Preskočiť navigáciu

Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.

IČO:35681462
Sídlo:Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto
Web:www.ousa.sk

Lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok

Verejná lekáreň Lekáreň SV.ALŽBETY 61-35681462-A0002
(Verejná lekáreň) Verejná lekáreň
Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 16:00
Pobočka verejnej lekárne Lekáreň SV.ALŽBETY - pobočka 61-35681462-A0001
(Pobočka verejnej lekárne) Pobočka verejnej lekárne
Špitálska 7, 81250 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 18:00

Zdravotnícke zariadenia

špecializovaná nemocnica Špecializovaná nemocnica, Heydukova, Bratislava-Staré Mesto (Vnútorné lekárstvo, Chirurgia, Onkológia v chirurgii, Gynekológia a pôrodníctvo, Onkológia v gynekológii, Otorinolaryngológia, Klinická onkológia, Anestéziológia a intenzívna medicína, Neurochirurgia, Radiačná onkológia, Nukleárna medicína, Maxilofaciálna chirurgia, Urológia, Onkológia v urológii, Paliatívna medicína, Pediatrická anestéziológia, JIS interná, JIS chirurgická, JIS gynekologická, JIS onkologická, JIS maxilofaciálna chirurgia, JIS onkologická) 51-35681462-A0001 špecializovaná nemocnica Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Algeziológia) 51-35681462-A0158 algeziologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Algeziológia) 51-35681462-A0028 algeziologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Bratislava-Staré Mesto (Anestéziológia a intenzívna medicína, Pediatrická anestéziológia) 51-35681462-A0169 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 14:00
ambulancia čeľustnej ortopédie Ambulancia čeľustnej ortopédie, Bratislava-Staré Mesto (čeľustná ortopédia) 51-35681462-A0127 ambulancia čeľustnej ortopédie Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 14:00
ambulancia čeľustnej ortopédie Ambulancia čeľustnej ortopédie, Bratislava-Staré Mesto (čeľustná ortopédia) 51-35681462-A0126 ambulancia čeľustnej ortopédie Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
ambulancia čeľustnej ortopédie Ambulancia čeľustnej ortopédie, Bratislava-Staré Mesto (čeľustná ortopédia) 51-35681462-A0033 ambulancia čeľustnej ortopédie Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Bratislava-Staré Mesto (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 51-35681462-A0032 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Juraj Mareček, Bratislava-Staré Mesto (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-35681462-A0022 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
ambulancia klinickej farmakológie Ambulancia klinickej farmakológie, Bratislava-Staré Mesto (Klinická farmakológia) 51-35681462-A0037 ambulancia klinickej farmakológie Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie I., Bratislava-Staré Mesto (Klinická imunológia a alergológia) 51-35681462-A0025 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 12:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie II., Bratislava-Staré Mesto (Klinická imunológia a alergológia) 51-35681462-A0166 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 12:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Staré Mesto (Klinická imunológia a alergológia) 51-35681462-A0167 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie I., Bratislava-Staré Mesto (Klinická onkológia) 51-35681462-A0021 ambulancia klinickej onkológie Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 14:00
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie II., Bratislava-Staré Mesto (Klinická onkológia) 51-35681462-A0146 ambulancia klinickej onkológie Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 13:00
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie IV., Bratislava-Staré Mesto (Klinická onkológia) 51-35681462-A0148 ambulancia klinickej onkológie Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 14:30
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie V., Bratislava-Staré Mesto (Klinická onkológia) 51-35681462-A0149 ambulancia klinickej onkológie Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 14:00
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Bratislava-Staré Mesto (Klinická onkológia, Mamodiagnostika v gynekológii) 51-35681462-A0153 ambulancia klinickej onkológie Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Bratislava-Staré Mesto (Klinická onkológia) 51-35681462-A0154 ambulancia klinickej onkológie Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Bratislava-Staré Mesto (Klinická onkológia) 51-35681462-A0150 ambulancia klinickej onkológie Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Bratislava-Staré Mesto (Klinická psychológia) 51-35681462-A0040 ambulancia klinickej psychológie Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia lekárskej genetiky Ambulancia lekárskej genetiky, MUDr. Hamidová Otília, Bratislava-Staré Mesto (Lekárska genetika) 51-35681462-A0034 ambulancia lekárskej genetiky Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:30 - 13:00
ambulancia maxilofaciálnej chirurgie Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie I., Bratislava-Staré Mesto (Maxilofaciálna chirurgia) 51-35681462-A0038 ambulancia maxilofaciálnej chirurgie Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:30 - 12:30 - 13:00 - 14:00
ambulancia maxilofaciálnej chirurgie Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie II., Bratislava-Staré Mesto (Maxilofaciálna chirurgia) 51-35681462-A0123 ambulancia maxilofaciálnej chirurgie Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:30 - 12:30 - 13:00 - 14:00
ambulancia maxilofaciálnej chirurgie Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie III., Bratislava-Staré Mesto (Maxilofaciálna chirurgia) 51-35681462-A0124 ambulancia maxilofaciálnej chirurgie Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:30 - 12:30 - 13:00 - 14:00
ambulancia maxilofaciálnej chirurgie Ambulancia maxilofaciálnej chirurgie, Bratislava-Staré Mesto (Maxilofaciálna chirurgia) 51-35681462-A0125 ambulancia maxilofaciálnej chirurgie Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:30 - 12:30 - 13:00 - 14:00
