Preskočiť navigáciu

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

IČO:17335825
Sídlo:Vojtecha Spanyola 1740/43, 01207 Žilina
Web:www.fnspza.sk

Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Verejná lekáreň Lekáreň FARMÁCIA 65-17335825-A0103
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 15:30
Nemocničná lekáreň s výdajom verejnosti Nemocničná lekáreň s výdajom verejnosti 52-17335825-A0001
(Nemocničná lekáreň s výdajom verejnosti) Nemocničná lekáreň s výdajom verejnosti
Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 15:30

Zdravotnícke zariadenia

všeobecná nemocnica ! Všeobecná nemocnica, Vojtecha Spanyola, Žilina (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, JIS neurologická, Neurológia, Psychiatria, JIS pediatrická, Pediatria, JIS gynekologická, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS chirurgická, Chirurgia, JIS ortopedická, Ortopédia, JIS urologická, Urológia, JIS úrazová, úrazová chirurgia, JIS neurochirurgická, Neurochirurgia, Otorinolaryngológia, Oftalmológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Radiačná onkológia, Kardiológia, JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov, Neonatológia, Dlhodobo chorých, Medicína drogových závislostí, Centrálny príjem, Liečebná výživa, Centrálna sterilizácia, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Pediatrická ortopédia, JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov, JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov) 65-17335825-A0064 všeobecná nemocnica Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Vojtecha Spanyola, Žilina (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Neurológia, JIS neurologická, Psychiatria, Pediatria, JIS pediatrická, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS gynekologická, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, JIS ortopedická, Urológia, JIS urologická, úrazová chirurgia, JIS úrazová, Otorinolaryngológia, Oftalmológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Neurochirurgia, JIS neurochirurgická, Radiačná onkológia, Neonatológia, JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov, Dlhodobo chorých, Spondylochirurgia, Onkológia v chirurgii, Pediatrická ortopédia) 51-17335825-A0003 všeobecná nemocnica Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina  
algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, MUDr. Dušan Broďáni, PhD., Žilina (Algeziológia) 51-17335825-A0061 algeziologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
algeziologická ambulancia ! Algeziologická ambulancia, MUDr. Dušan Broďáni, PhD., Žilina, Žilina (Algeziológia) 65-17335825-A0023 algeziologická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, MUDr. Adriana Filová, Žilina (Anestéziológia a intenzívna medicína) 51-17335825-A0064 objednávanie ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny ! Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, MUDr. Adriana Filová, Žilina (Anestéziológia a intenzívna medicína) 65-17335825-A0032 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ambulancia cievnej chirurgie ! Ambulancia cievnej chirurgie a ambulancia chronických rán, Žilina (Cievna chirurgia) 65-17335825-A0025 ambulancia cievnej chirurgie Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie a chronických rán, Žilina (Cievna chirurgia) 51-17335825-A0058 objednávanie ambulancia cievnej chirurgie Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy ! Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Jozef Polko, Žilina (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 65-17335825-A0068 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Monika Kulinová, Žilina (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-17335825-A0055 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 10:30 - 12:30 - 13:00 - 14:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie ! Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (Ambulancia č. 4), Žilina (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 65-17335825-A0024 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie ! Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (Ambulancia č. 8), Žilina (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 65-17335825-A0093 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Ambulancia č. 4 - MUDr. Ľorková, Žilina (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-17335825-A0059 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Ambulancia č. 8, Žilina (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-17335825-A0060 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia klinickej imunológie a alergológie ! Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, MUDr. Anna Šusolíková, Žilina (Pediatrická imunológia a alergiológia) 65-17335825-A0102 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina dnes neordinuje
