Preskočiť navigáciu

Senior Klub, n. o.

IČO:45740445
Sídlo:Dvory 581/14B, 02001 Púchov

Poskytované sociálne služby

Typ poskytovateľa:neverejný poskytovateľ
Registračné číslo:261
Dátum zápisu do registra:14.3.2014
Dátum poslednej zmeny:13.11.2019
Zariadenie pre seniorov
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Hoštínska 934/25, 02001 Púchov
Zariadenie opatrovateľskej služby
určitý čas | pobytová - ročná forma
Hoštínska 934/25, 02001 Púchov