ambulancia nukleárnej medicíny Ambulancia nukleárnej medicíny, Bratislava-Staré Mesto (Nukleárna medicína) 51-35681462-A0029 ambulancia nukleárnej medicíny Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 14:00
ambulancia paliatívnej medicíny Ambulancia paliatívnej medicíny, Bratislava-Staré Mesto (Paliatívna medicína) 51-35681462-A0168 ambulancia paliatívnej medicíny Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia pracovného lekárstva Ambulancia pracovného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Pracovné lekárstvo, Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia) 51-35681462-A0058 ambulancia pracovného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia pracovného lekárstva Ambulancia pracovného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Pracovné lekárstvo) 51-35681462-A0059 ambulancia pracovného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia pracovného lekárstva Ambulancia pracovného lekárstva, MUDr. Adámik Jozef, PhD., Bratislava-Staré Mesto (Pracovné lekárstvo) 51-35681462-A0012 ambulancia pracovného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:00
ambulancia radiačnej onkológie Ambulancia radiačnej onkológie I., Bratislava-Staré Mesto (Radiačná onkológia) 51-35681462-A0026 ambulancia radiačnej onkológie Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 13:00
ambulancia radiačnej onkológie Ambulancia radiačnej onkológie II., Bratislava-Staré Mesto (Radiačná onkológia) 51-35681462-A0155 ambulancia radiačnej onkológie Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 13:00
ambulancia radiačnej onkológie Ambulancia radiačnej onkológie, Bratislava-Staré Mesto (Radiačná onkológia) 51-35681462-A0156 ambulancia radiačnej onkológie Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia radiačnej onkológie Ambulancia radiačnej onkológie, Bratislava-Staré Mesto (Radiačná onkológia) 51-35681462-A0157 ambulancia radiačnej onkológie Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia neurochirurgická Ambulancia stereotaktickej rádiochirurgie, Bratislava-Staré Mesto (Neurochirurgia) 51-35681462-A0024 ambulancia neurochirurgická Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 13:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Vnútorné lekárstvo) 51-35681462-A0129 ambulancia vnútorného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Vnútorné lekárstvo) 51-35681462-A0049 ambulancia vnútorného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Vnútorné lekárstvo) 51-35681462-A0131 ambulancia vnútorného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Vnútorné lekárstvo) 51-35681462-A0134 ambulancia vnútorného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Vnútorné lekárstvo) 51-35681462-A0137 ambulancia vnútorného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Vnútorné lekárstvo) 51-35681462-A0136 ambulancia vnútorného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Vnútorné lekárstvo) 51-35681462-A0135 ambulancia vnútorného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Mistríková Zuzana, Bratislava-Staré Mesto (Vnútorné lekárstvo) 51-35681462-A0132 ambulancia vnútorného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 12:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Rukovanský Jozef, Bratislava-Staré Mesto (Vnútorné lekárstvo) 51-35681462-A0128 ambulancia vnútorného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 13:00
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Špániková Beata, PhD., Bratislava-Staré Mesto (Vnútorné lekárstvo) 51-35681462-A0130 ambulancia vnútorného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 12:30
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDR. Wittgrúber Roland, Bratislava-Staré Mesto (Vnútorné lekárstvo) 51-35681462-A0133 ambulancia vnútorného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo) 51-35681462-A0111 ambulancia zubného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 8:00 - 14:00 - 15:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo) 51-35681462-A0110 ambulancia zubného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 13:30 - 13:30 - 14:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo) 51-35681462-A0109 ambulancia zubného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo) 51-35681462-A0108 ambulancia zubného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 13:30 - 13:30 - 14:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo) 51-35681462-A0107 ambulancia zubného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 13:30 - 13:30 - 14:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo) 51-35681462-A0106 ambulancia zubného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 13:30 - 13:30 - 14:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo) 51-35681462-A0105 ambulancia zubného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 13:30 - 13:30 - 14:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo) 51-35681462-A0104 ambulancia zubného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 13:30 - 13:30 - 14:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo) 51-35681462-A0103 ambulancia zubného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 13:30 - 13:30 - 14:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo) 51-35681462-A0102 ambulancia zubného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 13:30 - 13:30 - 14:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo) 51-35681462-A0101 ambulancia zubného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 13:30 - 13:30 - 14:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo) 51-35681462-A0100 ambulancia zubného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 13:30 - 13:30 - 14:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo) 51-35681462-A0099 ambulancia zubného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 13:30 - 13:30 - 14:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo) 51-35681462-A0098 ambulancia zubného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 13:30 - 13:30 - 14:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo) 51-35681462-A0097 ambulancia zubného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 13:30 - 13:30 - 14:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo) 51-35681462-A0096 ambulancia zubného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 14:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo) 51-35681462-A0095 ambulancia zubného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo, Dentoalveolárna chirurgia, Choroby slizníc ústnej dutiny, Implantológia) 51-35681462-A0047 ambulancia zubného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 13:15