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, MUDr. Daniel Lúčaník, Žilina (Pediatrická imunológia a alergiológia) 51-17335825-A0048 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia klinickej imunológie a alergológie ! Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Žilina (Klinická imunológia a alergológia) 65-17335825-A0029 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 15:30
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Žilina (Klinická imunológia a alergológia) 51-17335825-A0047 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 15:30
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Alena Thomková, Žilina (Klinická onkológia) 51-17335825-A0072 ambulancia klinickej onkológie Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Andrea Šulgan Murínová, Žilina (Klinická onkológia) 51-17335825-A0042 objednávanie ambulancia klinickej onkológie Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia klinickej onkológie ! Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Ivan Kudera, Žilina (Klinická onkológia) 65-17335825-A0092 ambulancia klinickej onkológie Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Ivan Kudera, Žilina (Klinická onkológia) 51-17335825-A0043 ambulancia klinickej onkológie Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia klinickej onkológie ! Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Zuzana Štofová, Žilina (Klinická onkológia) 65-17335825-A0045 ambulancia klinickej onkológie Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Zuzana Štofová, Žilina (Klinická onkológia) 51-17335825-A0103 ambulancia klinickej onkológie Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia klinickej psychológie ! Ambulancia klinickej psychológie, Mgr. Monika Reitšpís, Žilina (Klinická psychológia) 65-17335825-A0063 ambulancia klinickej psychológie Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Žilina (Klinická psychológia) 51-17335825-A0102 objednávanie ambulancia klinickej psychológie Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:30
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Žilina (Klinická psychológia) 51-17335825-A0062 ambulancia klinickej psychológie Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia lekárskej genetiky ! Ambulancia lekárskej genetiky, MUDr. Ivana Paučinová, Žilina (Lekárska genetika) 65-17335825-A0022 ambulancia lekárskej genetiky Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia lekárskej genetiky Ambulancia lekárskej genetiky, MUDr. Ivana Paučinová, Žilina (Lekárska genetika) 51-17335825-A0065 ambulancia lekárskej genetiky Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia neurochirurgická ! Ambulancia neurochirurgická, Žilina (Neurochirurgia) 65-17335825-A0039 ambulancia neurochirurgická Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ambulancia pediatrickej chirurgie ! Ambulancia pediatrickej chirurgie, MUDr. Adam Hochel, Žilina (Detská chirurgia) 65-17335825-A0069 ambulancia pediatrickej chirurgie Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej chirurgie Ambulancia pediatrickej chirurgie, MUDr. Adam Hochel, Žilina (Detská chirurgia) 51-17335825-A0025 objednávanie ambulancia pediatrickej chirurgie Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej nefrológie Ambulancia pediatrickej nefrológie, MUDr. Juraj Kováčik, Žilina (Pediatrická nefrológia) 51-17335825-A0046 objednávanie ambulancia pediatrickej nefrológie Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia pediatrickej nefrológie ! Ambulancia pediatrickej nefrológie, MUDr. Lucia Filipová, Žilina (Pediatrická nefrológia) 65-17335825-A0030 ambulancia pediatrickej nefrológie Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ortopedická ambulancia Ambulancia pediatrickej ortopédie (deti) - 1, Žilina (Ortopédia, Pediatrická ortopédia) 51-17335825-A0027 objednávanie ortopedická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ortopedická ambulancia Ambulancia pediatrickej ortopédie (deti) - 2, Žilina (Ortopédia, Pediatrická ortopédia) 51-17335825-A0100 objednávanie ortopedická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 8:30 - 12:30
