Preskočiť navigáciu

Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

IČO:45594929
Sídlo:Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen

Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Verejná lekáreň Lekáreň AGEL Zvolen 66-45594929-A0003
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Kuzmányho nábrežie 2524/30, 96001 Zvolen 7:00 - 15:30

Zdravotnícke zariadenia

všeobecná nemocnica ! Všeobecná nemocnica, Kuzmányho nábrežie, Zvolen (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Neurológia, JIS neurologická, Pediatria, Gynekológia a pôrodníctvo, Chirurgia, JIS chirurgická, Anestéziológia a intenzívna medicína, Algeziológia, Neonatológia) 51-45594929-A0001 všeobecná nemocnica Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
všeobecná nemocnica Všeobecná nemocnica, Kuzmányho nábrežie, Zvolen (Vnútorné lekárstvo, JIS interná, Neurológia, JIS neurologická, Pediatria, Gynekológia a pôrodníctvo, Chirurgia, JIS chirurgická, Ortopédia, úrazová chirurgia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Algeziológia, Neonatológia) 66-45594929-A0001 všeobecná nemocnica Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen  
algeziologická ambulancia ! Algeziologická ambulancia, Zvolen (Algeziológia) 51-45594929-A0012 algeziologická ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, Zvolen (Algeziológia) 66-45594929-A0012 algeziologická ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny ! Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Zvolen (Anestéziológia a intenzívna medicína) 51-45594929-A0021 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Zvolen (Anestéziológia a intenzívna medicína) 66-45594929-A0021 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 8:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
ambulancia cievnej chirurgie ! Ambulancia cievnej chirurgie, Zvolen (Cievna chirurgia) 51-45594929-A0046 ambulancia cievnej chirurgie Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
ambulancia cievnej chirurgie Ambulancia cievnej chirurgie, Zvolen (Cievna chirurgia) 66-45594929-A0046 ambulancia cievnej chirurgie Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 16:00 - 20:00
ambulancia detskej psychiatrie Ambulancia detskej psychiatrie, Zvolen (Detská psychiatria) 66-45594929-A0058 ambulancia detskej psychiatrie Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen dnes neordinuje
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy ! Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Zvolen (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-45594929-A0005 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Zvolen (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 66-45594929-A0005 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 6:30 - 12:30 - 13:00 - 15:00
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie ! Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Jana Kramerová, Zvolen (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-45594929-A0007 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Jana Kramerová, Zvolen (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 66-45594929-A0007 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 6:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie, Zvolen (Klinická logopédia) 66-45594929-A0059 ambulancia klinickej logopédie Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen dnes neordinuje
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, MUDr. Petronela Lalíková, Zvolen (Klinická onkológia) 66-45594929-A0008 ambulancia klinickej onkológie Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 7:30 - 12:00 - 12:30 - 14:30
ambulancia klinickej onkológie ! Ambulancia klinickej onkológie, Zvolen (Klinická onkológia) 51-45594929-A0008 ambulancia klinickej onkológie Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Zvolen (Klinická onkológia) 66-45594929-A0060 ambulancia klinickej onkológie Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen  
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Zvolen (Klinická psychológia) 66-45594929-A0056 ambulancia klinickej psychológie Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia pediatrickej chirurgie ! Ambulancia pediatrickej chirurgie, Zvolen (Detská chirurgia) 51-45594929-A0003 ambulancia pediatrickej chirurgie Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
ambulancia pediatrickej chirurgie Ambulancia pediatrickej chirurgie, Zvolen (Detská chirurgia) 66-45594929-A0003 ambulancia pediatrickej chirurgie Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 10:00 - 12:00
ambulancia pediatrickej kardiológie Ambulancia pediatrickej kardiológie, Zvolen (Pediatrická kardiológia) 66-45594929-A0068 ambulancia pediatrickej kardiológie Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej nefrológie ! Ambulancia pediatrickej nefrológie, Zvolen (Pediatrická nefrológia) 51-45594929-A0018 ambulancia pediatrickej nefrológie Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
ambulancia pediatrickej nefrológie Ambulancia pediatrickej nefrológie, Zvolen (Pediatrická nefrológia) 66-45594929-A0018 ambulancia pediatrickej nefrológie Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen dnes neordinuje