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo, Choroby slizníc ústnej dutiny) 51-35681462-A0046 ambulancia zubného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 14:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo, Dentoalveolárna chirurgia, Choroby slizníc ústnej dutiny, Implantológia) 51-35681462-A0045 ambulancia zubného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 13:15 - 13:30 - 14:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo, Detské zubné lekárstvo) 51-35681462-A0039 ambulancia zubného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 13:15 - 13:30 - 14:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo) 51-35681462-A0019 ambulancia zubného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 13:15
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo) 51-35681462-A0007 ambulancia zubného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:45 - 14:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo) 51-35681462-A0115 ambulancia zubného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:30 - 12:30
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo) 51-35681462-A0113 ambulancia zubného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:30 - 13:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo) 51-35681462-A0112 ambulancia zubného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:30 - 12:30 - 13:00 - 14:00
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo) 51-35681462-A0116 ambulancia zubného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo) 51-35681462-A0119 ambulancia zubného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo) 51-35681462-A0121 ambulancia zubného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo, Dentálna hygiena) 51-35681462-A0122 ambulancia zubného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo) 51-35681462-A0118 ambulancia zubného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo) 51-35681462-A0120 ambulancia zubného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo) 51-35681462-A0117 ambulancia zubného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Bratislava-Staré Mesto (Zubné lekárstvo, Choroby slizníc ústnej dutiny) 51-35681462-A0114 ambulancia zubného lekárstva Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Chirurgia) 51-35681462-A0159 chirurgická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Chirurgia) 51-35681462-A0051 chirurgická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 15:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Chirurgia, Onkológia v chirurgii) 51-35681462-A0043 chirurgická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:30 - 12:30
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Chirurgia, Onkológia v chirurgii) 51-35681462-A0162 chirurgická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Chirurgia) 51-35681462-A0014 chirurgická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 12:00
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Chirurgia) 51-35681462-A0160 chirurgická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Chirurgia) 51-35681462-A0161 chirurgická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia I., Bratislava-Staré Mesto (Dermatovenerológia) 51-35681462-A0020 dermatovenerologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 12:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia II., Bratislava-Staré Mesto (Dermatovenerológia) 51-35681462-A0056 dermatovenerologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 12:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Dermatovenerológia) 51-35681462-A0165 dermatovenerologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia I., Bratislava-Staré Mesto (Endokrinológia) 51-35681462-A0036 endokrinologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 12:30
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia II., Bratislava-Staré Mesto (Endokrinológia) 51-35681462-A0138 endokrinologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:00
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Endokrinológia) 51-35681462-A0139 endokrinologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Gastroenterológia, Endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia) 51-35681462-A0141 gastroenterologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 13:00
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Gastroenterológia, Endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia) 51-35681462-A0140 gastroenterologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 13:00
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Gastroenterológia) 51-35681462-A0142 gastroenterologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 13:00
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Gastroenterológia) 51-35681462-A0030 gastroenterologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 12:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia III., Bratislava-Staré Mesto (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-35681462-A0048 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 12:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia IV., Bratislava-Staré Mesto (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-35681462-A0092 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Gynekológia a pôrodníctvo, Onkológia v gynekológii) 51-35681462-A0094 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Hematológia a transfuziológia) 51-35681462-A0023 hematologická a transfúziologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 12:00
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Hematológia a transfuziológia) 51-35681462-A0143 hematologická a transfúziologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Bratislava-Staré Mesto (Chirurgia, Onkológia v chirurgii) 51-35681462-A0081 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia, Bratislava-Staré Mesto (Gastroenterológia) 51-35681462-A0088 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Bratislava-Staré Mesto (Gynekológia a pôrodníctvo, Onkológia v gynekológii) 51-35681462-A0080 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, maxilofaciálna chirurgia, Bratislava-Staré Mesto (Maxilofaciálna chirurgia) 51-35681462-A0189 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Bratislava-Staré Mesto (Urológia, Onkológia v urológii) 51-35681462-A0082 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia I., Bratislava-Staré Mesto (Kardiológia) 51-35681462-A0031 kardiologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 15:00
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia II., Bratislava-Staré Mesto (Kardiológia) 51-35681462-A0050 kardiologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Kardiológia) 51-35681462-A0144 kardiologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Kardiológia) 51-35681462-A0145 kardiologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia klinickej onkológie Mamologická ambulancia I. a II., Bratislava-Staré Mesto (Klinická onkológia, Mamodiagnostika v gynekológii) 51-35681462-A0152 ambulancia klinickej onkológie Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 6:30 - 13:30
ambulancia klinickej onkológie Mamologická ambulancia III. a IV., Bratislava-Staré Mesto (Klinická onkológia, Mamodiagnostika v gynekológii) 51-35681462-A0151 ambulancia klinickej onkológie Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 6:30 - 13:30
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Nefrológia) 51-35681462-A0035 nefrologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Turčániová Zuzana, Bratislava-Staré Mesto (Neurológia) 51-35681462-A0010 neurologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 13:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia I., Bratislava-Staré Mesto (Oftalmológia) 51-35681462-A0018 oftalmologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:15 - 12:30
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia II., Bratislava-Staré Mesto (Oftalmológia) 51-35681462-A0054 oftalmologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:45 - 12:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Onkogynekologická amb. I., Bratislava-Staré Mesto (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-35681462-A0006 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 12:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Onkogynekologická ambulancia I., Bratislava-Staré Mesto (Gynekológia a pôrodníctvo, Onkológia v gynekológii) 51-35681462-A0093 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 12:30
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Onkogynekologická ambulancia II., Bratislava-Staré Mesto (Gynekológia a pôrodníctvo) 51-35681462-A0013 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 13:00
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Onkogynekologická ambulancia II., Bratislava-Staré Mesto (Gynekológia a pôrodníctvo, Onkológia v gynekológii) 51-35681462-A0041 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 12:30 - 13:30 - 17:00
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Ortopédia) 51-35681462-A0015 ortopedická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Otorinolaryngológia) 51-35681462-A0057 otorinolaryngologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 13:00
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Otorinolaryngológia) 51-35681462-A0017 otorinolaryngologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Pneumológia a ftizeológia) 51-35681462-A0009 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Psychiatria) 51-35681462-A0011 psychiatrická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 13:00
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, MUDr. Čápová Ľubica, Bratislava-Staré Mesto (Reumatológia) 51-35681462-A0027 reumatologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, centrálna sterilizácia, Bratislava-Staré Mesto (Centrálna sterilizácia) 51-35681462-A0076 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Bratislava-Staré Mesto (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-35681462-A0062 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Bratislava-Staré Mesto (Hematológia a transfuziológia) 51-35681462-A0064 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, intervenčná rádiológia, Bratislava-Staré Mesto (Intervenčná rádiológia) 51-35681462-A0073 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, Bratislava-Staré Mesto (Klinická biochémia) 51-35681462-A0179 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, Bratislava-Staré Mesto (Klinická biochémia) 51-35681462-A0061 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická farmakológia, Bratislava-Staré Mesto (Klinická farmakológia) 51-35681462-A0070 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická fyzika, Bratislava-Staré Mesto (Klinická fyzika) 51-35681462-A0074 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, Bratislava-Staré Mesto (Klinická imunológia a alergológia) 51-35681462-A0066 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická mikrobiológia, Bratislava-Staré Mesto (Klinická mikrobiológia) 51-35681462-A0065 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, laboratórna medicína, Bratislava-Staré Mesto (Laboratórna medicína) 51-35681462-A0072 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, lekárska genetika, Bratislava-Staré Mesto (Lekárska genetika) 51-35681462-A0069 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, liečebná výživa, Bratislava-Staré Mesto (Liečebná výživa) 51-35681462-A0075 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, nukleárna medicína, Bratislava-Staré Mesto (Nukleárna medicína) 51-35681462-A0187 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, nukleárna medicína, Bratislava-Staré Mesto (Nukleárna medicína) 51-35681462-A0186 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, nukleárna medicína, Bratislava-Staré Mesto (Nukleárna medicína) 51-35681462-A0068 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, patologická anatómia, Bratislava-Staré Mesto (Patologická anatómia) 51-35681462-A0180 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, patologická anatómia, Bratislava-Staré Mesto (Patologická anatómia) 51-35681462-A0063 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia, Bratislava-Staré Mesto (Radiačná onkológia) 51-35681462-A0181 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia, Bratislava-Staré Mesto (Radiačná onkológia) 51-35681462-A0182 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia, Bratislava-Staré Mesto (Radiačná onkológia) 51-35681462-A0183 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia, Bratislava-Staré Mesto (Radiačná onkológia) 51-35681462-A0184 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia, Bratislava-Staré Mesto (Radiačná onkológia) 51-35681462-A0185 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, radiačná onkológia, Bratislava-Staré Mesto (Radiačná onkológia) 51-35681462-A0067 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Bratislava-Staré Mesto (Rádiológia) 51-35681462-A0172 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Bratislava-Staré Mesto (Rádiológia, Magnetická rezonancia) 51-35681462-A0174 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Bratislava-Staré Mesto (Rádiológia) 51-35681462-A0176 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Bratislava-Staré Mesto (Rádiológia) 51-35681462-A0177 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Bratislava-Staré Mesto (Rádiológia) 51-35681462-A0178 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Bratislava-Staré Mesto (Rádiológia, Sonografia) 51-35681462-A0170 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Bratislava-Staré Mesto (Rádiológia, Osteodenzitometria) 51-35681462-A0175 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Bratislava-Staré Mesto (Rádiológia, Sonografia) 51-35681462-A0173 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Bratislava-Staré Mesto (Rádiológia, Počítačová tomografia - CT) 51-35681462-A0171 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Bratislava-Staré Mesto (Rádiológia) 51-35681462-A0060 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
tkanivové zariadenie Tkanivové zariadenie, Heydukova, Bratislava-Staré Mesto (Patologická anatómia) 51-35681462-A0079 tkanivové zariadenie Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Urológia) 51-35681462-A0053 urologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 13:00
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Urológia, Onkológia v urológii) 51-35681462-A0044 urologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 8:00 - 12:30
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Urológia) 51-35681462-A0016 urologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
urologická ambulancia Urologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Urológia) 51-35681462-A0163 urologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Bratislava-Staré Mesto (Všeobecné lekárstvo) 51-35681462-A0004 všeobecná ambulancia pre dospelých Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Bratislava-Staré Mesto (Všeobecné lekárstvo) 51-35681462-A0090 všeobecná ambulancia pre dospelých Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 15:00
zariadenie biomedicínskeho výskumu Zariadenie biomedicínskeho výskumu, Bratislava-Staré Mesto (Radiačná onkológia, Laboratórna medicína, Klinická onkológia) 51-35681462-A0002 zariadenie biomedicínskeho výskumu Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2157/10, 81108 Bratislava-Staré Mesto  
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie III., Bratislava-Staré Mesto (Klinická onkológia) 51-35681462-A0147 ambulancia klinickej onkológie Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 8 a 10, 81250 Bratislava-Staré Mesto 7:30 - 15:00
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Infektológia) 51-35681462-A0194 infektologická ambulancia Kolárska 2176/12, 81106 Bratislava-Staré Mesto  
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Bratislava-Staré Mesto (Otorinolaryngológia) 51-35681462-A0164 otorinolaryngologická ambulancia Onkologický ústav sv. Alžbety, Kolárska 2176/12, 81106 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
tkanivové zariadenie Tkanivové zariadenie, Kolárska, Bratislava-Staré Mesto (Hematológia a transfuziológia, Transplantácia kmeňových krvotvorných buniek, Pediatrická hematológia a onkológia) 51-35681462-A0078 tkanivové zariadenie Onkologický ústav sv. Alžbety, Kolárska 2176/12, 81106 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Bratislava-Staré Mesto (Všeobecné lekárstvo) 51-35681462-A0005 všeobecná ambulancia pre dospelých Kolárska 2176/12, 81106 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 12:30
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, Bratislava-Staré Mesto (Všeobecné lekárstvo) 51-35681462-A0091 všeobecná ambulancia pre dospelých Onkologický ústav sv. Alžbety, Kolárska 12, 81106 Bratislava-Staré Mesto 7:00 - 15:00
referenčné laboratórium Referenčné laboratórium, Heydukova, Bratislava-Staré Mesto (Referenčné laboratórium, Klinická genetika) 51-35681462-A0077 referenčné laboratórium Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 2176/2, 81108 Bratislava-Staré Mesto dnes neordinuje