ortopedická ambulancia ! Ambulancia pediatrickej ortopédie (deti), Žilina (Ortopédia, Pediatrická ortopédia) 65-17335825-A0078 ortopedická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie (Detská pľúcna ambulancia), MUDr. Klement Matuška, Žilina (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 51-17335825-A0012 objednávanie ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie ! Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, MUDr. Klement Matuška, Žilina (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 65-17335825-A0033 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia pediatrickej reumatológie ! Ambulancia pediatrickej reumatológie, MUDr. Daniela Salátová, Žilina (Pediatrická reumatológia) 65-17335825-A0028 ambulancia pediatrickej reumatológie Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia pediatrickej reumatológie Ambulancia pediatrickej reumatológie, MUDr. Daniela Salátová, Žilina (Pediatrická reumatológia) 51-17335825-A0050 ambulancia pediatrickej reumatológie Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 8:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia plastickej chirurgie ! Ambulancia pre ochorenia prsnej žľazy, Žilina (Plastická chirurgia) 65-17335825-A0107 ambulancia plastickej chirurgie Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ambulancia plastickej chirurgie Ambulancia pre ochorenia prsnej žľazy, Žilina (Plastická chirurgia) 51-17335825-A0069 objednávanie ambulancia plastickej chirurgie Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ambulancia radiačnej onkológie Ambulancia radiačnej onkológie, Žilina (Radiačná onkológia) 51-17335825-A0071 ambulancia radiačnej onkológie Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia radiačnej onkológie ! Ambulancia radiačnej onkológie, Žilina (Radiačná onkológia) 65-17335825-A0062 ambulancia radiačnej onkológie Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia telovýchovného lekárstva ! Ambulancia telovýchovného lekárstva, MUDr. Pavel Malovič, Žilina (Telovýchovné lekárstvo) 65-17335825-A0070 ambulancia telovýchovného lekárstva Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina dnes neordinuje
ambulancia telovýchovného lekárstva Ambulancia telovýchovného lekárstva, MUDr. Róbert Adamov, PhD., Žilina (Telovýchovné lekárstvo) 51-17335825-A0063 ambulancia telovýchovného lekárstva Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina dnes neordinuje
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, MUDr. Daniela Pomajbová, Žilina (úrazová chirurgia) 51-17335825-A0032 ambulancia úrazovej chirurgie Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 11:00 - 15:00
ambulancia úrazovej chirurgie ! Ambulancia úrazovej chirurgie, MUDr. Jozef Molitor, Žilina (úrazová chirurgia) 65-17335825-A0085 ambulancia úrazovej chirurgie Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 11:00 - 15:00
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, MUDr. Ľuboš Bauček, Žilina (úrazová chirurgia) 51-17335825-A0031 ambulancia úrazovej chirurgie Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia úrazovej chirurgie ! Ambulancia úrazovej chirurgie, MUDr. Ľuboš Bauček, Žilina (úrazová chirurgia) 65-17335825-A0041 ambulancia úrazovej chirurgie Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva 1, Žilina (Vnútorné lekárstvo) 51-17335825-A0005 ambulancia vnútorného lekárstva Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva 2, Žilina (Vnútorné lekárstvo) 51-17335825-A0006 ambulancia vnútorného lekárstva Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva ! Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Adriana Gorelčíková, Žilina (Vnútorné lekárstvo) 65-17335825-A0076 ambulancia vnútorného lekárstva Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva ! Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Viera Blogová, Žilina (Vnútorné lekárstvo) 65-17335825-A0054 ambulancia vnútorného lekárstva Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Vojtecha Spanyola, Žilina 51-17335825-A0002 ambulancia pevnej APS pre deti a dorast FNsP Žilina, Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 16:00 - 22:00
ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Vojtecha Spanyola, Žilina 51-17335825-A0001 ambulancia pevnej APS pre dospelých Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 16:00 - 22:00
urologická ambulancia Andrologicko-sexuologická ambulancia, Žilina (Urológia, Andrológia) 51-17335825-A0030 urologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina dnes neordinuje
urologická ambulancia ! Andrologicko-sexuologická ambulancia, Žilina (Urológia, Andrológia) 65-17335825-A0020 urologická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina dnes neordinuje
chirurgická ambulancia ! Chirurgická ambulancia, MUDr. Pavol Kuchár, Žilina (Chirurgia) 65-17335825-A0046 chirurgická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 6:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr. Pavol Kuchár, Žilina (Chirurgia) 51-17335825-A0023 chirurgická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 6:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