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie ! Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, Zvolen (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 51-45594929-A0015 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie, Zvolen (Pediatrická pneumológia a ftizeológia) 66-45594929-A0015 ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen dnes neordinuje
ambulancia úrazovej chirurgie ! Ambulancia úrazovej chirurgie, Zvolen (úrazová chirurgia) 51-45594929-A0004 ambulancia úrazovej chirurgie Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, Zvolen (úrazová chirurgia) 66-45594929-A0004 ambulancia úrazovej chirurgie Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva ! Ambulancia vnútorného lekárstva, Zvolen (Vnútorné lekárstvo) 51-45594929-A0006 ambulancia vnútorného lekárstva Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
ambulancia vnútorného lekárstva ! Ambulancia vnútorného lekárstva, Zvolen (Vnútorné lekárstvo) 51-45594929-A0044 objednávanie ambulancia vnútorného lekárstva Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Zvolen (Vnútorné lekárstvo) 66-45594929-A0006 ambulancia vnútorného lekárstva Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Zvolen (Vnútorné lekárstvo) 66-45594929-A0044 objednávanie ambulancia vnútorného lekárstva Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
chirurgická ambulancia ! Chirurgická ambulancia, Zvolen (Chirurgia) 51-45594929-A0002 chirurgická ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Zvolen (Chirurgia) 66-45594929-A0002 chirurgická ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
dom ošetrovateľskej starostlivosti ! Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Kuzmányho nábrežie, Zvolen (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 51-45594929-A0051 dom ošetrovateľskej starostlivosti Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
dom ošetrovateľskej starostlivosti Dom ošetrovateľskej starostlivosti, Kuzmányho nábrežie, Zvolen (ústavná ošetrovateľská starostlivosť) 66-45594929-A0051 dom ošetrovateľskej starostlivosti Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen  
gastroenterologická ambulancia ! Gastroenterologická ambulancia, Zvolen (Gastroenterológia) 51-45594929-A0017 gastroenterologická ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Zvolen (Gastroenterológia) 66-45594929-A0017 gastroenterologická ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 6:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia, MUDr. Martina Petrovská, Zvolen (Geriatria) 66-45594929-A0020 geriatrická ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
geriatrická ambulancia ! Geriatrická ambulancia, Zvolen (Geriatria) 51-45594929-A0020 geriatrická ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
geriatrická ambulancia ! Geriatrická ambulancia, Zvolen (Geriatria) 51-45594929-A0048 geriatrická ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia, Zvolen (Geriatria) 66-45594929-A0048 geriatrická ambulancia Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ! Gynekologická ambulancia, Zvolen (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-45594929-A0045 objednávanie gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia ! Gynekologická ambulancia, Zvolen (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-45594929-A0014 objednávanie gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Zvolen (Gynekológia a pôrodníctvo) 66-45594929-A0045 objednávanie gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Zvolen (Gynekológia a pôrodníctvo) 66-45594929-A0014 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
hematologická a transfúziologická ambulancia ! Hematologická a transfúziologická ambulancia, Zvolen (Hematológia a transfuziológia) 51-45594929-A0009 hematologická a transfúziologická ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, Zvolen (Hematológia a transfuziológia) 66-45594929-A0009 hematologická a transfúziologická ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:00
infektologická ambulancia ! Infektologická ambulancia, Zvolen (Infektológia) 51-45594929-A0023 infektologická ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia, Zvolen (Infektológia) 66-45594929-A0023 infektologická ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Zvolen (Chirurgia) 51-45594929-A0039 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Zvolen (Chirurgia) 66-45594929-A0039 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 0:00 - 0:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Zvolen (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-45594929-A0038 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Zvolen (Gynekológia a pôrodníctvo) 66-45594929-A0038 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 0:00 - 0:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Zvolen (Ortopédia) 51-45594929-A0040 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Zvolen (Ortopédia) 66-45594929-A0040 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 0:00 - 0:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, Zvolen (Otorinolaryngológia) 51-45594929-A0037 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, Zvolen (Otorinolaryngológia) 66-45594929-A0037 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, plastická chirurgia, Zvolen (Plastická chirurgia) 66-45594929-A0064 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 18:30 - 21:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti ! Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, Zvolen (úrazová chirurgia) 51-45594929-A0041 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, úrazová chirurgia, Zvolen (úrazová chirurgia) 66-45594929-A0041 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 0:00 - 0:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Zvolen (Urológia) 66-45594929-A0063 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen  
