Preskočiť navigáciu

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

IČO:17336112
Sídlo:Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky

Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Verejná lekáreň Verejná lekáreň FNsP Nové Zámky 64-17336112-A0083
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky 7:30 - 15:30

Zdravotnícke zariadenia

všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Slovenská, Nové Zámky (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Neurológia, JIS neurologická, Psychiatria, Pediatria, JIS pediatrická, Gynekológia a pôrodníctvo, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, Urológia, úrazová chirurgia, JIS úrazová, Otorinolaryngológia, Dermatovenerológia, Klinická onkológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Neurochirurgia, JIS neurochirurgická, Neonatológia, JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov, JVSN / jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov, Geriatria) 51-17336112-A0001 všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
všeobecná nemocnica ! Všeobecná nemocnica, Slovenská, Nové Zámky (JIS kardiologická, JIS interná, Vnútorné lekárstvo, JIS metabolická, Neurológia, JIS neurologická, Dermatovenerológia, Pediatria, JIS pediatrická, JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov, Neonatológia, JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, JVSN / jednotka vysokošpecializovanej starostlivosti o novorodencov, Gynekológia a pôrodníctvo, Chirurgia, JIS chirurgická, Neurochirurgia, JIS neurochirurgická, úrazová chirurgia, JIS úrazová, Psychiatria, Ortopédia, Urológia, Otorinolaryngológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Geriatria, Doliečovacie, Klinická onkológia, Centrálny príjem, Urgentný príjem 1. typu, Liečebná výživa, Centrálna sterilizácia, Centrálne operačné sály) 64-17336112-A0001 všeobecná nemocnica Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
algeziologická ambulancia ! Algeziologická ambulancia, Nové Zámky (Algeziológia) 64-17336112-A0048 algeziologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny ! Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nové Zámky (Anestéziológia a intenzívna medicína) 64-17336112-A0065 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky 7:00 - 15:00
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Nové Zámky (Anestéziológia a intenzívna medicína) 51-17336112-A0025 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie, Nové Zámky (Cievna chirurgia) 51-17336112-A0033 ambulancia cievnej chirurgie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky 7:00 - 10:45
ambulancia cievnej chirurgie ! Ambulancia cievnej chirurgie, Nové Zámky (Cievna chirurgia) 64-17336112-A0055 ambulancia cievnej chirurgie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy ! Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Nové Zámky (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 64-17336112-A0017 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky 8:30 - 10:00
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Nové Zámky (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-17336112-A0006 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Nové Zámky (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-17336112-A0020 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie ! Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Nové Zámky (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 64-17336112-A0051 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie ! Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Nové Zámky (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 64-17336112-A0052 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
ambulancia klinickej farmakológie ! Ambulancia klinickej farmakológie, Nové Zámky (Klinická farmakológia) 64-17336112-A0030 ambulancia klinickej farmakológie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
ambulancia klinickej farmakológie Ambulancia klinickej farmakológie, Nové Zámky (Klinická farmakológia) 51-17336112-A0015 ambulancia klinickej farmakológie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Nové Zámky (Pediatrická imunológia a alergiológia) 51-17336112-A0044 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky 7:00 - 15:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie ! Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Nové Zámky (Pediatrická imunológia a alergiológia) 64-17336112-A0041 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Nové Zámky (Klinická onkológia) 51-17336112-A0016 ambulancia klinickej onkológie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Nové Zámky (Klinická onkológia) 51-17336112-A0017 ambulancia klinickej onkológie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky 8:00 - 11:00 - 11:30 - 13:00
ambulancia klinickej onkológie ! Ambulancia klinickej onkológie, Nové Zámky (Klinická onkológia) 64-17336112-A0062 ambulancia klinickej onkológie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
