Preskočiť navigáciu

Spišská katolícka charita

IČO:35514221
Sídlo:Slovenská 1765/30, 05201 Spišská Nová Ves

Poskytované sociálne služby

Požičiavanie pomôcok
neurčitý čas | terénna forma
okres: Tvrdošín
Denný stacionár
neurčitý čas | ambulantná forma
Dom Charitas sv. Ondreja, 331, 05912 Hôrka
Denný stacionár
neurčitý čas | ambulantná forma
Dom Charitas sv. Marty, 35, 03481 Lisková
Prepravná služba
neurčitý čas | terénna forma
okres: Námestovo
Podpora samostatného bývania
neurčitý čas | terénna forma
Prešovský kraj
Požičiavanie pomôcok
neurčitý čas | terénna forma
obec: Spišské Podhradie
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Dom Charitas Sv. Rodiny, 2, 05913 Jánovce
Požičiavanie pomôcok
neurčitý čas | terénna forma
okres: Ružomberok
Požičiavanie pomôcok
neurčitý čas | ambulantná forma
okres: Dolný Kubín
Opatrovateľská služba
neurčitý čas | terénna forma
Žilinský kraj
Komunitné centrum
neurčitý čas | ambulantná forma
Komunitné centrum Jána Krstiteľa, 31, 02755 Sedliacka Dubová
Zariadenie pre seniorov
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Dom Charitas Sv. Vincenta de Paul, 121, 05373 Vyšný Slavkov
Komunitné centrum
neurčitý čas | terénna forma
okres: Námestovo
Komunitné centrum
neurčitý čas | terénna forma
okres: Tvrdošín
Sociálne poradenstvo - špecializované
neurčitý čas | terénna forma
Žilinský kraj
Požičiavanie pomôcok
neurčitý čas | terénna forma
okres: Kežmarok
Komunitné centrum
neurčitý čas | terénna forma
okres: Ružomberok
Jedáleň
neurčitý čas | ambulantná forma
775, 06511 Nová Ľubovňa
Opatrovateľská služba
neurčitý čas | terénna forma
Prešovský kraj
Komunitné centrum
neurčitý čas | terénna forma
okres: Dolný Kubín
Špecializované zariadenie
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Dom Charitas sv. Jána Almužníka, 775, 06511 Nová Ľubovňa
Komunitné centrum
neurčitý čas | terénna forma
okres: Liptovský Mikuláš
Požičiavanie pomôcok
neurčitý čas | terénna forma
okres: Dolný Kubín
Sociálne poradenstvo - špecializované
neurčitý čas | ambulantná forma
okres: Ružomberok
Denný stacionár
neurčitý čas | ambulantná forma
Dom Charitas sv Demetera, 55, 06545 Údol
Jedáleň
neurčitý čas | ambulantná forma
Dom Charitas sv. Vincenta de Paul, 5, 05373 Vyšný Slavkov
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Dom Charitas Sv. Vincenta de Paul, 121, 05373 Vyšný Slavkov
Požičiavanie pomôcok
neurčitý čas | terénna forma
okres: Liptovský Mikuláš
Požičiavanie pomôcok
neurčitý čas | terénna forma
okres: Poprad
Denný stacionár
neurčitý čas | ambulantná forma
Dom Charitas sv. Štefana, 31, 05302 Domaňovce
Požičiavanie pomôcok
neurčitý čas | ambulantná forma
okres: Dolný Kubín
Sociálne poradenstvo - špecializované
neurčitý čas | ambulantná forma
okres: Ružomberok
Sociálne poradenstvo - špecializované
neurčitý čas | ambulantná forma
Alžbetina 372/5A, 05801 Poprad
Sociálne poradenstvo - špecializované
neurčitý čas | ambulantná forma
Špecializované sociálne poradenstvo a prevencia, Belopotockého 721/1, 03101 Liptovský Mikuláš
Denný stacionár
neurčitý čas | ambulantná forma
Dom Charitas Božej prozreteľnosti, Borbisova 1126/7, 03101 Liptovský Mikuláš
Nocľaháreň
určitý čas | pobytová - ročná forma
Dom Charitas Božej prozreteľnosti, Borbisova 1126/7, 03101 Liptovský Mikuláš
Nocľaháreň
určitý čas | pobytová - ročná forma
Dom Charitas Sv. Kláry, Borbisova 385/5, 03101 Liptovský Mikuláš
Denný stacionár
