Preskočiť navigáciu

Senior Klub, n. o., Hoštínska 934

Druh sociálnej služby: Zariadenie pre seniorov (§ 35 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§35 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - a) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 alebo b) fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov
Kapacita:80 osôb
Deň začatia poskytovania:1.4.2014
Miesto poskytovania:Hoštínska 934/25, 02001 Púchov
Mobil:

+421 917460498 ,948954410

Email:

info@seniorklubpuchov.sk

Web:http://www.seniorklubpuchov.sk
Zodpovední zástupcoviaMgr. Adriana Kozánková
Poskytovateľ: Senior Klub, n. o.
Dvory  581/14B
02001  Púchov
IČO: 45740445