ambulancia klinickej onkológie ! Ambulancia klinickej onkológie, Nové Zámky (Klinická onkológia) 64-17336112-A0063 ambulancia klinickej onkológie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky 8:00 - 11:00 - 11:30 - 13:00
ambulancia klinickej onkológie ! Ambulancia klinickej onkológie, Nové Zámky (Klinická onkológia) 64-17336112-A0064 ambulancia klinickej onkológie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
ambulancia klinickej psychológie ! Ambulancia klinickej psychológie, Nové Zámky (Klinická psychológia) 64-17336112-A0059 ambulancia klinickej psychológie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky 10:00 - 12:00 - 13:00 - 15:00
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Nové Zámky (Klinická psychológia) 51-17336112-A0046 ambulancia klinickej psychológie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky 10:00 - 12:00 - 13:00 - 15:00
ambulancia neurochirurgická Ambulancia neurochirurgická, Nové Zámky (Neurochirurgia) 51-17336112-A0034 ambulancia neurochirurgická Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia neurochirurgická ! Ambulancia neurochirurgická, Nové Zámky (Neurochirurgia) 64-17336112-A0047 ambulancia neurochirurgická Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky 8:00 - 12:00
ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy, Nové Zámky (Pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa) 51-17336112-A0063 ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
ambulancia pediatrickej nefrológie Ambulancia pediatrickej nefrológie, Nové Zámky (Pediatrická nefrológia) 51-17336112-A0045 ambulancia pediatrickej nefrológie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:00
ambulancia pediatrickej nefrológie ! Ambulancia pediatrickej nefrológie, Nové Zámky (Pediatrická nefrológia) 64-17336112-A0060 ambulancia pediatrickej nefrológie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
ambulancia pracovného lekárstva ! Ambulancia pracovného lekárstva, Nové Zámky (Pracovné lekárstvo) 64-17336112-A0056 ambulancia pracovného lekárstva Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
ambulancia úrazovej chirurgie ! Ambulancia úrazovej chirurgie, Nové Zámky (úrazová chirurgia) 64-17336112-A0036 ambulancia úrazovej chirurgie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
ambulancia úrazovej chirurgie ! Ambulancia úrazovej chirurgie, Nové Zámky (úrazová chirurgia) 64-17336112-A0037 ambulancia úrazovej chirurgie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky 7:00 - 15:00
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, Nové Zámky (úrazová chirurgia) 51-17336112-A0035 ambulancia úrazovej chirurgie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:15
ambulancia úrazovej chirurgie ! Ambulancia úrazovej chirurgie, Nové Zámky (úrazová chirurgia) 64-17336112-A0073 ambulancia úrazovej chirurgie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
ambulancia vnútorného lekárstva ! Ambulancia vnútorného lekárstva, Nové Zámky (Abdominálna ultrasonografia u dospelých) 64-17336112-A0070 ambulancia vnútorného lekárstva Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Nové Zámky (Vnútorné lekárstvo) 51-17336112-A0002 ambulancia vnútorného lekárstva Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva ! Ambulancia vnútorného lekárstva, Nové Zámky (Vnútorné lekárstvo) 64-17336112-A0014 ambulancia vnútorného lekárstva Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky 7:00 - 12:00
ambulancia vnútorného lekárstva ! Ambulancia vnútorného lekárstva, Nové Zámky (Vnútorné lekárstvo) 64-17336112-A0015 ambulancia vnútorného lekárstva Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Nové Zámky (Vnútorné lekárstvo) 51-17336112-A0003 ambulancia vnútorného lekárstva Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky 7:00 - 10:45
ambulancia vnútorného lekárstva ! Ambulancia vnútorného lekárstva, Nové Zámky (Vnútorné lekárstvo) 64-17336112-A0069 ambulancia vnútorného lekárstva Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
chirurgická ambulancia ! Chirurgická ambulancia, Nové Zámky (Chirurgia) 64-17336112-A0072 chirurgická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
chirurgická ambulancia ! Chirurgická ambulancia, Nové Zámky (Chirurgia) 64-17336112-A0034 chirurgická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky 7:00 - 12:30
chirurgická ambulancia ! Chirurgická ambulancia, Nové Zámky (Chirurgia) 64-17336112-A0035 chirurgická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky 11:30 - 15:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Nové Zámky (Chirurgia) 51-17336112-A0030 chirurgická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