psychiatrická ambulancia CPLDZ - Medicína drogových závislostí, Žilina (Psychiatria, Medicína drogových závislostí) 51-17335825-A0018 objednávanie psychiatrická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina dnes neordinuje
psychiatrická ambulancia ! CPLDZ - Medicína drogových závislostí, Žilina (Medicína drogových závislostí) 65-17335825-A0017 psychiatrická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina dnes neordinuje
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia (kožné), Žilina (Dermatovenerológia) 51-17335825-A0036 dermatovenerologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 13:30 - 14:00 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia (kožné), Žilina (Dermatovenerológia) 65-17335825-A0091 dermatovenerologická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 13:30 - 14:00 - 15:30
stacionár Dermatovenerologická ambulancia (kožné), Žilina (Dermatovenerológia) 51-17335825-A0076 stacionár Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia ! Detská dermatovenerologická ambulancia, Žilina (Detská dermatovenerológia) 65-17335825-A0035 dermatovenerologická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Detská kožná ambulancia, Žilina (Dermatovenerológia, Detská dermatovenerológia) 51-17335825-A0037 objednávanie dermatovenerologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
dom ošetrovateľskej starostlivosti Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Vojtecha Spanyola, Žilina (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 51-17335825-A0097 dom ošetrovateľskej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
endokrinologická ambulancia ! Endokrinologická ambulancia, MUDr. Marianna Korbelová, Žilina (Endokrinológia) 65-17335825-A0002 endokrinologická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, MUDr. Marianna Korbelová, Žilina (Endokrinológia) 51-17335825-A0056 endokrinologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Gastroenterologická ambulancia 2, Žilina (Gastroenterológia) 51-17335825-A0079 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Gastroenterologická ambulancia 2, Žilina (Gastroenterológia) 65-17335825-A0010 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
gastroenterologická ambulancia ! Gastroenterologická ambulancia, MUDr, Peter Ballay, Žilina (Gastroenterológia) 65-17335825-A0067 gastroenterologická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, MUDr. Dušan Polák, Žilina (Gastroenterológia) 51-17335825-A0099 gastroenterologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Žilina (Gastroenterológia) 51-17335825-A0098 gastroenterologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologické centrum - hepatológia, Žilina (Gastroenterológia) 51-17335825-A0051 gastroenterologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia, MUDr. Terézia Poradovská, Žilina (Geriatria) 51-17335825-A0057 geriatrická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 8:00 - 12:30
geriatrická ambulancia ! Geriatrická ambulancia, MUDr. Terézia Poradovská, Žilina (Geriatria) 65-17335825-A0034 geriatrická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 8:00 - 12:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, MUDr. Júlia Holešová, Žilina (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-17335825-A0022 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ! Gynekologická ambulancia, MUDr. Pavol Babjak, Žilina (Gynekológia a pôrodníctvo, Materno-fetálna medicína) 65-17335825-A0097 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, MUDr. Pavol Babjak, Žilina (Gynekológia a pôrodníctvo, Materno-fetálna medicína) 51-17335825-A0021 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ! Gynekologická ambulancia, Žilina (Gynekológia a pôrodníctvo) 65-17335825-A0082 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Žilina (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-17335825-A0020 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
hematologická a transfúziologická ambulancia ! Hematologická a transfúziologická ambulancia, MUDr. Lucia Okonová, Žilina (Hematológia a transfuziológia) 65-17335825-A0031 hematologická a transfúziologická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
hematologická a transfúziologická ambulancia ! Hematologická a transfúziologická ambulancia, MUDr. Marta Kučeráková, Žilina (Hematológia a transfuziológia) 65-17335825-A0096 hematologická a transfúziologická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, MUDr. Marta Kučeráková, Žilina (Hematológia a transfuziológia) 51-17335825-A0045 hematologická a transfúziologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia, MUDr. Igor Štúr, Žilina (Infektológia) 51-17335825-A0007 infektologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30
