Preskočiť navigáciu

Všeobecná nemocnica, Vojtecha Spanyola, Žilina, (Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina)

Druh zariadenia: všeobecná nemocnica všeobecná nemocnica
Identifikátor: 51-17335825-A0003
Odborné zameranie: vnútorné lekárstvo
JIS interná
neurológia
JIS neurologická
psychiatria
pediatria
JIS pediatrická
gynekológia a pôrodníctvo
JIS gynekologická
chirurgia
JIS chirurgická
ortopédia
JIS ortopedická
urológia
JIS urologická
úrazová chirurgia
JIS úrazová
otorinolaryngológia
oftalmológia
anestéziológia a intenzívna medicína
fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
neurochirurgia
JIS neurochirurgická
radiačná onkológia
neonatológia
JRSN - jednotka resuscitačnej starostlivosti o novorodencov
dlhodobo chorých
spondylochirurgia
onkológia v chirurgii
pediatrická ortopédia
Miesto prevádzkovania:
Vojtecha Spanyola  1740/43
01001  Žilina
Poisťovne: VšZP, Dôvera, Union
Poskytovateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Vojtecha Spanyola  1740/43
01207  Žilina
IČO: 17335825
Telefón:

+421 415110190

Ďalšie zariadenia prevádzkované v areáli nemocnice

algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, MUDr. Dušan Broďáni, PhD.. 51-17335825-A0061 algeziologická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, MUDr. Adriana Filová. 51-17335825-A0064 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie a chronických rán. 51-17335825-A0058 ambulancia cievnej chirurgie 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Monika Kulinová. 51-17335825-A0055 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy 10:30 - 12:30 - 13:00 - 14:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Ambulancia č. 4 - MUDr. Ľorková. Ambulancia č. 4, 51-17335825-A0059 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Ambulancia č. 8. Ambulancia č. 8, 51-17335825-A0060 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, MUDr. Daniel Lúčaník. Ambulancia klinickej imunológie a alergológie 2, 51-17335825-A0048 ambulancia klinickej imunológie a alergológie 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie. Ambulancia klinickej imunológie a alergológie 1, 51-17335825-A0047 ambulancia klinickej imunológie a alergológie 7:00 - 15:30
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Alena Thomková. Ambulancia klinickej onkológie 3, 51-17335825-A0072 ambulancia klinickej onkológie 7:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Andrea Šulgan Murínová. Ambulancia klinickej onkológie 1, 51-17335825-A0042 ambulancia klinickej onkológie 7:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Ivan Kudera. Ambulancia klinickej onkológie 2, 51-17335825-A0043 ambulancia klinickej onkológie 7:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Zuzana Štofová. Ambulancia klinickej onkológie 2, 51-17335825-A0103 ambulancia klinickej onkológie 7:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie. 51-17335825-A0062 ambulancia klinickej psychológie 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie. 51-17335825-A0102 ambulancia klinickej psychológie 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:30
ambulancia lekárskej genetiky Ambulancia lekárskej genetiky, MUDr. Ivana Paučinová. 51-17335825-A0065 ambulancia lekárskej genetiky 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia pediatrickej chirurgie Ambulancia pediatrickej chirurgie, MUDr. Adam Hochel. 51-17335825-A0025 ambulancia pediatrickej chirurgie 11:30 - 15:30
ambulancia pediatrickej nefrológie Ambulancia pediatrickej nefrológie, MUDr. Juraj Kováčik. V budove detskej polikliniky (bočný vchod zo strany vrátnice)., 51-17335825-A0046 ambulancia pediatrickej nefrológie 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ortopedická ambulancia Ambulancia pediatrickej ortopédie (deti) - 1. Detská poliklinika (na prízemí), 51-17335825-A0027 ortopedická ambulancia 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ortopedická ambulancia Ambulancia pediatrickej ortopédie (deti) - 2. Detská poliklinika (na prízemí), 51-17335825-A0100 ortopedická ambulancia 8:30 - 12:30
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie (Detská pľúcna ambulancia), MUDr. Klement Matuška. V budove detskej polikliniky pri vstupe na prízemí - vpravo., 51-17335825-A0012 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia pediatrickej reumatológie Ambulancia pediatrickej reumatológie, MUDr. Daniela Salátová. 51-17335825-A0050 ambulancia pediatrickej reumatológie dnes neordinuje
ambulancia plastickej chirurgie Ambulancia pre ochorenia prsnej žľazy. 1. poschodie, 51-17335825-A0069 ambulancia plastickej chirurgie dnes neordinuje
ambulancia radiačnej onkológie Ambulancia radiačnej onkológie. 51-17335825-A0071 ambulancia radiačnej onkológie 7:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
ambulancia telovýchovného lekárstva Ambulancia telovýchovného lekárstva, MUDr. Róbert Adamov, PhD.. 51-17335825-A0063 ambulancia telovýchovného lekárstva 15:30 - 18:00
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, MUDr. Daniela Pomajbová. Ambulancia úrazovej chirurgie 2, 51-17335825-A0032 ambulancia úrazovej chirurgie 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, MUDr. Ľuboš Bauček. Ambulancia úrazovej chirurgie 1, 51-17335825-A0031 ambulancia úrazovej chirurgie 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva 1. 51-17335825-A0005 ambulancia vnútorného lekárstva 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva 2. 51-17335825-A0006 ambulancia vnútorného lekárstva 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