chirurgická ambulancia ! Chirurgická ambulancia, Nové Zámky (Onkológia v chirurgii) 64-17336112-A0038 chirurgická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Nové Zámky (Chirurgia, Onkológia v chirurgii) 51-17336112-A0032 chirurgická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Nové Zámky (Chirurgia) 51-17336112-A0031 chirurgická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Nové Zámky (Chirurgia) 51-17336112-A0029 chirurgická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky 7:00 - 12:30
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia, Nové Zámky (Dermatovenerológia) 64-17336112-A0053 dermatovenerologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky 7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Nové Zámky (Dermatovenerológia) 51-17336112-A0024 dermatovenerologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky 7:00 - 15:00
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia, Nové Zámky (Dermatovenerológia) 64-17336112-A0066 dermatovenerologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, Nové Zámky (Endokrinológia) 51-17336112-A0005 endokrinologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky 7:00 - 11:30
endokrinologická ambulancia ! Endokrinologická ambulancia, Nové Zámky (Endokrinológia) 64-17336112-A0071 endokrinologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky 7:00 - 10:00 - 13:00 - 13:45
gastroenterologická ambulancia ! Gastroenterologická ambulancia, Nové Zámky (Gastroenterológia) 64-17336112-A0021 gastroenterologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Nové Zámky (Gastroenterológia) 51-17336112-A0009 gastroenterologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia, Nové Zámky (Geriatria) 51-17336112-A0013 geriatrická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky 8:00 - 12:00 - 12:30 - 13:00
geriatrická ambulancia ! Geriatrická ambulancia, Nové Zámky (Geriatria) 64-17336112-A0025 geriatrická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky 10:00 - 14:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ! Gynekologická ambulancia, Nové Zámky (Gynekológia a pôrodníctvo) 64-17336112-A0043 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ! Gynekologická ambulancia, Nové Zámky (Gynekológia a pôrodníctvo) 64-17336112-A0013 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ! Gynekologická ambulancia, Nové Zámky (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 64-17336112-A0044 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Nové Zámky (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-17336112-A0039 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky 12:00 - 15:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Nové Zámky (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-17336112-A0038 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ! Gynekologická ambulancia, Nové Zámky (Onkológia v gynekológii) 64-17336112-A0068 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Nové Zámky (Gynekológia a pôrodníctvo, Gynekologická urológia) 51-17336112-A0040 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ! Gynekologická ambulancia, Nové Zámky (Gynekologická urológia) 64-17336112-A0042 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ! Gynekologická ambulancia, Nové Zámky (Gynekológia a pôrodníctvo) 64-17336112-A0067 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
hematologická a transfúziologická ambulancia ! Hematologická a transfúziologická ambulancia, Nové Zámky (Hematológia a transfuziológia) 64-17336112-A0029 hematologická a transfúziologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky 8:00 - 12:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, Nové Zámky (Hematológia a transfuziológia) 51-17336112-A0014 hematologická a transfúziologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky 8:00 - 12:00
hepatologická ambulancia Hepatologická ambulancia, Nové Zámky (Hepatológia) 51-17336112-A0010 hepatologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
hepatologická ambulancia ! Hepatologická ambulancia, Nové Zámky (Hepatológia) 64-17336112-A0022 hepatologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Nové Zámky (Chirurgia) 51-17336112-A0048 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Nové Zámky (Chirurgia) 64-17336112-A0005 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia, Nové Zámky (Gastroenterológia) 64-17336112-A0077 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia, Nové Zámky (Gastroenterológia) 51-17336112-A0054 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Nové Zámky (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-17336112-A0047 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Nové Zámky (Gynekológia a pôrodníctvo) 64-17336112-A0004 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, Nové Zámky (Oftalmológia) 51-17336112-A0053 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, Nové Zámky (Oftalmológia) 64-17336112-A0009 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Nové Zámky (Ortopédia) 51-17336112-A0049 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Nové Zámky (Ortopédia) 64-17336112-A0006 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, Nové Zámky (Otorinolaryngológia) 64-17336112-A0008 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, Nové Zámky (Otorinolaryngológia) 51-17336112-A0052 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, Nové Zámky (úrazová chirurgia) 51-17336112-A0051 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, Nové Zámky (úrazová chirurgia) 64-17336112-A0010 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Nové Zámky (Urológia) 51-17336112-A0050 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Nové Zámky (Urológia) 64-17336112-A0007 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Nové Zámky (Kardiológia) 51-17336112-A0008 kardiologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky 7:00 - 11:00 - 11:30 - 15:00