kardiologická ambulancia ! Kardiologická ambulancia, Zvolen (Kardiológia) 51-45594929-A0016 kardiologická ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Zvolen (Kardiológia) 66-45594929-A0016 kardiologická ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen dnes neordinuje
mobilné odberové miesto ! Mobilné odberové miesto, Zvolen (Mobilné odberové miesto) 43-45594929-A0001 mobilné odberové miesto Nemocnica AGEL Zvolen a.s., Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen PCR Covid-Pass
PCR pre samoplatcov
Ag pre samoplatcov
neurologická ambulancia ! Neurologická ambulancia, Zvolen (Neurológia) 51-45594929-A0010 objednávanie neurologická ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Zvolen (Neurológia) 66-45594929-A0054 neurologická ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen  
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, Zvolen (Neurológia) 66-45594929-A0010 neurologická ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ortopedická ambulancia ! Ortopedická ambulancia, MUDr. Elena Kašubová, Zvolen (Ortopédia) 51-45594929-A0050 objednávanie ortopedická ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, MUDr. Elena Kašubová, Zvolen (Ortopédia) 66-45594929-A0050 ortopedická ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 7:00 - 11:30 - 12:00 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia ! Otorinolaryngologická ambulancia, Zvolen (Otorinolaryngológia) 51-45594929-A0013 otorinolaryngologická ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Zvolen (Otorinolaryngológia) 66-45594929-A0013 otorinolaryngologická ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen  
pediatrická ambulancia ! Pediatrická ambulancia, Zvolen (Neonatológia) 51-45594929-A0022 pediatrická ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
pediatrická ambulancia ! Pediatrická ambulancia, Zvolen (Pediatria) 51-45594929-A0042 pediatrická ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Zvolen (Pediatria) 66-45594929-A0042 pediatrická ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Zvolen (Neonatológia) 66-45594929-A0022 pediatrická ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen dnes neordinuje
pneumologicko-ftizeologická ambulancia ! Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Zvolen (Pneumológia a ftizeológia) 51-45594929-A0019 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Zvolen (Pneumológia a ftizeológia) 66-45594929-A0019 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr.Ďurčová Typčuková Katarína, Zvolen (Psychiatria) 66-45594929-A0057 psychiatrická ambulancia Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00
stacionár Stacionár, klinická onkológia, Zvolen (Klinická onkológia) 66-45594929-A0061 stacionár Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:15
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Zvolen (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-45594929-A0030 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Zvolen (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 66-45594929-A0030 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Zvolen (Hematológia a transfuziológia) 51-45594929-A0031 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Zvolen (Hematológia a transfuziológia) 66-45594929-A0031 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 0:00 - 0:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, klinická biochémia, Zvolen (Klinická biochémia) 51-45594929-A0029 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, Zvolen (Klinická biochémia) 66-45594929-A0029 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 0:00 - 0:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, Zvolen (Klinická imunológia a alergológia) 51-45594929-A0043 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, Zvolen (Klinická imunológia a alergológia) 66-45594929-A0043 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 7:00 - 7:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, klinická mikrobiológia, Zvolen (Klinická mikrobiológia) 51-45594929-A0032 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická mikrobiológia, Zvolen (Klinická mikrobiológia) 66-45594929-A0032 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 7:00 - 17:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, rádiológia, Zvolen (Rádiológia) 51-45594929-A0028 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Zvolen (Rádiológia) 66-45594929-A0055 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 7:00 - 14:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Zvolen (Rádiológia) 66-45594929-A0028 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 7:00 - 14:00