urologická ambulancia Andrologicko-sexuologická ambulancia. Urologická ambulancia 3, 51-17335825-A0030 urologická ambulancia dnes neordinuje
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr. Pavol Kuchár. Chirurgická ambulancia 1, 51-17335825-A0023 chirurgická ambulancia 6:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
psychiatrická ambulancia CPLDZ - Medicína drogových závislostí. psychiarická ambulancia 3, 51-17335825-A0018 psychiatrická ambulancia dnes neordinuje
stacionár Dermatovenerologická ambulancia (kožné). 51-17335825-A0076 stacionár 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia (kožné). Dermatovenerologická ambulancia 1, 51-17335825-A0036 dermatovenerologická ambulancia 7:00 - 13:30 - 14:00 - 15:30
dermatovenerologická ambulancia Detská kožná ambulancia. Areál FNsP Žilina (objekt B, budova detskej polikliniky, 1. poschodie), 51-17335825-A0037 dermatovenerologická ambulancia 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, MUDr. Marianna Korbelová. 51-17335825-A0056 endokrinologická ambulancia 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Gastroenterologická ambulancia 2. 51-17335825-A0079 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, MUDr. Dušan Polák. 51-17335825-A0099 gastroenterologická ambulancia 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia. 51-17335825-A0098 gastroenterologická ambulancia 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologické centrum - hepatológia. 51-17335825-A0051 gastroenterologická ambulancia 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia, MUDr. Terézia Poradovská. 51-17335825-A0057 geriatrická ambulancia 8:00 - 12:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, MUDr. Júlia Holešová. Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 4, 51-17335825-A0022 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, MUDr. Pavol Babjak. Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 3, 51-17335825-A0021 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia. Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 2, 51-17335825-A0020 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia dnes neordinuje
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, MUDr. Marta Kučeráková. hematologicko-transfuziologická ambulancia 2, 51-17335825-A0045 hematologická a transfúziologická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia, MUDr. Igor Štúr. 51-17335825-A0007 infektologická ambulancia 7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť oftalmológia (aplikácie), číslo dverí 2. 51-17335825-A0082 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti 7:00 - 14:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia. 51-17335825-A0085 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo. 51-17335825-A0083 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia. 51-17335825-A0084 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia. 51-17335825-A0081 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia. 51-17335825-A0086 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia. 51-17335825-A0080 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia - arytmologická. Kardiologická ambulancia 2, arytmologická ambulancia, 51-17335825-A0053 kardiologická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia - preventívna. Kardiologická ambulancia 3, 51-17335825-A0054 kardiologická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Emil Augustín. Kardiologická ambulancia 1, 51-17335825-A0052 kardiologická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Mamografia a sono prsníkov. pavilón rádiológie, 51-17335825-A0094 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
pediatrická ambulancia Neonatologická ambulancia. Pediatrická ambulancia 1, 51-17335825-A0066 pediatrická ambulancia dnes neordinuje
ambulancia neurochirurgická Neurochirurgická ambulancia. pavilón B, 51-17335825-A0033 ambulancia neurochirurgická 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Eva Hrobáriková. Neurologická ambulancia 2, 51-17335825-A0014 neurologická ambulancia 9:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Eva Hrobáriková. Neurologická ambulancia 3, 51-17335825-A0015 neurologická ambulancia dnes neordinuje
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Jozef Hudcovský. Neurologická ambulancia 1, 51-17335825-A0013 neurologická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia - kataraktová, č. dverí 3 (termín operácie). Oftalmologická ambulancia 4, kataraktová, 51-17335825-A0041 oftalmologická ambulancia 7:00 - 13:15 - 13:45 - 15:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia - laserová a glaukómová, č. dverí 5. Oftalmologická ambulancia 2, laserová a glaukómová, 51-17335825-A0039 oftalmologická ambulancia 7:00 - 13:15 - 13:45 - 15:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia - príjmová, č. dverí 1. Oftalmologická ambulancia 1, príjmová, 51-17335825-A0038 oftalmologická ambulancia 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia - VPDM a DEM, č. dverí 4. Oftalmologická ambulancia 3, VPDM a DEM, 51-17335825-A0040 oftalmologická ambulancia 7:00 - 13:15 - 13:45 - 15:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Michal Štubňa, PhD.. 51-17335825-A0101 oftalmologická ambulancia 8:00 - 14:00
chirurgická ambulancia Onko-chirurgická ambulancia. Chirurgická ambulancia 2, 51-17335825-A0024 chirurgická ambulancia 7:00 - 11:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Onko-hematologická ambulancia. hematologicko-transfuziologická ambulancia 1, 51-17335825-A0044 hematologická a transfúziologická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
pediatrická ambulancia Onko-hematologická pediatrická ambulancia. Budova detskej polikliniky (pavilón B), 1. poschodie, ambulancia číslo dverí 9, 51-17335825-A0068 pediatrická ambulancia dnes neordinuje
urologická ambulancia Onko-urologická ambulancia. Urologická ambulancia 2, 51-17335825-A0029 urologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 20.12.2023 do 09.01.2024
8:00 - 13:00
ortopedická ambulancia Ortopedická konziliárna ambulancia dospelí. Ortopedická ambulancia 2, 51-17335825-A0070 ortopedická ambulancia 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
ortopedická ambulancia Ortopedická prijímová ambulancia dospelí. Ortopedická ambulancia 1, 51-17335825-A0026 ortopedická ambulancia 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Jana Haľková. Otorinolaryngologická ambulancia 1, 51-17335825-A0034 otorinolaryngologická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Patrik Žabka. Otorinolaryngologická ambulancia 2, 51-17335825-A0035 otorinolaryngologická ambulancia 13:00 - 15:00
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, MUDr. Ľubomíra Branická. Pediatrická ambulancia 2, 51-17335825-A0067 pediatrická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, MUDr. Kleinová. Pneumologicko-ftizeologická ambulancia 4, 51-17335825-A0011 pneumologicko-ftizeologická ambulancia 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia. Pneumologicko-ftizeologická ambulancia 2, 51-17335825-A0009 pneumologicko-ftizeologická ambulancia 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia. Pneumologicko-ftizeologická ambulancia 3, 51-17335825-A0010 pneumologicko-ftizeologická ambulancia 6:30 - 12:30 - 13:00 - 15:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia. Pneumologicko-ftizeologická ambulancia 1, 51-17335825-A0008 pneumologicko-ftizeologická ambulancia dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Prijímová gynekologická ambulancia. Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 1, 51-17335825-A0019 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia 7:00 - 12:30 - 13:00 - 15:30
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr. Judita Hrabovská. Psychiatrická ambulancia 1, 51-17335825-A0016 psychiatrická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr. Martina Hanzelová. Psychiatrická ambulancia 2, 51-17335825-A0017 psychiatrická ambulancia 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia radiačnej onkológie Radiačná onkológia - ortopedickí pacienti. pavilón D, 51-17335825-A0049 ambulancia radiačnej onkológie 7:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Sonografické pracovisko, MUDr. Martin Molnár, MPH. pavilón rádiológie, 51-17335825-A0093 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
stacionár Stacionár, neurológia. 51-17335825-A0075 stacionár 6:00 - 15:30
stacionár Stacionár, otorinolaryngológia, MUDr. Monika Dolejší. 51-17335825-A0074 stacionár  
stacionár Stacionár, pediatria. 51-17335825-A0077 stacionár  
stacionár Stacionár, psychiatria, MUDr. Monika Rosivalová. 51-17335825-A0073 stacionár 8:00 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, centrálna sterilizácia. 51-17335825-A0096 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika 1. Funkčná diagnostika 1, 51-17335825-A0090 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:00 - 9:00 - 12:30 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika 2. Funkčná diagnostika 2, 51-17335825-A0091 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. 51-17335825-A0092 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia. 51-17335825-A0087 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, lekárska genetika. 51-17335825-A0095 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, patologická anatómia. 51-17335825-A0088 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia. 51-17335825-A0089 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek 7:00 - 12:30 - 13:00 - 14:00
urologická ambulancia Urolitologická ambulancia(kameňová ambulancia) a detská urologická poradňa. Urologická ambulancia 1, 51-17335825-A0028 urologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 03.07.2023 do 31.08.2023
od 11.04.2023 do 12.04.2023
od 18.12.2023 do 09.01.2024
od 19.12.2023 do 10.01.2024
7:00 - 13:00 - 13:30 - 15:30
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, MUDr. Lenka Staníková. 51-17335825-A0105 všeobecná ambulancia pre deti a dorast 7:00 - 12:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Dagmar Sudeková. 51-17335825-A0104 všeobecná ambulancia pre dospelých 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
Nahlásiť chybu na stránke
Nevyplnili ste opis problému.
Ďakujeme za upozornenie.