Preskočiť navigáciu

PRO BIOS spol. s r.o. neštátna poliklinika

IČO:31392946
Sídlo:Ružová dolina 773/21, 82108 Bratislava-Ružinov
Web:www.probios.sk

Zdravotnícke zariadenia

poliklinika Poliklinika, Ružová dolina, Bratislava-Ružinov 61-31392946-A0038 poliklinika Neštátna poliklinika PRO BIOS, Ružová dolina 773/21, 82108 Bratislava-Ružinov  
ambulancia akupunktúry ! Ambulancia akupunktúry, Bratislava-Ružinov (Akupunktúra) 61-31392946-A0044 ambulancia akupunktúry Neštátna poliklinika PRO BIOS, Ružová dolina 773/21, 82108 Bratislava-Ružinov
Zariadenie bolo zrušené k 23.11.2021
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny ! Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Bratislava-Ružinov (Anestéziológia a intenzívna medicína) 61-31392946-A0045 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Neštátna poliklinika PRO BIOS, Ružová dolina 773/21, 82108 Bratislava-Ružinov
Zariadenie bolo zrušené k 31.05.2020
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy ! Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Bratislava-Ružinov (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 61-31392946-A0047 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Neštátna poliklinika PRO BIOS, Ružová dolina 773/21, 82108 Bratislava-Ružinov
Zariadenie bolo zrušené k 23.11.2021
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr. Paulechová, Bratislava-Ružinov (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 61-31392946-A0011 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Neštátna poliklinika PRO BIOS, Ružová dolina 773/21, 82108 Bratislava-Ružinov 7:00 - 13:00
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Bratislava-Ružinov (Klinická imunológia a alergológia) 61-31392946-A0014 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Neštátna poliklinika PRO BIOS, Ružová dolina 773/21, 82108 Bratislava-Ružinov 13:00 - 20:00
ambulancia klinickej onkológie ! Ambulancia klinickej onkológie, Bratislava-Ružinov (Klinická onkológia, Onkológia vo vnútornom lekárstve) 61-31392946-A0050 ambulancia klinickej onkológie Neštátna poliklinika PRO BIOS, Ružová dolina 773/21, 82108 Bratislava-Ružinov
Zariadenie bolo zrušené k 23.11.2021
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Mgr. Žabkayová, Bratislava-Ružinov (Klinická psychológia) 61-31392946-A0024 ambulancia klinickej psychológie Neštátna poliklinika PRO BIOS, Ružová dolina 773/21, 82108 Bratislava-Ružinov 7:00 - 12:00 - 12:30 - 17:00
ambulancia neurochirurgická Ambulancia neurochirurgická, MUDr. Džubera Andrej PhD., Bratislava-Ružinov (Neurochirurgia) 61-31392946-A0022 ambulancia neurochirurgická Neštátna poliklinika PRO BIOS, Ružová dolina 773/21, 82108 Bratislava-Ružinov 15:30 - 18:00
ambulancia pediatrickej chirurgie ! Ambulancia pediatrickej chirurgie, Bratislava-Ružinov (Detská chirurgia) 61-31392946-A0046 ambulancia pediatrickej chirurgie Neštátna poliklinika PRO BIOS, Ružová dolina 773/21, 82108 Bratislava-Ružinov
Zariadenie bolo zrušené k 23.11.2021
ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy ! Ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, Bratislava-Ružinov (Pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 61-31392946-A0052 ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Neštátna poliklinika PRO BIOS, Ružová dolina 773/21, 82108 Bratislava-Ružinov
Zariadenie bolo zrušené k 23.11.2021
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Voržáková, Bratislava-Ružinov (Vnútorné lekárstvo) 61-31392946-A0026 ambulancia vnútorného lekárstva Neštátna poliklinika PRO BIOS, Ružová dolina 773/21, 82108 Bratislava-Ružinov 7:30 - 12:00 - 12:30 - 15:00
angiologická ambulancia ! Angiologická ambulancia, Bratislava-Ružinov (Angiológia) 61-31392946-A0051 angiologická ambulancia Neštátna poliklinika PRO BIOS, Ružová dolina 773/21, 82108 Bratislava-Ružinov
Zariadenie bolo zrušené k 23.11.2021
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Bratislava-Ružinov (Chirurgia) 61-31392946-A0029 chirurgická ambulancia Neštátna poliklinika PRO BIOS, Ružová dolina 773/21, 82108 Bratislava-Ružinov 15:00 - 20:00
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Bratislava-Ružinov (Dermatovenerológia) 61-31392946-A0031 dermatovenerologická ambulancia Neštátna poliklinika PRO BIOS, Ružová dolina 773/21, 82108 Bratislava-Ružinov 7:00 - 14:00
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, MUDr. Urbanová Monika, Bratislava-Ružinov (Endokrinológia, Osteodenzitometria) 61-31392946-A0027 endokrinologická ambulancia Neštátna poliklinika PRO BIOS, Ružová dolina 773/21, 82108 Bratislava-Ružinov dnes neordinuje
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, MUDr. Vladimír Horák, Bratislava-Ružinov (Gynekológia a pôrodníctvo, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 61-31392946-A0035 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Neštátna poliklinika PRO BIOS, Ružová dolina 773/21, 82108 Bratislava-Ružinov 8:00 - 12:00 - 12:30 - 17:00
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Akubžánová Eva, Bratislava-Ružinov (Kardiológia) 61-31392946-A0025 kardiologická ambulancia Neštátna poliklinika PRO BIOS, Ružová dolina 773/21, 82108 Bratislava-Ružinov 16:00 - 19:30