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Zvolen (Pediatria) 66-45594929-A0053 všeobecná ambulancia pre deti a dorast Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých ! Všeobecná ambulancia pre dospelých, Zvolen (Všeobecné lekárstvo) 51-45594929-A0049 všeobecná ambulancia pre dospelých Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 28, 96001 Zvolen
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Zvolen (Všeobecné lekárstvo) 66-45594929-A0049 všeobecná ambulancia pre dospelých Nemocnica Zvolen, Kuzmányho nábrežie 53/28, 96001 Zvolen  
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Helena Petková, Zvolen (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 66-45594929-A0084 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie J.Jiskru 1454/8, 96001 Zvolen 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:30
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Zvolen (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 66-45594929-A0085 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie J.Jiskru 1454/8, 96001 Zvolen  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Peter Mečiar, Zvolen (Vnútorné lekárstvo) 66-45594929-A0076 ambulancia vnútorného lekárstva J.Jiskru 1454/8, 96001 Zvolen dnes neordinuje
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Ivan Pavlov, Zvolen (Zubné lekárstvo) 66-45594929-A0072 ambulancia zubného lekárstva J.Jiskru 1454/8, 96001 Zvolen 7:30 - 12:00 - 12:30 - 14:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Kristína Wagnerová, Zvolen (Zubné lekárstvo) 66-45594929-A0074 ambulancia zubného lekárstva J.Jiskru 1454/8, 96001 Zvolen 7:30 - 12:00 - 12:30 - 14:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr. Mária Sliacka, Zvolen (Zubné lekárstvo) 66-45594929-A0073 ambulancia zubného lekárstva J.Jiskru 1454/8, 96001 Zvolen 7:30 - 12:00 - 12:30 - 14:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr. Emil Šramko, Zvolen (Chirurgia) 66-45594929-A0080 chirurgická ambulancia J.Jiskru 1454/8, 96001 Zvolen 7:30 - 12:00 - 12:30 - 14:00
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Peter Mečiar, Zvolen (Kardiológia) 66-45594929-A0077 kardiologická ambulancia J.Jiskru 1454/8, 96001 Zvolen dnes neordinuje
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Michaela Šípková, Zvolen (Neurológia) 66-45594929-A0078 neurologická ambulancia J.Jiskru 1454/8, 96001 Zvolen 7:30 - 12:00 - 12:30 - 14:30
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Michaela Šípková, Zvolen (Neurológia) 66-45594929-A0079 neurologická ambulancia J.Jiskru 1454/8, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Zvolen (Oftalmológia) 66-45594929-A0083 oftalmologická ambulancia J.Jiskru 1454/8, 96001 Zvolen  
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, MUDr. Pavol Legíň, Zvolen (Ortopédia) 66-45594929-A0081 ortopedická ambulancia J.Jiskru 1454/8, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00 - 13:30 - 15:30
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Denisa Bahýľová, Zvolen (Otorinolaryngológia) 66-45594929-A0082 otorinolaryngologická ambulancia J.Jiskru 1454/8, 96001 Zvolen dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, MUDr. Peter Mečiar, Zvolen (Funkčná diagnostika) 66-45594929-A0094 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek J.Jiskru 1454/8, 96001 Zvolen dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, MUDr. Helena Petková, Zvolen (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 66-45594929-A0087 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek J.Jiskru 1454/8, 96001 Zvolen 6:30 - 12:00 - 12:30 - 14:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Marcela Beerová, Zvolen (Rádiológia) 66-45594929-A0089 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek J.Jiskru 1454/8, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00 - 12:30 - 13:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Zvolen (Rádiológia, Osteodenzitometria) 66-45594929-A0088 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek J.Jiskru 1454/8, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00 - 12:30 - 13:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Zvolen (Rádiológia, Mamografia) 66-45594929-A0091 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek J.Jiskru 1454/8, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00 - 12:30 - 13:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Zvolen (Rádiológia) 66-45594929-A0092 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek J.Jiskru 1454/8, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00 - 12:30 - 13:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Zvolen (Rádiológia) 66-45594929-A0093 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek J.Jiskru 1454/8, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00 - 12:30 - 13:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Denisa Lukáčová, Zvolen (Všeobecné lekárstvo) 66-45594929-A0070 všeobecná ambulancia pre dospelých J.Jiskru 1454/8, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Hana Vrbanová, Zvolen (Všeobecné lekárstvo) 66-45594929-A0071 všeobecná ambulancia pre dospelých J.Jiskru 1454/8, 96001 Zvolen 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
