-00610577-A0050 kardiologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov 7:00 - 15:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia 1 , Prešov (Neurológia) 67-00610577-A0006 neurologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia 2 - pre záchvatové ochorenia CNS, Prešov (Neurológia) 67-00610577-A0007 neurologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov 7:00 - 15:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia 3 - pre sklerózu multiplex, Prešov (Neurológia) 67-00610577-A0008 neurologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov 7:00 - 15:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia 4 - pre centrálne poruchy hybnosti, Prešov (Neurológia) 67-00610577-A0009 neurologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov 7:00 - 15:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia 5 - pre cievne ochorenia mozgu, Prešov (Neurológia) 67-00610577-A0122 neurologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov 7:00 - 15:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia 1 - pre cievne a metabolické ochorenia oka, Prešov (Oftalmológia, Pediatrická otorinolaryngológia) 67-00610577-A0028 oftalmologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia 2 - glaukómová, Prešov (Oftalmológia, Pediatrická otorinolaryngológia) 67-00610577-A0123 oftalmologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia 2 - glaukómová, Prešov (Oftalmológia, Pediatrická otorinolaryngológia) 67-00610577-A0029 oftalmologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Prešov (Oftalmológia) 67-00610577-A0030 oftalmologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Prešov (Ortopédia) 67-00610577-A0124 ortopedická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Prešov (Ortopédia) 67-00610577-A0021 ortopedická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Prešov (Ortopédia) 67-00610577-A0022 ortopedická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Prešov (Otorinolaryngológia) 67-00610577-A0139 otorinolaryngologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Prešov (Otorinolaryngológia) 67-00610577-A0026 otorinolaryngologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Prešov (Otorinolaryngológia) 67-00610577-A0125 otorinolaryngologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Prešov (Otorinolaryngológia) 67-00610577-A0027 otorinolaryngologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Prešov (Pediatria) 67-00610577-A0132 pediatrická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Prešov (Neonatológia) 67-00610577-A0133 pediatrická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Prešov (Pneumológia a ftizeológia) 67-00610577-A0004 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Prešov (Psychiatria) 67-00610577-A0131 psychiatrická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Prešov (Psychiatria) 67-00610577-A0130 psychiatrická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Prešov (Reumatológia) 67-00610577-A0045 reumatologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov 7:00 - 15:00
stacionár Stacionár, chirurgia, Prešov (Chirurgia) 67-00610577-A0144 stacionár Hollého 14, 08181 Prešov  
stacionár Stacionár, neurológia, Prešov (Neurológia) 67-00610577-A0071 stacionár Hollého 14, 08181 Prešov  
stacionár Stacionár, psychiatria, Prešov (Psychiatria) 67-00610577-A0073 stacionár Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, audiometria, Prešov (Audiometria) 67-00610577-A0099 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, centrálna sterilizácia, Prešov (Centrálna sterilizácia) 67-00610577-A0095 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, centrálne operačné sály, Prešov (Centrálne operačné sály) 67-00610577-A0094 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia, Prešov (Diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia) 67-00610577-A0101 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia, Prešov (Diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia) 67-00610577-A0100 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, diagnostická a intervenčná kolonoskopia, Prešov (Diagnostická a intervenčná kolonoskopia) 67-00610577-A0103 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, diagnostická a intervenčná kolonoskopia, Prešov (Diagnostická a intervenčná kolonoskopia) 67-00610577-A0102 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, endoskopia respiračného systému, Prešov (Endoskopia respiračného systému) 67-00610577-A0105 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, Prešov (Funkčná diagnostika) 67-00610577-A0098 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, Prešov (Funkčná diagnostika) 67-00610577-A0097 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, Prešov (Funkčná diagnostika) 67-00610577-A0096 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, Prešov (Funkčná diagnostika) 67-00610577-A0138 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Prešov (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 67-00610577-A0104 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Prešov (Hematológia a transfuziológia) 67-00610577-A0109 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, intervenčná rádiológia, Prešov (Intervenčná rádiológia) 67-00610577-A0108 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, intervenčná ultrasonografia v urológii, Prešov (Intervenčná ultrasonografia v urológii) 67-00610577-A0112 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, nemocničná krvná banka, Prešov (Nemocničná krvná banka) 67-00610577-A0110 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, počítačová tomografia - CT, Prešov (Počítačová tomografia - CT) 67-00610577-A0090 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia, Prešov (Radiačná onkológia) 67-00610577-A0111 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Prešov (Rádiológia) 67-00610577-A0092 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Prešov (Rádiológia) 67-00610577-A0091 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Prešov (Rádiológia) 67-00610577-A0089 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Prešov (Rádiológia) 67-00610577-A0086 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Prešov (Rádiológia, Počítačová tomografia - CT) 67-00610577-A0145 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Prešov (Rádiológia) 67-00610577-A0087 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Prešov (Rádiológia) 67-00610577-A0088 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Prešov (Rádiológia) 67-00610577-A0093 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Prešov (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 67-00610577-A0107 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Prešov (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 67-00610577-A0106 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Hollého 14, 08181 Prešov  
urologická ambulancia Urologická ambulancia 1 - pre litotripsiu, Prešov (Urológia) 67-00610577-A0023 urologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Prešov (Urológia) 67-00610577-A0024 urologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Prešov (Urológia, Onkológia v urológii) 67-00610577-A0126 urologická ambulancia Hollého 14, 08181 Prešov  
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Prešov (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) 67-00610577-A0002 všeobecná ambulancia pre deti a dorast Hollého 14, 08181 Prešov  
zariadenie biomedicínskeho výskumu Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Prešov (Anestéziológia a intenzívna medicína, Angiológia, Cievna chirurgia, Dermatovenerológia, Geriatria, Gynekológia a pôrodníctvo, Hematológia a transfuziológia, Hepatológia, Chirurgia, Infektológia, Kardiológia, Klinická onkológia, Neonatológia, Neurológia, Oftalmológia, Ortopédia, Otorinolaryngológia, Pediatria, Plastická chirurgia, Pneumológia a ftizeológia, Psychiatria, úrazová chirurgia, Urológia, Vnútorné lekárstvo) 51-00610577-A0001 zariadenie biomedicínskeho výskumu Hollého 14, 08001 Prešov