Preskočiť navigáciu

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

IČO:17336112
Sídlo:Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky

Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Verejná lekáreň Verejná lekáreň FNsP Nové Zámky 64-17336112-A0083
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes zatvorené

Zdravotnícke zariadenia

všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Slovenská, Nové Zámky (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Neurológia, JIS neurologická, Psychiatria, Pediatria, JIS pediatrická, Gynekológia a pôrodníctvo, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, Urológia, úrazová chirurgia, JIS úrazová, Otorinolaryngológia, Dermatovenerológia, Klinická onkológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Neurochirurgia, JIS neurochirurgická, Neonatológia, JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov, JVSN / jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov, Geriatria) 51-17336112-A0001 všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nové Zámky (Anestéziológia a intenzívna medicína) 51-17336112-A0025 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie, Nové Zámky (Cievna chirurgia) 51-17336112-A0033 ambulancia cievnej chirurgie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Nové Zámky (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-17336112-A0006 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Nové Zámky (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-17336112-A0020 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
ambulancia klinickej farmakológie Ambulancia klinickej farmakológie, Nové Zámky (Klinická farmakológia) 51-17336112-A0015 ambulancia klinickej farmakológie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Nové Zámky (Pediatrická imunológia a alergiológia) 51-17336112-A0044 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Nové Zámky (Klinická onkológia) 51-17336112-A0016 ambulancia klinickej onkológie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Nové Zámky (Klinická onkológia) 51-17336112-A0017 ambulancia klinickej onkológie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Nové Zámky (Klinická psychológia) 51-17336112-A0046 ambulancia klinickej psychológie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
ambulancia neurochirurgická Ambulancia neurochirurgická, Nové Zámky (Neurochirurgia) 51-17336112-A0034 ambulancia neurochirurgická Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, Nové Zámky (Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa) 51-17336112-A0063 ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej nefrológie Ambulancia pediatrickej nefrológie, Nové Zámky (Pediatrická nefrológia) 51-17336112-A0045 ambulancia pediatrickej nefrológie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, Nové Zámky (úrazová chirurgia) 51-17336112-A0035 ambulancia úrazovej chirurgie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Nové Zámky (Vnútorné lekárstvo) 51-17336112-A0003 ambulancia vnútorného lekárstva Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Nové Zámky (Vnútorné lekárstvo) 51-17336112-A0002 ambulancia vnútorného lekárstva Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Nové Zámky (Chirurgia) 51-17336112-A0031 chirurgická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Nové Zámky (Chirurgia, Onkológia v chirurgii) 51-17336112-A0032 chirurgická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Nové Zámky (Chirurgia) 51-17336112-A0030 chirurgická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Nové Zámky (Chirurgia) 51-17336112-A0029 chirurgická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Nové Zámky (Dermatovenerológia) 51-17336112-A0024 dermatovenerologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, Nové Zámky (Endokrinológia) 51-17336112-A0005 endokrinologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Nové Zámky (Gastroenterológia) 51-17336112-A0009 gastroenterologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia, Nové Zámky (Geriatria) 51-17336112-A0013 geriatrická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Nové Zámky (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-17336112-A0039 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Nové Zámky (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-17336112-A0038 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Nové Zámky (Gynekológia a pôrodníctvo, Gynekologická urológia) 51-17336112-A0040 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, Nové Zámky (Hematológia a transfuziológia) 51-17336112-A0014 hematologická a transfúziologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
hepatologická ambulancia Hepatologická ambulancia, Nové Zámky (Hepatológia) 51-17336112-A0010 hepatologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Nové Zámky (Chirurgia) 51-17336112-A0048 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia, Nové Zámky (Gastroenterológia) 51-17336112-A0054 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Nové Zámky (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-17336112-A0047 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, Nové Zámky (Oftalmológia) 51-17336112-A0053 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Nové Zámky (Ortopédia) 51-17336112-A0049 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, Nové Zámky (Otorinolaryngológia) 51-17336112-A0052 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, Nové Zámky (úrazová chirurgia) 51-17336112-A0051 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Nové Zámky (Urológia) 51-17336112-A0050 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Nové Zámky (Kardiológia) 51-17336112-A0008 kardiologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Nové Zámky (Kardiológia) 51-17336112-A0007 kardiologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia, Nové Zámky (Nefrológia) 51-17336112-A0004 nefrologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Nové Zámky (Neurológia) 51-17336112-A0019 neurologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Nové Zámky (Neurológia) 51-17336112-A0018 neurologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Nové Zámky (Oftalmológia) 51-17336112-A0028 oftalmologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Nové Zámky (Otorinolaryngológia) 51-17336112-A0026 otorinolaryngologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Nové Zámky (Otorinolaryngológia, Foniatria) 51-17336112-A0027 otorinolaryngologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Nové Zámky (Pediatria, Neonatológia) 51-17336112-A0041 pediatrická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Nové Zámky (Pediatria) 51-17336112-A0043 pediatrická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Nové Zámky (Pediatria, Neonatológia) 51-17336112-A0042 pediatrická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Nové Zámky (Pneumológia a ftizeológia) 51-17336112-A0012 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Nové Zámky (Pneumológia a ftizeológia) 51-17336112-A0011 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Nové Zámky (Psychiatria, Medicína drogových závislostí) 51-17336112-A0023 psychiatrická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Nové Zámky (Psychiatria) 51-17336112-A0021 psychiatrická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Nové Zámky (Psychiatria) 51-17336112-A0022 psychiatrická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, centrálna sterilizácia, Nové Zámky (Centrálna sterilizácia) 51-17336112-A0061 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Nové Zámky (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-17336112-A0059 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Nové Zámky (Hematológia a transfuziológia) 51-17336112-A0056 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická farmakológia, Nové Zámky (Klinická farmakológia) 51-17336112-A0060 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická mikrobiológia, Nové Zámky (Klinická mikrobiológia) 51-17336112-A0057 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, patologická anatómia, Nové Zámky (Patologická anatómia) 51-17336112-A0058 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Nové Zámky (Rádiológia, Počítačová tomografia - CT, Mamografia, Sonografia) 51-17336112-A0055 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Nové Zámky (Urológia) 51-17336112-A0036 urologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Nové Zámky (Urológia, Onkológia v urológii) 51-17336112-A0037 urologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Nové Zámky (Všeobecné lekárstvo) 51-17336112-A0062 všeobecná ambulancia pre dospelých Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky