Preskočiť navigáciu

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca

IČO:17335469
Sídlo:Palárikova 2311, 02216 Čadca
Web:www.kysuckanemocnica.sk

Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Verejná lekáreň Lekáreň Kysuckej nemocnice 65-17335469-A0036
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Palárikova 2311/57, 02201 Čadca 7:00 - 15:30
Nemocničná lekáreň s výdajom verejnosti Nemocničná lekáreň s výdajom verejnosti 52-17335469-A0001
(Nemocničná lekáreň s výdajom verejnosti) Nemocničná lekáreň s výdajom verejnosti
oddelenie výdaja liekov pre verejnosť, Palárikova 2311/57, 02201 Čadca 7:00 - 15:00

Zdravotnícke zariadenia

všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Palárikova, Čadca (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Neurológia, JIS neurologická, Pediatria, JIS pediatrická, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS gynekologická, Chirurgia, JIS chirurgická, úrazová chirurgia, JIS úrazová, Anestéziológia a intenzívna medicína, Neonatológia, JISN / jednotka intenzívnej starostlivosti o novorodencov, Dlhodobo chorých, Paliatívna medicína, Ošetrovateľstvo, Liečebná výživa, Centrálna sterilizácia) 65-17335469-A0035 všeobecná nemocnica Palárikova 2311/57, 02201 Čadca  
algeziologická ambulancia ! Algeziologická ambulancia, Čadca (Algeziológia) 65-17335469-A0061 algeziologická ambulancia Palárikova 2311/57, 02201 Čadca  
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Čadca (Anestéziológia a intenzívna medicína) 65-17335469-A0009 objednávanie ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Palárikova 2311/57, 02201 Čadca 8:00 - 14:00
ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie, Čadca (Cievna chirurgia) 65-17335469-A0017 ambulancia cievnej chirurgie Palárikova 2311/57, 02201 Čadca 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrická a liečebnej rehabilitácie 1: MUDr. Katarzyna Križková, Čadca (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 65-17335469-A0013 objednávanie ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Palárikova 2311/57, 02201 Čadca 7:00 - 11:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrická a liečebnej rehabilitácie 2, Čadca (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 65-17335469-A0012 objednávanie ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Palárikova 2311/57, 02201 Čadca 11:00 - 15:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Čadca (Klinická imunológia a alergológia, Pediatrická imunológia a alergiológia) 65-17335469-A0053 objednávanie ambulancia klinickej imunológie a alergológie Palárikova 2311/57, 02201 Čadca 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie, Čadca (Klinická logopédia) 65-17335469-A0051 ambulancia klinickej logopédie Palárikova 2311/57, 02201 Čadca 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Čadca (Klinická onkológia) 65-17335469-A0020 ambulancia klinickej onkológie Palárikova 2311/57, 02201 Čadca 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
ambulancia paliatívnej medicíny Ambulancia paliatívnej medicíny, Čadca (Paliatívna medicína) 65-17335469-A0057 ambulancia paliatívnej medicíny Palárikova 2311/57, 02201 Čadca 7:30 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia pediatrickej nefrológie Ambulancia pediatrickej nefrológie, Čadca (Pediatrická nefrológia) 65-17335469-A0058 ambulancia pediatrickej nefrológie Palárikova 2311/57, 02201 Čadca  
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, Čadca (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 65-17335469-A0054 objednávanie ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Palárikova 2311/57, 02201 Čadca dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej reumatológie Ambulancia pediatrickej reumatológie, Čadca (Pediatrická reumatológia) 65-17335469-A0056 ambulancia pediatrickej reumatológie Palárikova 2311/57, 02201 Čadca dnes neordinuje
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, Čadca (úrazová chirurgia) 65-17335469-A0016 ambulancia úrazovej chirurgie Palárikova 2311/57, 02201 Čadca 7:00 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Jana Maslíková, Čadca (Vnútorné lekárstvo) 65-17335469-A0050 objednávanie ambulancia vnútorného lekárstva Palárikova 2311/57, 02201 Čadca 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Jana Masliková, Čadca (Vnútorné lekárstvo) 65-17335469-A0022 objednávanie ambulancia vnútorného lekárstva Palárikova 2311/57, 02201 Čadca dnes neordinuje
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Čadca (Chirurgia) 65-17335469-A0032 chirurgická ambulancia Palárikova 2311/57, 02201 Čadca 7:00 - 15:00
dermatovenerologická ambulancia ! Dermatovenerologická ambulancia, Čadca (Dermatovenerológia) 65-17335469-A0044 dermatovenerologická ambulancia Palárikova 2311/57, 02201 Čadca
Zariadenie bolo zrušené k 17.05.2023
dom ošetrovateľskej starostlivosti Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Palárikova, Čadca (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 65-17335469-A0001 dom ošetrovateľskej starostlivosti Palárikova 2311/57, 02201 Čadca  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Fyziatrická a liečebná rehabilitácia - floating, Čadca (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 65-17335469-A0028 objednávanie zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Palárikova 2311/57, 02201 Čadca 7:00 - 15:00
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia, Čadca (Geriatria) 65-17335469-A0006 geriatrická ambulancia Palárikova 2311/57, 02201 Čadca 10:00 - 13:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Čadca (Gynekológia a pôrodníctvo) 65-17335469-A0039 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Palárikova 2311/57, 02201 Čadca 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, Čadca (Hematológia a transfuziológia) 65-17335469-A0015 objednávanie hematologická a transfúziologická ambulancia Palárikova 2311/57, 02201 Čadca 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Čadca (Chirurgia) 65-17335469-A0005 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Palárikova 2311/57, 02201 Čadca
Zariadenie bolo zrušené k 11.08.2023
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Čadca (Gynekológia a pôrodníctvo) 65-17335469-A0004 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Palárikova 2311/57, 02201 Čadca
Zariadenie bolo zrušené k 11.08.2023
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, Čadca (Otorinolaryngológia) 65-17335469-A0003 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Palárikova 2311/57, 02201 Čadca
Zariadenie bolo zrušené k 11.08.2023
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, Čadca (úrazová chirurgia) 65-17335469-A0041 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Palárikova 2311/57, 02201 Čadca
Zariadenie bolo zrušené k 11.08.2023
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Čadca (Kardiológia) 65-17335469-A0031 kardiologická ambulancia Palárikova 2311/57, 02201 Čadca dnes neordinuje
mobilné odberové miesto Mobilné odberové miesto, Čadca (Mobilné odberové miesto) 35-17335469-A0001 mobilné odberové miesto Palárikova 2311/57, 02201 Čadca 7:00 - 12:00
PCR Covid-Pass
PCR pre samoplatcov
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Čadca (Neurológia) 65-17335469-A0049 objednávanie neurologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 19.04.2024 do 19.04.2024
Palárikova 2311/57, 02201 Čadca dnes neordinuje
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Čadca (Neurológia) 65-17335469-A0007 neurologická ambulancia Palárikova 2311/57, 02201 Čadca 7:00 - 15:00
stacionár Objednávanie náhradníkov na očkovanie, Čadca (Vnútorné lekárstvo) 65-17335469-A0026 objednávanie stacionár Palárikova 2311/57, 02201 Čadca 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
infektologická ambulancia ! Odber krvi na protilátky, Čadca (Infektológia) 65-17335469-A0010 objednávanie infektologická ambulancia Palárikova 2311/57, 02201 Čadca
Zariadenie bolo zrušené k 03.03.2022
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Oddelenie laboratórnej medicíny, Čadca (Klinická biochémia) 65-17335469-A0038 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Palárikova 2311/57, 02201 Čadca  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Oddelenie laboratórnej medicíny, Čadca (Klinická mikrobiológia, Centrálna sterilizácia) 65-17335469-A0029 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Palárikova 2311/57, 02201 Čadca  
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Ján Martiška, Čadca (Otorinolaryngológia) 65-17335469-A0014 objednávanie otorinolaryngologická ambulancia Palárikova 2311/57, 02201 Čadca dnes neordinuje
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Čadca (Pediatria) 65-17335469-A0011 pediatrická ambulancia Palárikova 2311/57, 02201 Čadca 8:00 - 12:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Rádiologické oddelenie, Čadca (Urológia) 65-17335469-A0060 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Palárikova 2311/57, 02201 Čadca  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Rádiologické oddelenie, Čadca (Rádiológia) 65-17335469-A0027 objednávanie zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Palárikova 2311/57, 02201 Čadca 7:00 - 14:00 - 15:30 - 7:00
stacionár ! Stacionár, dermatovenerológia, Čadca (Dermatovenerológia) 65-17335469-A0043 stacionár Palárikova 2311/57, 02201 Čadca
Zariadenie bolo zrušené k 11.08.2023
stacionár Stacionár, neurológia, Čadca (Neurológia) 65-17335469-A0025 objednávanie stacionár Palárikova 2311/57, 02201 Čadca  
stacionár Stacionár, otorinolaryngológia, Čadca (Otorinolaryngológia) 65-17335469-A0024 stacionár Palárikova 2311/57, 02201 Čadca  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Čadca (Hematológia a transfuziológia) 65-17335469-A0030 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Palárikova 2311/57, 02201 Čadca 6:00 - 9:00
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Čadca (Urológia) 65-17335469-A0059 objednávanie urologická ambulancia Palárikova 2311/57, 02201 Čadca 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci ! Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci, Palárikova, Čadca (Rýchla zdravotná pomoc) 51-17335469-A0001 ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, 02216 Čadca
Zariadenie bolo zrušené k 26.04.2020
ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Ambulantná pohotovostná služba pre deti a dorast, Palárikova, Čadca. 51-17335469-A0003 ambulancia pevnej APS pre deti a dorast Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, 02216 Čadca 16:00 - 22:00
ambulancia pevnej APS pre dospelých Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých, Palárikova, Čadca. 51-17335469-A0002 ambulancia pevnej APS pre dospelých Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, 02216 Čadca 16:00 - 22:00
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, MUDr. Tatiana Nehajová, Čadca (Gastroenterológia) 65-17335469-A0021 objednávanie gastroenterologická ambulancia Palárikova 2311, 02216 Čadca dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Rádiologické oddelenie - magnetická rezonancia, Čadca (Rádiológia, Magnetická rezonancia) 65-17335469-A0047 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Palárikova 2311, 02216 Čadca  
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Čadca (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) 65-17335469-A0046 všeobecná ambulancia pre deti a dorast Palárikova 2311, 02216 Čadca 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Čadca (Všeobecné lekárstvo) 65-17335469-A0055 všeobecná ambulancia pre dospelých Palárikova 2311, 02216 Čadca 6:30 - 11:00 - 11:30 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Čadca (Všeobecné lekárstvo) 65-17335469-A0048 všeobecná ambulancia pre dospelých Palárikova 2311, 02216 Čadca 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:00
ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby Zubno–lekárska pohotovostná služba, Palárikova, Čadca. 65-17335469-A0052 ambulancia zubno–lekárskej pohotovostnej služby Palárikova 2311, 02216 Čadca 15:30 - 19:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Rádiologické oddelenie (USG vyšetrenie), Kysucké Nové Mesto (Rádiológia) 65-17335469-A0045 objednávanie zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Belanského 1346/83, 02401 Kysucké Nové Mesto 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00