kardiologická ambulancia ! Kardiologická ambulancia, Nové Zámky (Kardiológia) 64-17336112-A0018 kardiologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky 7:00 - 11:00
kardiologická ambulancia ! Kardiologická ambulancia, Nové Zámky (Kardiológia) 64-17336112-A0019 kardiologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
kardiologická ambulancia ! Kardiologická ambulancia, Nové Zámky (Kardiológia) 64-17336112-A0020 kardiologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Nové Zámky (Kardiológia) 51-17336112-A0007 kardiologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky 7:00 - 11:30
nefrologická ambulancia ! Nefrologická ambulancia, Nové Zámky (Nefrológia) 64-17336112-A0016 nefrologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky 8:00 - 9:30
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia, Nové Zámky (Nefrológia) 51-17336112-A0004 nefrologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky 8:00 - 9:30
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Nové Zámky (Neurológia) 51-17336112-A0018 neurologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky 8:00 - 10:00 - 13:00 - 15:00
neurologická ambulancia ! Neurologická ambulancia, Nové Zámky (Neurológia) 64-17336112-A0026 neurologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky 8:00 - 10:00 - 12:00 - 14:30
neurologická ambulancia ! Neurologická ambulancia, Nové Zámky (Neurológia) 64-17336112-A0027 neurologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky 10:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Nové Zámky (Neurológia) 51-17336112-A0019 neurologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Nové Zámky (Oftalmológia) 51-17336112-A0028 oftalmologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky 7:00 - 15:30
oftalmologická ambulancia ! Oftalmologická ambulancia, Nové Zámky (Oftalmológia) 64-17336112-A0028 oftalmologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky 7:00 - 15:30
ortopedická ambulancia ! Ortopedická ambulancia, Nové Zámky (Ortopédia) 64-17336112-A0033 ortopedická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
otorinolaryngologická ambulancia ! Otorinolaryngologická ambulancia, Nové Zámky (Otorinolaryngológia) 64-17336112-A0031 otorinolaryngologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky 7:00 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia ! Otorinolaryngologická ambulancia, Nové Zámky (Foniatria) 64-17336112-A0032 otorinolaryngologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
otorinolaryngologická ambulancia ! Otorinolaryngologická ambulancia, Nové Zámky (Otorinolaryngológia) 64-17336112-A0054 otorinolaryngologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Nové Zámky (Otorinolaryngológia) 51-17336112-A0026 otorinolaryngologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Nové Zámky (Otorinolaryngológia, Foniatria) 51-17336112-A0027 otorinolaryngologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Nové Zámky (Pediatria) 51-17336112-A0043 pediatrická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky 7:00 - 11:00
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Nové Zámky (Pediatria, Neonatológia) 51-17336112-A0041 pediatrická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Nové Zámky (Pediatria, Neonatológia) 51-17336112-A0042 pediatrická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky 7:00 - 11:30
pediatrická ambulancia ! Pediatrická ambulancia, Nové Zámky (Neonatológia) 64-17336112-A0075 pediatrická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
pediatrická ambulancia ! Pediatrická ambulancia, Nové Zámky (Neonatológia) 64-17336112-A0039 pediatrická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
pediatrická ambulancia ! Pediatrická ambulancia, Nové Zámky (Pediatria) 64-17336112-A0074 pediatrická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
pediatrická ambulancia ! Pediatrická ambulancia, Nové Zámky (Neonatológia) 64-17336112-A0040 pediatrická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Nové Zámky (Pneumológia a ftizeológia) 51-17336112-A0011 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Nové Zámky (Pneumológia a ftizeológia) 51-17336112-A0012 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Nové Zámky (Pneumológia a ftizeológia) 64-17336112-A0023 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Nové Zámky (Pneumológia a ftizeológia) 64-17336112-A0024 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky 10:00 - 13:00 - 13:30 - 14:00