infektologická ambulancia ! Infektologická ambulancia, MUDr. Igor Štúr, Žilina (Infektológia) 65-17335825-A0053 infektologická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť oftalmológia (aplikácie), číslo dverí 2, Žilina (Oftalmológia) 51-17335825-A0082 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 14:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Žilina (Chirurgia) 65-17335825-A0016 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Žilina (Chirurgia) 51-17335825-A0085 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Žilina (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-17335825-A0083 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Žilina (Gynekológia a pôrodníctvo) 65-17335825-A0014 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, Žilina (Oftalmológia) 65-17335825-A0013 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 14:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Žilina (Ortopédia) 65-17335825-A0015 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Žilina (Ortopédia) 51-17335825-A0084 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, Žilina (Otorinolaryngológia) 51-17335825-A0081 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, Žilina (Otorinolaryngológia) 65-17335825-A0012 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, Žilina (úrazová chirurgia) 51-17335825-A0086 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, Žilina (úrazová chirurgia) 65-17335825-A0101 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Žilina (Urológia) 51-17335825-A0080 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Žilina (Urológia) 65-17335825-A0011 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia - arytmologická, Žilina (Kardiológia) 51-17335825-A0053 kardiologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina dnes neordinuje
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia - preventívna, Žilina (Kardiológia) 51-17335825-A0054 kardiologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Emil Augustín, Žilina (Kardiológia) 51-17335825-A0052 kardiologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
kardiologická ambulancia ! Kardiologická ambulancia, MUDr. Emil Augustín, Žilina (Kardiológia) 65-17335825-A0037 kardiologická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
kardiologická ambulancia ! Kardiologická ambulancia, MUDr. František Golas, Žilina (Kardiológia) 65-17335825-A0080 kardiologická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
kardiologická ambulancia ! Kardiologická ambulancia, MUDr. Ján Lehotský, Žilina (Kardiológia) 65-17335825-A0079 kardiologická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Mamografia a sono prsníkov, Žilina (Rádiológia, Počítačová tomografia - CT) 51-17335825-A0094 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina  
mobilné odberové miesto Mobilné odberové miesto, Žilina (Mobilné odberové miesto) 34-17335825-A0002 mobilné odberové miesto Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina (za rampami pre vjazd vozidiel v smere od ul. Nemocničná), Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 10:00 - 13:00
PCR Covid-Pass
pediatrická ambulancia Neonatologická ambulancia, Žilina (Pediatria, Neonatológia) 51-17335825-A0066 pediatrická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:30 - 12:00 - 12:30 - 14:30
ambulancia neurochirurgická Neurochirurgická ambulancia, Žilina (Neurochirurgia) 51-17335825-A0033 objednávanie ambulancia neurochirurgická Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
neurologická ambulancia ! Neurologická ambulancia, MUDr. Eva Hrobáriková, Žilina (Neurológia) 65-17335825-A0099 neurologická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 14:00 - 15:00 - 8:30 - 12:30
neurologická ambulancia ! Neurologická ambulancia, MUDr. Eva Hrobáriková, Žilina (Neurológia) 65-17335825-A0098 neurologická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 8:30 - 12:30 - 13:00 - 14:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Eva Hrobáriková, Žilina (Neurológia) 51-17335825-A0014 neurologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 8:30 - 12:30 - 13:00 - 14:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Eva Hrobáriková, Žilina (Neurológia) 51-17335825-A0015 neurologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 14:00 - 15:00 - 8:30 - 12:30
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Jozef Hudcovský, Žilina (Neurológia) 51-17335825-A0013 objednávanie neurologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