určitý čas | ambulantná forma
Dom Charitas Bl. Zdenky Schellingovej, Cyrila a Metoda 318/1, 02901 Námestovo
Denný stacionár
určitý čas | ambulantná forma
Dom Charitas Sv. Martina, Hlavná 159/98, 05919 Vikartovce
Denný stacionár
neurčitý čas | ambulantná forma
Dom Charitas Panny Márie Matky ustavičnej pomoci, Kostolná 132/51, 05907 Lendak
Zariadenie núdzového bývania
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Dom Charitas Sv. Hildegardy z Bingenu, Kostolná 850/2, 02944 Rabča
Nocľaháreň
určitý čas | pobytová - ročná forma
Dom Charitas Sv. Hildegardy z Bingenu, Kostolná 850/2, 02944 Rabča
Sociálne poradenstvo - špecializované
určitý čas | ambulantná forma
Špecializované sociálne poradenstvo a sociálna pre, Mariánske námestie 96/1, 05304 Spišské Podhradie
Denný stacionár
neurčitý čas | ambulantná forma
Dom Charitas sv. Kamila, Matúšovská 474/4, 02721 Žaškov
Požičiavanie pomôcok
neurčitý čas | ambulantná forma
Nábrežie Jána Pavla II. 438/15, 05801 Poprad
Sociálne poradenstvo - špecializované
neurčitý čas | ambulantná forma
Špecializované sociálne poradenstvo a sociálna pre, Námestie Majstra Pavla 4/4, 05401 Levoča
Požičiavanie pomôcok
neurčitý čas | ambulantná forma
Námestie Majstra Pavla 49/49, 05401 Levoča
Denný stacionár
neurčitý čas | ambulantná forma
Dom Charitas sv. Vendelína, Námestie sv. Vendelína 530/1, 02732 Zuberec
Denný stacionár
neurčitý čas | ambulantná forma
Dom Charitas Panny Márie, Kráľovnej pokoja, Školská 166/20, 03491 Ľubochňa
Denný stacionár
určitý čas | ambulantná forma
Dom Charitas sv. Terézie z Lisieux, SNP 86/44, 05916 Hranovnica
Zariadenie podporovaného bývania
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Dom Charitas sv. Ján Bosca, Spišská Kapitula 655/3, 05304 Spišské Podhradie
Zariadenie pre seniorov
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Dom Charitas Sv. Jána Bosca, Spišská Kapitula 655/3, 05304 Spišské Podhradie
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Dom Charitas Sv. Jána Bosca, Spišská Kapitula 655/3, 05304 Spišské Podhradie
Jedáleň
neurčitý čas | ambulantná forma
Dom Charitas sv. Jána Bosca, Spišská Kapitula 657/5, 05304 Spišské Podhradie
Požičiavanie pomôcok
neurčitý čas | ambulantná forma
Štúrova 508/66, 06101 Spišská Stará Ves
Sociálne poradenstvo - špecializované
neurčitý čas | ambulantná forma
Tvarožnianska 2490/16, 06001 Kežmarok
Špecializované zariadenie
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Dom Charitas sv. Františka z Assisi, Zápotočná 569/14, 02801 Trstená
Jedáleň
neurčitý čas | ambulantná forma
Dom Charitas sv. Františka, Zápotočná 569/14, 02801 Trstená
Zariadenie pre seniorov
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Dom Charitas Sv. Františka z Assisi, Zápotočná 569/14, 02801 Trstená
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Dom Charitas Sv. Františka z Assisi, Zápotočná 569/14, 02801 Trstená
Zariadenie pre seniorov
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie, Zázrivá - Stred 416, 02705 Zázrivá
Špecializované zariadenie
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie, Zázrivá - Stred 416, 02705 Zázrivá
Domov sociálnych služieb
neurčitý čas | pobytová - ročná forma
Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie, Zázrivá - Stred 416, 02705 Zázrivá
Jedáleň
neurčitý čas | ambulantná forma
Dom Charitas Sedembolestnej Panny Márie, Zázrivá - Stred 5, 02705 Zázrivá