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Nové Zámky (Psychiatria) 51-17336112-A0022 psychiatrická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky 9:00 - 11:30 - 12:00 - 14:00
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Nové Zámky (Psychiatria) 51-17336112-A0021 psychiatrická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
psychiatrická ambulancia ! Psychiatrická ambulancia, Nové Zámky (Psychiatria) 64-17336112-A0049 psychiatrická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky 9:30 - 11:30 - 12:00 - 14:00
psychiatrická ambulancia ! Psychiatrická ambulancia, Nové Zámky (Psychiatria) 64-17336112-A0050 psychiatrická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky 9:30 - 12:00 - 14:00 - 15:30
psychiatrická ambulancia ! Psychiatrická ambulancia, Nové Zámky (Medicína drogových závislostí) 64-17336112-A0076 psychiatrická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky 7:00 - 11:00
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Nové Zámky (Psychiatria, Medicína drogových závislostí) 51-17336112-A0023 psychiatrická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
stacionár ! Stacionár, klinická onkológia, Nové Zámky (Klinická onkológia) 64-17336112-A0058 stacionár Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
stacionár ! Stacionár, medicína drogových závislostí, Nové Zámky (Medicína drogových závislostí) 64-17336112-A0057 stacionár Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, centrálna sterilizácia, Nové Zámky (Centrálna sterilizácia) 51-17336112-A0061 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Nové Zámky (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 64-17336112-A0061 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Nové Zámky (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-17336112-A0059 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Nové Zámky (Hematológia a transfuziológia) 64-17336112-A0080 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Nové Zámky (Hematológia a transfuziológia) 51-17336112-A0056 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická farmakológia, Nové Zámky (Klinická farmakológia) 51-17336112-A0060 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, klinická farmakológia, Nové Zámky (Klinická farmakológia) 64-17336112-A0079 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, klinická mikrobiológia, Nové Zámky (Klinická mikrobiológia) 64-17336112-A0081 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická mikrobiológia, Nové Zámky (Klinická mikrobiológia) 51-17336112-A0057 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, nemocničná krvná banka, Nové Zámky (Nemocničná krvná banka) 64-17336112-A0002 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, patologická anatómia, Nové Zámky (Patologická anatómia) 51-17336112-A0058 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, patologická anatómia, Nové Zámky (Patologická anatómia) 64-17336112-A0082 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, rádiológia, Nové Zámky (Rádiológia) 64-17336112-A0003 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Nové Zámky (Rádiológia, Počítačová tomografia - CT, Mamografia, Sonografia) 51-17336112-A0055 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Nové Zámky (Urológia, Onkológia v urológii) 51-17336112-A0037 urologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky dnes neordinuje
urologická ambulancia ! Urologická ambulancia, Nové Zámky (Urológia) 64-17336112-A0045 urologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
urologická ambulancia ! Urologická ambulancia, Nové Zámky (Onkológia v urológii) 64-17336112-A0046 urologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Nové Zámky (Urológia) 51-17336112-A0036 urologická ambulancia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Nové Zámky (Všeobecné lekárstvo) 51-17336112-A0062 všeobecná ambulancia pre dospelých Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 5587/11A, 94034 Nové Zámky  
všeobecná ambulancia pre dospelých ! Všeobecná ambulancia pre dospelých, Nové Zámky (Všeobecné lekárstvo) 64-17336112-A0011 všeobecná ambulancia pre dospelých Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky  
všeobecná ambulancia pre dospelých ! Všeobecná ambulancia pre dospelých, Nové Zámky (Všeobecné lekárstvo) 64-17336112-A0012 všeobecná ambulancia pre dospelých Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská 11A, 94034 Nové Zámky 7:00 - 10:00 - 14:00 - 15:30
mobilné odberové miesto PCR mobilné odberové miesto, Nové Zámky (Mobilné odberové miesto) 31-17336112-A0001 mobilné odberové miesto Slovenská 2323/11, 94002 Nové Zámky 7:30 - 13:30
PCR Covid-Pass
PCR pre samoplatcov