neurologická ambulancia ! Neurologická ambulancia,MUDr. Jozef Hudcovský, Žilina (Neurológia) 65-17335825-A0051 neurologická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia - kataraktová, č. dverí 3 (termín operácie), Žilina (Oftalmológia) 51-17335825-A0041 oftalmologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 13:15 - 13:45 - 15:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia - laserová a glaukómová, č. dverí 5, Žilina (Oftalmológia) 51-17335825-A0039 oftalmologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 13:15 - 13:45 - 15:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia - príjmová, č. dverí 1, Žilina (Oftalmológia) 51-17335825-A0038 oftalmologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia - VPDM a DEM, č. dverí 4, Žilina (Oftalmológia) 51-17335825-A0040 oftalmologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 13:15 - 13:45 - 15:30
oftalmologická ambulancia ! Oftalmologická ambulancia, MUDr. David Herle, Žilina (Oftalmológia) 65-17335825-A0088 oftalmologická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 13:15 - 13:45 - 15:30
oftalmologická ambulancia ! Oftalmologická ambulancia, MUDr. David Herle, Žilina (Oftalmológia) 65-17335825-A0090 oftalmologická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 13:15 - 13:45 - 15:30
oftalmologická ambulancia ! Oftalmologická ambulancia, MUDr. David Herle, Žilina (Oftalmológia) 65-17335825-A0089 oftalmologická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 13:15 - 13:45 - 15:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Michal Štubňa, PhD., Žilina (Oftalmológia) 51-17335825-A0101 oftalmologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 8:00 - 14:00
oftalmologická ambulancia ! Oftalmologická ambulancia, MUDr. Mikulas Alexík, Žilina (Oftalmológia) 65-17335825-A0036 oftalmologická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
chirurgická ambulancia ! Onko-chirurgická ambulancia, Žilina (Chirurgia, Onkológia v chirurgii) 65-17335825-A0019 chirurgická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina dnes neordinuje
chirurgická ambulancia Onko-chirurgická ambulancia, Žilina (Chirurgia, Onkológia v chirurgii) 51-17335825-A0024 objednávanie chirurgická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina dnes neordinuje
hematologická a transfúziologická ambulancia Onko-hematologická ambulancia, Žilina (Hematológia a transfuziológia) 51-17335825-A0044 hematologická a transfúziologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
pediatrická ambulancia Onko-hematologická pediatrická ambulancia, Žilina (Pediatria) 51-17335825-A0068 objednávanie pediatrická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina dnes neordinuje
urologická ambulancia Onko-urologická ambulancia, Žilina (Urológia, Onkológia v urológii) 51-17335825-A0029 objednávanie urologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 21.12.2022 do 21.12.2022
od 28.12.2022 do 28.12.2022
Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 12:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ! Onkologyn ambulancia, Žilina (Gynekológia a pôrodníctvo) 65-17335825-A0083 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina dnes neordinuje
ortopedická ambulancia Ortopedická konziliárna ambulancia dospelí, Žilina (Ortopédia) 51-17335825-A0070 objednávanie ortopedická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ortopedická ambulancia ! Ortopedická konziliárna ambulancia dospelí, Žilina (Ortopédia) 65-17335825-A0077 ortopedická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ortopedická ambulancia ! Ortopedická prijímová ambulancia dospelí, Žilina (Ortopédia) 65-17335825-A0044 ortopedická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ortopedická ambulancia Ortopedická prijímová ambulancia dospelí, Žilina (Ortopédia) 51-17335825-A0026 objednávanie ortopedická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia ! Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Denisa Adamová, Žilina (Otorinolaryngológia) 65-17335825-A0087 otorinolaryngologická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Jana Haľková, Žilina (Otorinolaryngológia) 51-17335825-A0034 otorinolaryngologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia ! Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Patrik Žabka, Žilina (Otorinolaryngológia) 65-17335825-A0086 otorinolaryngologická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 13:00 - 15:00
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Patrik Žabka, Žilina (Otorinolaryngológia) 51-17335825-A0035 otorinolaryngologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 13:00 - 15:00