nefrologická ambulancia ! Nefrologická ambulancia, Bratislava-Ružinov (Nefrológia) 61-31392946-A0048 nefrologická ambulancia Neštátna poliklinika PRO BIOS, Ružová dolina 773/21, 82108 Bratislava-Ružinov
Zariadenie bolo zrušené k 23.11.2021
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Rosoľanka Michal, Bratislava-Ružinov (Neurológia) 61-31392946-A0012 neurologická ambulancia Neštátna poliklinika PRO BIOS, Ružová dolina 773/21, 82108 Bratislava-Ružinov 7:00 - 12:00 - 12:30 - 20:00
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, MUDr. Štúrová, Bratislava-Ružinov (Oftalmológia) 61-31392946-A0018 oftalmologická ambulancia Neštátna poliklinika PRO BIOS, Ružová dolina 773/21, 82108 Bratislava-Ružinov 7:30 - 13:30 - 0:00 - 0:00
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, MUDr. Sameková Hana, Bratislava-Ružinov (Pediatrická ortopédia) 61-31392946-A0004 ortopedická ambulancia Neštátna poliklinika PRO BIOS, Ružová dolina 773/21, 82108 Bratislava-Ružinov dnes neordinuje
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia, MUDr. Vico Igor, Bratislava-Ružinov (Ortopédia) 61-31392946-A0003 ortopedická ambulancia Neštátna poliklinika PRO BIOS, Ružová dolina 773/21, 82108 Bratislava-Ružinov 15:00 - 20:00
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Bratislava-Ružinov (Otorinolaryngológia) 61-31392946-A0020 otorinolaryngologická ambulancia Neštátna poliklinika PRO BIOS, Ružová dolina 773/21, 82108 Bratislava-Ružinov 7:00 - 15:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická imunológia a alergológia, Bratislava-Ružinov (Klinická imunológia a alergológia) 61-31392946-A0053 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Neštátna poliklinika PRO BIOS, Ružová dolina 773/21, 82108 Bratislava-Ružinov  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Eliška Takáčová, Bratislava-Ružinov (Rádiológia, Mamografia) 61-31392946-A0006 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Neštátna poliklinika PRO BIOS, Ružová dolina 773/21, 82108 Bratislava-Ružinov 7:00 - 13:30 - 14:30 - 19:00
urologická ambulancia Urologická ambulancia, MUDr. Jozef Dubravický, Bratislava-Ružinov (Urológia) 61-31392946-A0019 urologická ambulancia Neštátna poliklinika PRO BIOS, Ružová dolina 773/21, 82108 Bratislava-Ružinov dnes neordinuje
všeobecná ambulancia pre deti a dorast ! Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, Bratislava-Ružinov (Všeobecná starostlivosť o deti a dorast) 61-31392946-A0043 všeobecná ambulancia pre deti a dorast Neštátna poliklinika PRO BIOS, Ružová dolina 773/21, 82108 Bratislava-Ružinov
Zariadenie bolo zrušené k 23.11.2021
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Gregorová Ida, Bratislava-Ružinov (Všeobecné lekárstvo) 61-31392946-A0034 všeobecná ambulancia pre dospelých Neštátna poliklinika PRO BIOS, Ružová dolina 773/21, 82108 Bratislava-Ružinov 7:00 - 12:00
poliklinika ! Poliklinika, Ružová dolina, Bratislava-Ružinov 61-31392946-A0039 poliklinika Zdravotné stredisko PRO BIOS, Ružová dolina 615/19, 82108 Bratislava-Ružinov
Zariadenie bolo zrušené k 23.11.2021
ambulancia pediatrickej oftalmológie ! Ambulancia pediatrickej oftalmológie, Bratislava-Ružinov (Pediatrická oftalmológia) 61-31392946-A0041 ambulancia pediatrickej oftalmológie Zdravotné stredisko PRO BIOS, Ružová dolina 615/19, 82108 Bratislava-Ružinov
Zariadenie bolo zrušené k 23.11.2021
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, MUDr. Alexandra Zágyiová, Bratislava-Ružinov (Gynekológia a pôrodníctvo, Onkológia v gynekológii, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 61-31392946-A0008 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Ružová dolina 615/19, 82108 Bratislava-Ružinov 8:30 - 12:30 - 13:00 - 17:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, MUDr. Mária Paulechová, Bratislava-Ružinov (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 61-31392946-A0037 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Ružová dolina 615/19, 82108 Bratislava-Ružinov 7:00 - 12:00 - 12:30 - 17:00
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ! SVaLZ, patologická anatómia, Bratislava-Ružinov (Patologická anatómia) 61-31392946-A0042 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Jarabinková 1335/1, 82109 Bratislava-Ružinov
Zariadenie bolo zrušené k 23.11.2021
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr. Anna Sallemová, Bratislava-Rača (Rádiológia) 61-31392946-A0010 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek zdravotné stredisko, Tbiliská 7711/6, 83106 Bratislava-Rača 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00
všeobecná ambulancia pre dospelých ! Všeobecná ambulancia pre dospelých, Bratislava-Rača (Všeobecné lekárstvo) 61-31392946-A0040 všeobecná ambulancia pre dospelých Tbiliská 7711/6, 83106 Bratislava-Rača
Zariadenie bolo zrušené k 23.11.2021
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Monika Pristašová, Bratislava-Nové Mesto (Všeobecné lekárstvo) 61-31392946-A0009 všeobecná ambulancia pre dospelých Poliklinika Tehelná, Tehelná 3120/26, 83103 Bratislava-Nové Mesto 7:00 - 12:00 - 12:30 - 15:00