Preskočiť navigáciu

Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s.

IČO:44455356
Sídlo:Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda
Web:www.svetzdravia.com

Zdravotnícke zariadenia

všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Veľkoblahovská cesta, Dunajská Streda (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Neurológia, JIS neurologická, Pediatria, JIS pediatrická, Gynekológia a pôrodníctvo, JIS gynekologická, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, úrazová chirurgia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Neonatológia, Geriatria) 62-44455356-A0001 všeobecná nemocnica Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda  
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Dunajská Streda (Anestéziológia a intenzívna medicína) 62-44455356-A0019 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda 8:00 - 11:30
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Eva Kőnigsmarková, Dunajská Streda (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 62-44455356-A0020 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda 9:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia klinickej farmakológie Ambulancia klinickej farmakológie, Dunajská Streda (Klinická farmakológia) 62-44455356-A0010 ambulancia klinickej farmakológie Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda  
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie, Dunajská Streda (Klinická logopédia) 62-44455356-A0045 ambulancia klinickej logopédie Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda 7:00 - 9:00
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Juraj Kubík, Dunajská Streda (Klinická onkológia) 62-44455356-A0018 ambulancia klinickej onkológie Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda 7:30 - 12:00 - 12:30 - 14:30
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Tibor Csóka, Dunajská Streda (Klinická onkológia) 62-44455356-A0017 ambulancia klinickej onkológie Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda 7:30 - 14:30
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Dunajská Streda (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 62-44455356-A0015 ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda 8:00 - 12:00 - 13:00 - 15:00
ambulancia pediatrickej neurológie Ambulancia pediatrickej neurológie, MUDr. Katarína Kovácsová, Dunajská Streda (Pediatrická neurológia) 62-44455356-A0016 ambulancia pediatrickej neurológie Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda 7:30 - 12:30 - 13:00 - 15:45
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, MUDr. Ivica Zverková, Dunajská Streda (úrazová chirurgia) 62-44455356-A0008 ambulancia úrazovej chirurgie Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Beata Hulkóová, Dunajská Streda (Vnútorné lekárstvo) 62-44455356-A0041 ambulancia vnútorného lekárstva Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda 9:00 - 12:00 - 12:30 - 15:45
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia, Dunajská Streda (Angiológia) 62-44455356-A0014 angiologická ambulancia Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda 12:30 - 15:45
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr. Kinga Czajlik, Dunajská Streda (Chirurgia) 62-44455356-A0007 chirurgická ambulancia Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda 7:30 - 12:30 - 13:00 - 15:45
dom ošetrovateľskej starostlivosti Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Veľkoblahovská cesta, Dunajská Streda (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 62-44455356-A0042 dom ošetrovateľskej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda  
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, MUDr. Róbert Nagy, Dunajská Streda (Gastroenterológia) 62-44455356-A0023 gastroenterologická ambulancia Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, MUDr. Juraj Schwarcz, Dunajská Streda (Gynekológia a pôrodníctvo) 62-44455356-A0006 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, MUDr. Anita Kissová, Dunajská Streda (Hematológia a transfuziológia) 62-44455356-A0022 hematologická a transfúziologická ambulancia Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, MUDr. Ladislav Fekete, Dunajská Streda (Hematológia a transfuziológia) 62-44455356-A0021 hematologická a transfúziologická ambulancia Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
hepatologická ambulancia Hepatologická ambulancia, Dunajská Streda (Hepatológia) 62-44455356-A0044 hepatologická ambulancia Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, MUDr. Igor Varga, Dunajská Streda (Chirurgia) 62-44455356-A0027 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda 7:30 - 12:30 - 13:00 - 15:45
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia, MUDr. Róbert Nagy, Dunajská Streda (Gastroenterológia) 62-44455356-A0043 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, MUDr. Juraj Schwarcz, Dunajská Streda (Gynekológia a pôrodníctvo) 62-44455356-A0026 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, MUDr. Peter Csörgő, Dunajská Streda (Ortopédia) 62-44455356-A0028 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda 7:30 - 12:30 - 13:00 - 15:45
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, MUDr. Gabriela Meszáros, Dunajská Streda (Otorinolaryngológia) 62-44455356-A0029 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda dnes neordinuje
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, MUDr. Ivica Zverková, Dunajská Streda (úrazová chirurgia) 62-44455356-A0030 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda 7:30 - 12:30 - 13:00 - 15:30
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Ján Horváth, Dunajská Streda (Kardiológia) 62-44455356-A0024 kardiologická ambulancia Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda 12:00 - 15:45
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Dunajská Streda (Neurológia) 62-44455356-A0004 neurologická ambulancia Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Dunajská Streda (Neurológia) 62-44455356-A0003 neurologická ambulancia Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda dnes neordinuje
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Dunajská Streda (Oftalmológia) 62-44455356-A0012 oftalmologická ambulancia Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda  
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, MUDr. Peter Csörgő, Dunajská Streda (Ortopédia) 62-44455356-A0009 ortopedická ambulancia Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda 7:30 - 12:30 - 13:00 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Dunajská Streda (Otorinolaryngológia) 62-44455356-A0011 otorinolaryngologická ambulancia Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda 7:30 - 14:00 - 14:30 - 15:45
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Gabriela Meszáros, Dunajská Streda (Foniatria) 62-44455356-A0013 otorinolaryngologická ambulancia Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda 7:30 - 14:00 - 14:30 - 15:45
mobilné odberové miesto PCR MOM, Dunajská Streda (Mobilné odberové miesto) 23-44455356-A0001 mobilné odberové miesto parkovisko NsP, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda 7:30 - 10:00
PCR Covid-Pass
PCR pre samoplatcov
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, MUDr. Adriana Brányiková, Dunajská Streda (Neonatológia) 62-44455356-A0005 pediatrická ambulancia Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda 8:00 - 9:00
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Dunajská Streda (Pneumológia a ftizeológia) 62-44455356-A0002 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda  
stacionár Stacionár, neurológia, MUDr. Andrej Vermes, Dunajská Streda (Neurológia) 62-44455356-A0025 stacionár Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda 7:00 - 11:15 - 11:45 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, centrálna sterilizácia, Dunajská Streda (Centrálna sterilizácia) 62-44455356-A0033 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda 7:30 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, Dunajská Streda (Funkčná diagnostika) 62-44455356-A0035 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda 8:00 - 9:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, MUDr. Eva Kőnigsmarková, Dunajská Streda (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 62-44455356-A0034 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda 9:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, MUDr. Anita Kissová, Dunajská Streda (Hematológia a transfuziológia) 62-44455356-A0032 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, Dunajská Streda (Klinická biochémia) 62-44455356-A0031 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Dunajská Streda (Rádiológia) 62-44455356-A0037 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Ildikó Kovács, Dunajská Streda (Rádiológia) 62-44455356-A0036 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica s poliklinikou, Veľkoblahovská cesta 67/23, 92901 Dunajská Streda  
tkanivové zariadenie Tkanivové zariadenie, Veľkoblahovská cesta, Dunajská Streda (Tkanivové zariadenie, Ortopédia) 51-44455356-A0001 tkanivové zariadenie Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, Veľkoblahovská cesta 23, 92901 Dunajská Streda  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek CT, Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda a.s., Veľkoblahovská 23, Veľký Meder (Rádiológia) 62-44455356-A0038 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Poľovnícka 1679/41, 93201 Veľký Meder