pediatrická ambulancia ! Pediatrická ambulancia, MUDr, Dana Mrázová, Žilina (Pediatria) 65-17335825-A0104 pediatrická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina dnes neordinuje
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, MUDr. Ľubomíra Branická, Žilina (Pediatria) 51-17335825-A0067 pediatrická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
pediatrická ambulancia ! Pediatrická ambulancia, MUDr. Mária Stančíková, Žilina (Neonatológia) 65-17335825-A0026 pediatrická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 11:30 - 14:30
pediatrická ambulancia ! Pediatrická ambulancia, MUDr. Miriama Gjerová, Žilina (Pediatria) 65-17335825-A0095 pediatrická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Jaroslava Malčovská, Žilina (Pneumológia a ftizeológia) 65-17335825-A0073 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Kleinová, Žilina (Pneumológia a ftizeológia) 51-17335825-A0011 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Žilina (Pneumológia a ftizeológia) 51-17335825-A0009 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Žilina (Pneumológia a ftizeológia) 51-17335825-A0010 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 6:30 - 12:30 - 13:00 - 15:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Žilina (Pneumológia a ftizeológia) 51-17335825-A0008 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ! Prijímová gynekologická ambulancia, Žilina (Gynekológia a pôrodníctvo) 65-17335825-A0081 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Prijímová gynekologická ambulancia, Žilina (Gynekológia a pôrodníctvo, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 51-17335825-A0019 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
psychiatrická ambulancia ! Psychiatrická ambulancia, MUDr. Judita Hrabovská, Žilina (Psychiatria) 65-17335825-A0050 psychiatrická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr. Judita Hrabovská, Žilina (Psychiatria) 51-17335825-A0016 psychiatrická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr. Martina Hanzelová, Žilina (Psychiatria) 51-17335825-A0017 psychiatrická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
psychiatrická ambulancia ! Psychiatrická ambulancia, MUDr. Martina Hanzelová, Žilina (Psychiatria) 65-17335825-A0094 psychiatrická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia radiačnej onkológie Radiačná onkológia - ortopedickí pacienti, Žilina (Radiačná onkológia) 51-17335825-A0049 objednávanie ambulancia radiačnej onkológie Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! Rádiológia, mamografické pracovisko, MUDr. Jarmila Hrtánková, Žilina (Rádiológia) 65-17335825-A0106 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! Rádiológia, sonografické pracovisko, MUDr. Jarmila Hrtánková, Žilina (Rádiológia) 65-17335825-A0008 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Sonografické pracovisko, MUDr. Martin Molnár, MPH, Žilina (Rádiológia) 51-17335825-A0093 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina  
stacionár ! Stacionár, neurológia, Žilina (Neurológia) 65-17335825-A0058 stacionár Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 6:00 - 15:30
stacionár Stacionár, neurológia, Žilina (Neurológia) 51-17335825-A0075 stacionár Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 6:00 - 15:30
stacionár Stacionár, otorinolaryngológia, MUDr. Monika Dolejší, Žilina (Otorinolaryngológia) 51-17335825-A0074 stacionár Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina  
stacionár ! Stacionár, otorinolaryngológia, Žilina (Otorinolaryngológia) 65-17335825-A0059 stacionár Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
stacionár ! Stacionár, pediatria, Žilina (Pediatria) 65-17335825-A0056 stacionár Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
stacionár Stacionár, pediatria, Žilina (Pediatria) 51-17335825-A0077 stacionár Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina  
stacionár Stacionár, psychiatria, MUDr. Monika Rosivalová, Žilina (Psychiatria) 51-17335825-A0073 stacionár Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 8:00 - 14:00