všeobecná nemocnica ! Nemocnica Zvolen, 29. augusta, Krupina (Vnútorné lekárstvo, Dlhodobo chorých) 51-45594929-A0047 všeobecná nemocnica Nemocnica Krupina, 29. augusta 23, 96301 Krupina
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
všeobecná nemocnica Nemocnica Zvolen, 29. augusta, Krupina (Vnútorné lekárstvo, Dlhodobo chorých) 66-45594929-A0047 všeobecná nemocnica Nemocnica Krupina, 29. augusta 628/23, 96301 Krupina  
ambulancia vnútorného lekárstva ! Ambulancia vnútorného lekárstva, Krupina (Vnútorné lekárstvo) 51-45594929-A0027 ambulancia vnútorného lekárstva Nemocnica Krupina, 29. augusta 23, 96301 Krupina
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Krupina (Vnútorné lekárstvo) 66-45594929-A0027 ambulancia vnútorného lekárstva Nemocnica Krupina, 29. augusta 628/23, 96301 Krupina 10:00 - 12:00 - 12:30 - 14:30
chirurgická ambulancia ! Chirurgická ambulancia, Krupina (Chirurgia) 51-45594929-A0025 chirurgická ambulancia Nemocnica Krupina, 29. augusta 23, 96301 Krupina
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Krupina (Chirurgia) 66-45594929-A0025 chirurgická ambulancia Nemocnica Krupina, 29. augusta 628/23, 96301 Krupina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
geriatrická ambulancia ! Geriatrická ambulancia, Krupina (Geriatria) 51-45594929-A0026 geriatrická ambulancia Nemocnica Krupina, 29. augusta 23, 96301 Krupina
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia, Krupina (Geriatria) 66-45594929-A0026 geriatrická ambulancia Nemocnica Krupina, 29. augusta 628/23, 96301 Krupina 8:00 - 12:30 - 13:00 - 15:00
mobilné odberové miesto ! Mobilné odberové miesto, Krupina (Mobilné odberové miesto) 43-45594929-A0002 mobilné odberové miesto Nemocnica Krupina, 29. augusta 628/23, 96301 Krupina
Zariadenie bolo zrušené k 07.10.2023
ortopedická ambulancia ! Ortopedická ambulancia, Krupina (Ortopédia) 51-45594929-A0024 ortopedická ambulancia Nemocnica Krupina, 29. augusta 23, 96301 Krupina
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Krupina (Ortopédia) 66-45594929-A0024 ortopedická ambulancia Nemocnica Krupina, 29. augusta 628/23, 96301 Krupina dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Krupina (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-45594929-A0034 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Krupina, 29. augusta 23, 96301 Krupina
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Krupina (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 66-45594929-A0034 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Krupina, 29. augusta 628/23, 96301 Krupina 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, rádiológia, Krupina (Rádiológia) 51-45594929-A0033 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Krupina, 29. augusta 23, 96301 Krupina
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Krupina (Rádiológia) 66-45594929-A0033 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica Krupina, 29. augusta 628/23, 96301 Krupina 7:00 - 14:00
všeobecná ambulancia pre deti a dorast ! Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Krupina (Pediatria) 66-45594929-A0095 všeobecná ambulancia pre deti a dorast Nemocnica Krupina, 29. augusta 628/23, 96301 Krupina dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Detva (Gynekológia a pôrodníctvo) 66-45594929-A0062 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Poliklinika, J. G. Tajovského 1320/5, 96212 Detva 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Banská Bystrica (Chirurgia) 66-45594929-A0067 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Rudlovská cesta 5978/83, 97411 Banská Bystrica 16:00 - 18:30
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, Banská Bystrica (Ortopédia) 66-45594929-A0065 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Rudlovská cesta 5978/83, 97411 Banská Bystrica 15:00 - 18:00
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, plastická chirurgia, Banská Bystrica (Plastická chirurgia) 66-45594929-A0066 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Rudlovská cesta 5978/83, 97411 Banská Bystrica 18:30 - 21:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Handlová (Hematológia a transfuziológia) 51-45594929-A0036 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SNP 26, 97251 Handlová
Zariadenie bolo zrušené k 21.06.2021
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, klinická biochémia, Handlová (Klinická biochémia) 51-45594929-A0035 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SNP 26, 97251 Handlová
Zariadenie bolo zrušené k 21.06.2021
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, nukleárna medicína, Banská Bystrica (Nukleárna medicína) 51-45594929-A0052 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Cesta k nemocnici 622/1, 97401 Banská Bystrica
Zariadenie bolo zrušené k 28.04.2021
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, nukleárna medicína, Banská Bystrica (Nukleárna medicína) 66-45594929-A0052 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Cesta k nemocnici 622/1, 97401 Banská Bystrica 7:00 - 15:00