Zdravotnícke zariadenia

agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS Charitas, Belopotockého, Liptovský Mikuláš (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-35514221-A0008 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Belopotockého 1, 03101 Liptovský Mikuláš dnes neordinuje
mobilný hospic Mobilný hospic, Liptovský Mikuláš (Domáca hospicová starostlivosť) 51-35514221-A0020 mobilný hospic Belopotockého 1, 03101 Liptovský Mikuláš 7:30 - 12:00 - 12:30 - 16:00
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS Charitas, Sv. Anny, Ružomberok (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-35514221-A0009 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Sv. Anny 5401/21, 03401 Ružomberok dnes neordinuje
mobilný hospic Mobilný hospic, Ružomberok (Domáca hospicová starostlivosť) 51-35514221-A0021 mobilný hospic Sv. Anny 5401/21, 03401 Ružomberok dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS Spišská katolícka charita, Námestie Majstra Pavla, Levoča (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-35514221-A0005 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Námestie Majstra Pavla 49, 05401 Levoča dnes neordinuje
mobilný hospic Mobilný hospic, Levoča (Domáca hospicová starostlivosť) 51-35514221-A0017 mobilný hospic Námestie Majstra Pavla 49, 05401 Levoča dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Cyrila a Metoda, Námestovo (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-35514221-A0011 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Cyrila a Metoda 318, 02901 Námestovo dnes neordinuje
mobilný hospic Mobilný hospic, Námestovo (Domáca hospicová starostlivosť) 51-35514221-A0023 mobilný hospic Cyrila a Metoda 318, 02901 Námestovo dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, J. Hertela, Trstená (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-35514221-A0013 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti J. Hertela 323/11, 02801 Trstená dnes neordinuje
mobilný hospic Mobilný hospic, Trstená (Domáca hospicová starostlivosť) 51-35514221-A0025 mobilný hospic J. Hertela 323/11, 02801 Trstená  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Námestie Jána Vojtašáka, Dolný Kubín (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-35514221-A0010 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Námestie Jána Vojtašáka 1551/1, 02601 Dolný Kubín dnes neordinuje
mobilný hospic Mobilný hospic, Dolný Kubín (Domáca hospicová starostlivosť) 51-35514221-A0022 mobilný hospic Námestie Jána Vojtašáka 1551/1, 02601 Dolný Kubín  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Požiarnická, Spišské Vlachy (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-35514221-A0003 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Požiarnická 973/49, 05361 Spišské Vlachy dnes neordinuje
mobilný hospic Mobilný hospic, Spišské Vlachy (Domáca hospicová starostlivosť) 51-35514221-A0015 mobilný hospic Požiarnická 973/49, 05361 Spišské Vlachy  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS, Slovenská , Spišská Nová Ves (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-35514221-A0002 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Slovenská 30, 05201 Spišská Nová Ves dnes neordinuje
mobilný hospic Mobilný hospic, Spišská Nová Ves (Domáca hospicová starostlivosť) 51-35514221-A0014 mobilný hospic Slovenská 30, 05201 Spišská Nová Ves dnes neordinuje
hospic Hospic sv. Alžbety, Svätej Alžbety, Ľubica (ústavná hospicová starostlivosť) 51-35514221-A0001 hospic Svätej Alžbety 1, 05971 Ľubica  
mobilný hospic Mobilný hospic, Kežmarok (Domáca hospicová starostlivosť) 51-35514221-A0018 mobilný hospic Tvarožnianska 2480/16, 06001 Kežmarok dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Spišská katolícka charita, Tvarožnianska, Kežmarok (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-35514221-A0006 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Tvarožnianska 2480/16, 06001 Kežmarok dnes neordinuje
mobilný hospic Mobilný hospic, Poprad (Domáca hospicová starostlivosť) 51-35514221-A0019 mobilný hospic Alžbetina 372/5, 05801 Poprad dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Spišská katolícka charita, Alžbetina, Poprad (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-35514221-A0007 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Alžbetina 372/5, 05801 Poprad dnes neordinuje
mobilný hospic Mobilný hospic, Spišská Stará Ves (Domáca hospicová starostlivosť) 51-35514221-A0024 mobilný hospic Štúrova 508/66, 06101 Spišská Stará Ves  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Spišská katolícka charita, Štúrova, Spišská Stará Ves (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-35514221-A0012 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Štúrova 508/66, 06101 Spišská Stará Ves dnes neordinuje
mobilný hospic Mobilný hospic, Stará Ľubovňa (Domáca hospicová starostlivosť) 51-35514221-A0016 mobilný hospic Nám. gen. Štefánika 6, 06401 Stará Ľubovňa dnes neordinuje
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Spišská katolícka charita, Nám. gen. Štefánika, Stará Ľubovňa (Domáca ošetrovateľská starostlivosť) 51-35514221-A0004 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Nám. gen. Štefánika 6, 06401 Stará Ľubovňa dnes neordinuje