stacionár ! Stacionár, psychiatria, Žilina (Psychiatria) 65-17335825-A0060 stacionár Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 8:00 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, centrálna sterilizácia, Žilina (Centrálna sterilizácia) 51-17335825-A0096 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, centrálna sterilizácia, Žilina (Centrálna sterilizácia) 65-17335825-A0100 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika 1, Žilina (Funkčná diagnostika) 51-17335825-A0090 objednávanie zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 9:00 - 12:30 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika 2, Žilina (Funkčná diagnostika) 51-17335825-A0091 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, funkčná diagnostika, Žilina (Funkčná diagnostika) 65-17335825-A0105 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, funkčná diagnostika, Žilina (Funkčná diagnostika) 65-17335825-A0006 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 9:00 - 12:30 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Žilina (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-17335825-A0092 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Žilina (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 65-17335825-A0007 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Žilina (Hematológia a transfuziológia) 65-17335825-A0003 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Žilina (Hematológia a transfuziológia) 51-17335825-A0087 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, lekárska genetika, Žilina (Lekárska genetika) 51-17335825-A0095 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, lekárska genetika, Žilina (Lekárska genetika) 65-17335825-A0009 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, patologická anatómia, Žilina (Patologická anatómia) 65-17335825-A0004 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, patologická anatómia, Žilina (Patologická anatómia) 51-17335825-A0088 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, radiačná onkológia, Žilina (Radiačná onkológia) 65-17335825-A0005 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia, Žilina (Radiačná onkológia) 51-17335825-A0089 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Žilina (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 65-17335825-A0047 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina  
urologická ambulancia ! Urolitologická ambulancia, MUDr. Ľubomír Čimbora, Žilina (Urológia) 65-17335825-A0084 urologická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30
urologická ambulancia Urolitologická ambulancia(kameňová ambulancia) a detská urologická poradňa, Žilina (Urológia) 51-17335825-A0028 objednávanie urologická ambulancia Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30
urologická ambulancia ! Uroonkologická ambulancia, Žilina (Urológia, Onkológia v urológii) 65-17335825-A0021 urologická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 12:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Uvedený čas v sms neplatí. Pacienti sú vyšetrovaní v poradí, v akom prídu. Pľúcna ambulancia, MUDr. Anna Tatárová., Žilina (Pneumológia a ftizeológia) 65-17335825-A0052 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Uvedený čas v sms neplatí. Pacienti sú vyšetrovaní v poradí, v akom prídu. Pľúcna ambulancia, MUDr. Mária Palúchová., Žilina (Pneumológia a ftizeológia) 65-17335825-A0072 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Uvedený čas(7:30)v sms neplatí.Pacienti sú vyšetrovaní v poradí,v akom prídu. Pľúcna ambulancia, MUDr. Mária Kleinová., Žilina (Pneumológia a ftizeológia) 65-17335825-A0074 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
mobilné odberové miesto Veľkokapacitné mobilné odberové miesto - PCR a Ag testy, Žilina (Mobilné odberové miesto) 34-17335825-A0001 objednávanie mobilné odberové miesto Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina (za rampami pre vjazd vozidiel v smere od ul. Nemocničná), Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 6:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Lenka Staníková, Žilina (Pediatria) 51-17335825-A0105 všeobecná ambulancia pre deti a dorast Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Dagmar Sudeková, Žilina (Všeobecné lekárstvo) 51-17335825-A0104 všeobecná ambulancia pre dospelých Vojtecha Spanyola 1740/43, 01001 Žilina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
stacionár ! Zákroková dermatovenerologická ambulancia (vyberanie znamienok, tumorčekov, probatórne excízie), Žilina (Dermatovenerológia) 65-17335825-A0057 stacionár Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina 7:00 - 18:00
liečebňa Liečebňa, Považský Chlmec, Žilina (Psychiatria, Medicína drogových závislostí) 51-17335825-A0004 liečebňa Považský Chlmec 278, 01001 Žilina  
stacionár ! Stacionár, medicína drogových závislostí, Žilina (Medicína drogových závislostí) 65-17335825-A0055 stacionár Považský Chlmec 278, 01001 Žilina dnes neordinuje
stacionár Stacionár, psychiatria, Žilina (Psychiatria, Medicína drogových závislostí) 51-17335825-A0078 stacionár Považský Chlmec 278, 01001 Žilina dnes neordinuje